De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Overhandiging op kabinet Michel van 45.000 handtekeningen tegen migratiedetentie van kinderen

Enkele vertegenwoordigers van de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt” gingen vrijdag 10 mei langs op het kabinet van premier Charles Michel. Ze overhandigden er meer dan 45.000 handtekeningen van mensen in België die niet langer willen dat kinderen opgesloten worden omwille van hun migratiestatus. Amnesty International installeerde die ochtend in het Brusselse Warandepark ook 700 foto’s van mensen die de campagne steunen en een kooi met kinderspeelgoed.

dinsdag 14 mei 2019 15:45
Spread the love

“Twee weken voor de verkiezingen herhalen we, samen met tienduizenden mensen in België, nog eens luid en duidelijk: de opsluiting van kinderen omwille van migratieredenen is nooit aanvaardbaar. Het druist altijd in tegen het hoger belang van het kind”, zegt Wies De Graeve.

Migratiedetentie van kinderen schendt de rechten van het kind. Onderzoek toont duidelijk aan dat het erg kwalijke gevolgen kan hebben voor hun mentale en fysieke gezondheid. Kinderen met een migratiegeschiedenis zijn vaak bijzonder kwetsbaar en hebben specifieke noden, die niet vervuld kunnen worden in een detentieregime.

“Het opsluiten van kinderen omwille van hun migratiestatus is onwenselijk gezien de schadelijke effecten op de kinderen. De Belgische overheid zou dit moeten erkennen en voluit inzetten op de bestaande alternatieven. Terugkeerwoningen of opvang in de gezinswoning onder voorwaarden zijn bijvoorbeeld bestaande werkbare oplossingen. We roepen op om die alternatieven te evalueren en bij te sturen waar nodig. De gesprekspartners op het kabinet die ochtend hadden daar alvast oor naar.”

De ontmoeting op het kabinet van de premier kadert ook in de context van de recente beslissing van de Raad van State om het Koninklijk Besluit te schorsen dat de opsluiting van gezinnen met kinderen in het centrum mogelijk maakte. De Raad motiveerde haar beslissing met de geluidsoverlast van de nationale luchthaven waaraan de kinderen in het gesloten centrum van Steenokkerzeel worden blootgesteld. De gezinsunits liggen vlak naast een landingsbaan.

“De beslissing van de Raad van State is slechts een opschorting en trekt het principe van migratiedetentie van kinderen niet in twijfel. Minister voor asiel en migratie Maggie De Block wil vasthouden aan de praktijk en de gezinsunits in Steenokkerzeel beter isoleren. Maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat een gevangenis, ook al is die leuk ingericht en beter geïsoleerd, nog steeds een gevangenis is,” zegt De Graeve.

Vertegenwoordigers van de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt” gingen de afgelopen weken ook op bezoek bij verschillende Vlaamse en Waalse partijen om de handtekeningen ook daar te bezorgen en om hen te verzoeken zich in te zetten voor het beëindigen van migratiedetentie van kinderen.

In 2010 en 2011 werd België door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor de omstandigheden waarin kinderen en hun gezinnen werden opgesloten om migratieredenen. Nadien sloot de overheid minderjarige kinderen in de praktijk niet langer op. Sindsdien speelde België een voortrekkersrol in het vinden van alternatieven voor de opsluiting van kinderen. In augustus 2018 echter werd het Koninklijk Besluit van kracht dat de werking regelt van de nieuwe detentie-eenheden voor gezinnen met kinderen. Op 5 april 2019 werd het KB geschorst door de Raad van State wegens geluidsoverlast waaraan de kinderen worden blootgesteld.

Amnesty International steunt de campagne ‘Een kind sluit je niet op. Punt’, een initiatief van UNICEF en het Platform Kinderen op de Vlucht.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!