De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Overheidsbedrijven een noodzaak

Overheidsbedrijven een noodzaak

woensdag 24 mei 2017 22:23
Spread the love

Een facebook-vriendin maakte mij erop attent dat 10 000 € geven aan een dakloze om daar achteraf leuke televisie mee te maken er toch ver over is.

Ik bevestigde via dat kanaal haar opinie als correct. Ik bevestigde haar verontwaardiging.

Commerciële televisiezenders zoeken sensatie , alleen al om de kijkcijfers. Kijkenden zijn mogelijke kopers van producten die via reclamespots net voor en net na dit soort uitzendingen gepresenteerd worden.

Mijn verontwaardiging bracht me naadloos bij de rol van de overheid binnen commerciële omgevingen.

Persoonlijk vind ik dat Post, Telecom, Mobiliteit, Spaarbanken en Televisie best door de overheid in handen genomen wordt. Europa besliste hier met goedkeuring van christendemocraten en sociaaldemocraten anders over.

Toch is het strijdvaardig verantwoord om binnen de concurrentiële omgeving een belangrijk overheidsbedrijf te hebben.

Zo kan de universele postbedeling enkel gegarandeerd worden door De Post. Private bedrijven hebben geen belangstelling voor de post van een 90-jarige in een buitenwijk. Een private speler zal nooit toelaten dat de postbode een boodschapje doet, tijdens de diensturen, voor een hulpbehoevende bejaarde.

Zal een private spooraanbieder belangstelling hebben voor een gehandicapte die onder begeleiden en dus extra kost de trein neemt?

Mijn hoogbejaarde vader die van sport houdt en zeker bekwaam is om dat allemaal te volgen ziet zich beperkt omdat de openbare omroep dit minder en minder aan bod laat komen. Hij moet zich wenden tot betaalzenders, dit terwijl sport een maatschappelijk gebeuren is dat best door de overheid wordt aangeboden en dit tegen de prijs van nul euro.

We dwalen steeds verder af, de maatschappelijke dienstverlening is niet meer toegankelijk voor iedereen.

De VRT wordt getaxeerd op de kijkcijfers , een gegeven waarmee de overheid geen rekening moet houden. Kwalitatieve televisie gemaakt voor alle segmenten van de bevolking laat zich niet meten in kijkcijfers.

De POST en Proximus als overheidsbedrijven is een ander verhaal. Beide bedrijven staan op de beurs , waar ze niet thuishoren. Maximale dienstverlening en maximale winst, zoals dat hoort bij een beursbedrijf ,gaan NIET samen.

Bart De Wever zegt dat het overheidsbeslag moet dalen, dat is zijn doelstelling. Ik zeg dat we de maximale maatschappelijke doelstellingen moet realiseren, als dit meer overheid vraagt, het zei zo .

Als je meer verwacht van de gemeenschap dan vraag je om meer overheidsimpact . Dit kan wanneer iedereen naar vermogen bijdraagt.

take down
the paywall
steun ons nu!