De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden

overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden

maandag 21 mei 2012 21:47
Spread the love

Naar aanleiding van de NAVO-top in Chicago op 20 en 21mei wordt het grondig tijd dat de NAVO kritisch in vraag wordt gesteld. Dit militair bondgenootschap tussen Europa en Noord- Amerika is niet langer relevant in het internationaal politiek landschap van vandaag. Ze werd opgericht om ons te beschermen tegen de Sovjet- Unie naar het model van de collectieve verdediging. Die houdt in dat als één lidstaat wordt aangevallen, ze allemaal worden aangevallen en geldt dus vooral als afschrikkingmiddel. Na het ineenstorten van de Sovjet- Unie heeft de NAVO haar bestaansreden verloren en ging ze dringend op zoek naar een ander om toch maar te blijven voortbestaan. Officieel werd dit het werken aan stabiliteit en democratie buiten de grenzen van de lidstaten van de NAVO om. De Verenigde Naties, een intergouvernementele organisatie waarvan wel elk erkend en onafhankelijk land lid is verbiedt echter in artikel twee van haar handvest dat staten zich niet in staatszaken van andere landen mogen inmengen om zo de soevereiniteit van elke natie te beschermen.

De actie ‘Overigens ben ik van mening dat de NAVO afgeschaft moet worden’ van Vredesactie is gebaseerd op Cato De Oudere. Hij was een Romeins senator die bij elke publieke bijeenkomst de zin ‘overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden’ herhaalde om zo een maatschappelijk draagvlak creëerde voor zijn ideeën. Hij kreeg zijn zin en de stad werd verwoest. Vredesactie inspireerde zich hierop en overtuigde een aantal publieke figuren zoals Low Impact Man, schrijver en HUMO- columnist Elvis Peeters … om deze zin bij elke publieke vertoning te herhalen.

Het Belgisch defensiebeleid wordt grotendeels bepaald door ons lidmaatschap bij de NAVO: zo worden er Amerikaanse militaire transporten over ons grondgebied gedaan, zijn onze militairen actief in Afghanistan en liggen er Amerikaanse kernkoppen opgeslagen in Kleine Brogel. Nogal vreemd dat een organisatie die democratie wil brengen onze binnenlandse democratie ondergraaft, niet? België is niet langer in staat haar eigen defensiebeleid volledig zelf te bepalen. In het huidig regeerakkoord staat dat onze regering “op een besliste manier zal blijven ijveren voor een verbod op wapensystemen… die proportioneel veel burgerslachtoffers maken”. Maar samen met een twintigtal andere landen (vooral lidstaten van de NAVO)  stemde België tegen het opstarten van multilaterale onderhandelingen tussen onderhandelingen van een Nucleaire Wapen Conventie. Dit zou neerkomen op een verbod op kernwapens (inclusief een stappenplan) maar België stemde tegen. 130 andere landen waren dan wel voorstander maar het mocht niet baten: de NAVO heeft beslist. Oud secretaris-generaal en minister van Staat Willy Claes, voormalig premiers Jean-Luc Dehaene en Guy Verhofstadt spraken zich uit tegen de Amerikaanse kernkoppen die gestationeerd liggen op ons grondgebied maar dit mocht niet baten. De NAVO heeft dus een zodanig grote grip op ons defensiebeleid dat ons land die zich in het regeerakkoord uitsprak tegen kernwapens niet kan stemmen voor multilaterale onderhandelingen die kernwapens de wereld uit moeten helpen of zelfs de kernkoppen van een andere natie niet van ons grondgebied kan krijgen. De NAVO is nochtans een intergouvernementele organisatie en geen supragouvernementele organisatie wat erop neerkomt dat een lidstaat geen gezag of soevereiniteit overdraagt aan de organisatie zelf: elk land blijft zijn definitief beslissingsrecht behouden.

Is het niet hypocriet dat een organisatie die zogezegd vrede en stabiliteit wil brengen steunt op het gebruik van kernwapens? Kernwapens maken geen onderscheid tussen burgers en militairen en ontzeggen de slachtoffers van medische hulp en laat dat nu twee cruciale principes van het internationaal humanitair recht zijn. Genocide is een oorlogsmisdaad die verboden is volgens het internationaal recht en toch blijft de NAVO kernwapens bezitten die een genocide als rechtstreeks gevolg hebben.
Hoewel Rusland niet langer een vijand is van de NAVO (die officieel geen vijanden heeft) werd er toch beslist om elke reductie van kernwapens afgewogen moet worden aan het kernwapenarsenaal van Rusland.  Terwijl de Koude Oorlog officieel al lang gedaan is blijft de NAVO steken in dezelfde onrealistische logica die de wereld vele tientallen jaren in angst heeft doen leven.
Als dapperste der Galliërs streed België mee tegen het regime van kolonel Kadhaffi in Libië, een militaire interventie die door de publieke opinie positief werd onthaald. Maar zijn de motieven wel zo koosjer als we denken? Is de NAVO niet vooral een instrument van het Westers imperialisme om zo economische belangen veilig te stellen?  Zo moeten Syrische burgers nog steeds wachten op buitenlandse hulp terwijl de Libische rebellen meteen militaire ondersteuning kregen terwijl de situatie ook daar schrijnend is. Syrische rebellen kunnen namelijk na hun overwinning geen oliecontracten afsluiten met het Westen: iets wat Libië wel kon en handig gebruik van heeft gemaakt. Zo had Frankrijk al in het geheim een deal met Libische rebellen, had ons land contacten met een oud- Al Qaidastrijder … Zowel BP (British Petroleum) als VITOL (de grootste oliehandelaar ter wereld) steunden de rebellen in het land en kregen nadien een leuk cadeautje gepresenteerd: ze gingen lopen met enkele zeer mooie contracten. Syrië die niet over dergelijke oliereserves beschikt om Europa en de VS te bevoorraden kan gaan fluiten naar buitenlandse hulp. Coincidence? I think not.

Het is naïef te stellen dat de NAVO enkel uitvoert met een mandaat van en op bevel van de Verenigde Naties en dat haar acties daardoor gelimiteerd worden. De VN-resolutie over Libië  bestaat er onder andere in dat geen buitenlandse troepenmacht een voet op het land mag zetten: de NAVO mocht er enkel voor zorgen dat het Libisch luchtruim ontruimd bleef maar intussen raakte al bekend dat de NAVO haar boekje te buiten ging.  Desondanks de pogingen om het stil te houden raakte toch bekend dat Groot- Brittannië en Frankrijk al gespecialiseerde commando’s  naar het land stuurden. Ze verlengde ook haar eigen mandaat met 90dagen zonder goedkeuring van de VN terwijl ze daar helemaal niks over te zeggen heeft. Dit is niet het enige voorbeeld van het ondemocratisch gehalte van de NAVO: in 2005 keurden zowel de kamer als de senaat een resolutie goed die de terugtrekking van kernwapens van ons grondgebied vragen.
Als er ergens nood is aan een humanitaire interventie kunnen er vele andere manieren worden bedacht om de plaatselijke bevolking te beschermen. Waarom kunnen de vredestroepen van de VN niet ingezet worden? Zo goed als elk land is lid van de VN, op die manier kunnen democratische beslissingen worden genomen zonder enkel de Westerse belangen in het achterhoofd te houden.

take down
the paywall
steun ons nu!