De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Overheid wil organisatie penitentiaire diensten en statuut personeel hervormen
Opinie - ACV-CSC Justitie/Justice

Overheid wil organisatie penitentiaire diensten en statuut personeel hervormen

De overheid wenst de organisatie van de penitentiaire diensten, en het statuut van het penitentiair personeel verder te hervormen. Na de zomer wenst de overheid hierover formele onderhandelingen te voeren met de sociale partners.

vrijdag 25 juni 2021 17:20
Spread the love

 

De overheid stelt dat de opdeling van het takenpakket in een luik begeleiding en een luik bewaking een antwoord zal bieden op een aantal actuele problemen, onder andere het aantrekkelijker maken van de job op de arbeidsmarkt, en deze opdeling zal leiden naar een humanere detentie, die een veiligere leefomgeving zal geven in de gevangenis. 

Tijdens de informele voorstelling van hun project hebben we gemerkt dat, als we zouden overstappen van een specifieke naar een gemene graad, een aantal verworvenheden van ons huidig statuut ter discussie zouden kunnen staan. 

De overheid speelt, in de marge van “hun project”, met het idee om eventueel te sleutelen aan de compensatierusten. Voor ons is het belang van de invoering en behoud van de compensatierusten cruciaal om druk te kunnen aflaten die de stress van het werk met zich meebrengt en is essentieel voor het psychosociale welzijn. Hiervoor verwijzen we naar de invoering van het KB 36-uren van 1998. 

Uit het voorstel van het project blijkt dat heel wat taken gemeenschappelijk zouden kunnen blijven, en er flexibiliteit bij overname van taken mogelijk is. Daarom kan een mogelijke loonkloof een nefaste invloed hebben op de dagelijkse werking. 

Voor een menselijke detentie die een veiliger leefklimaat creëert zeggen wij volmondig ja. Voor een statuut dat een onmenselijk personeelsbeleid creëert zeggen wij volmondig nee! 

Om het met de woorden van onze minister te zeggen: sneller, menselijker en straffer!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!