De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Overstromingstragedie wereldwijd geen uitzondering

Overstromingstragedie wereldwijd geen uitzondering

zaterdag 17 juli 2021 14:24
Spread the love

De overstromingstragedie, die als een 9/11-gebeuren ons land in het hart treft, lijkt velen met verstomming te slaan, maar is wereldwijd een frequent voorkomend iets. De ngo Germanwatch becijferde begin 2021 dat er de afgelopen twintig jaar circa 480.000 mensen overleden aan de gevolgen van 11.000 rampen die gelinkt waren aan extreme weersomstandigheden door de ontregeling van het klimaat. Arme landen zoals Puero Rico, Myanmar en Haïti werden het zwaarst getroffen. De kosten van van deze rampen liepen op tot 2.105 miljard euro. Het vakblad Nature Climate Change becijferde dat jaarlijks 100.000 mensen overlijden aan hittegolven als gevolg van de opwarming.

Hopelijk is de jongste tragedie een wake-up call voor de beleidsmensen in dit land om de vele waarschuwingen van wetenschappers over de steeds toenemende opwarming ernstig te nemen. VN-secretaris-generaal Guterres stelde begin dit jaar op basis van vaststellingen door de Wereld Metereologische Organisatie (WMO) dat we deze eeuw op weg zijn naar een catastrofale temperatuurstijging van 3 tot 5 graden en de plannen die de 200 landen na het akkoord van Parijs ondertekend hebben in de verste verte niet voldoende zijn om de opwarming tegen te gaan. Het WMO stelde in mei dat er 40 procent kans is dat de aarde al in 2025 1,5 graden warmer zal zijn dan tijdens het pre-industriële tijdperk. Volgens het IPCC zal dit onomkeerbare gevolgen hebben voor menselijke en ecologische systemen.

De concrete plannen die de Europese Commissie enkele dagen terug lanceerde om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen zijn het minimum van wat een aanpak moet zijn. De kostprijs van producten die CO2-uitstoten moet inderdaad drastisch worden verhoogd en voor minder begoeden gecompenseerd met een sociaal klimaatfonds waarvoor de EU 144 miljard euro uittrekt. Ook de Nationale Bank in ons land pleitte al in februari voor een duidelijk prijssignaal – op basis van de maatschappelijke prijs van de CO2-uitstoot – om via taksen de klimaatdoelstellingen te halen. De eerste reactie van Vlaams Milieuminister Demir dat de Europese klimaatplannen niet ten koste mogen gaan van de consument of van de concurrentiekracht van bedrijven maakt echter nu reeds duidelijk dat Vlaanderen opnieuw zal gaan dwars liggen…

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!