De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over Vlaamse appelbomen en ‘omhooggevallen’ appels

dinsdag 29 juli 2014 12:51
Spread the love

De appel valt niet ver van de boom. En Jan Jambons’ vrouw is, voor wat de ‘productie’ van hun zoon Wouter betreft, alvast niet vreemd gegaan. Zoveel is zeker, want Wauters stellingname m.b.t. hogere studies is een DNA-test waardig.

Hoe meer ouders moeten betalen voor de studies van hun kind, hoe strenger zij op hun inzet zullen toezien, stelt deze bolleboos, die, hoe kan het anders, als ‘zoon van…’, het reeds tot ‘praeses’ van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen heeft geschopt. 

Het voorbeeld van vader volgend, om met ondoordachte, wereldvreemde, en ophefmakende uitspraken in het medialicht te komen vond de zoon van de politieke diamantbodyguard het “merkwaardig d at in de media voorlopig enkel studenten aan het woord kwamen die het min of meer eens waren met de kritiek van de socialistische fractie in het Vlaams Parlement.”

Hij voelt zich dan ook geroepen om als ‘belanghebbende(?)’de zaken eens duidelijk te stellen zoals ze zijn. Of althans, hoe ze zijn inziens zouden moeten zijn.Zoals een echte onvervaarde neoliberaal juicht hij prijsconcurrentie tussen onderwijsinstellingen toe. “Als dat voor meer kwaliteit en een zekere elitevorming kan zorgen, dan lijkt me dat goed”, aldus de jonge Jambon.

Niet verwonderlijk, want ‘prijsconcurrentie’ (responsabilisering genoemd) tussen overheidsinstellingen is de eerste stap naar privatisering…Ontvetting van de staat, weet je wel…Wat hem betreft, wordt het stilaan tijd om de “diploma-inflatie” te stoppen. Want, stel je voor: “bijna iedereen (waar haalt hij het) gaat tegenwoordig na zijn humaniora naar een hogeschool of universiteit!”

Volgens deze ‘elite’-voorstander is het toch ongehoord dat zomaar iedereen het recht heeft om een universitair diploma te behalen, want ‘economisch’ bekeken is de ‘relatieve waarde’ van een hoger diploma omgekeerd evenredig aan het aantal ervan…m.a.w. Hoe groter de ‘elite’ hoe minder elitair ze wordt. En dat kan toch niet.

Hoe moet men zich anders nog onderscheiden van het ‘gewone volk’, het ‘gepeupel’?Enfin, “We moeten van de idee af dat hogere studies zomaar vanzelfsprekend zijn”, vindt de hij. Want. “Het hoger onderwijs is inderdaad niet voor iedereen weggelegd.” Zijn inziens moet men daarvoor niet alleen voldoende verstandelijke vermogens hebben, maar daarenboven genoeg eigen financiële middelen, en liefst ook nog van huis uit enig vermogen en sociale standing.

Volgens deze, met honderd jaar vertraging geboren telg uit het , wat toen waarschijnlijk het edele Franstalige Jambengeslacht zou heten, moeten Universiteit en hogeschool terug zoals vroeger voorbehouden worden aan kinderen van graven, baronnen, en wegens de ‘moderne tijd’ ook van natabelen, vrije beroepen, politici , industriëlen, e.d. 

Neen, hij vindt uiteraard niet dat ‘alternatieve jobmogelijkheden’, zoals technieker, of zelfs vakmensen minderwaardig zijn. Want die zijn er trouwens nodig om zijn jacuzzi en zwembad te installeren. Zelfs geschoolde tuinmannen kan hij appreciëren, al kunnen ongeschoolden natuurlijk evengoed, en heel wat goedkoper het gras van zijn golfterrein afrijden, en het onkruid op zijn oprijlaan wieden. 

Waar onze Wouter zijn lagere school heeft gelopen , weet ik niet. Misschien heeft hij wel thuisonderwijs genoten, en heeft zijn vader hem de definities van de begrippen ‘sociaal’ en ‘asociaal’ in de verkeerde volgorde uitgelegd. Want zoals vaderlief het ‘sociaal’ vindt dat iemand die ten langen leste in ‘de bijstand’ terechtkomt , eerst zijn huisje moet ‘opeten’ alvorens een aalmoes te krijgen, zo vindt Wouterlief een verhoging van het studiegeld helemaal niet asociaal.

Trouwens, Wie financiële problemen heeft kan zich volgens hem met Studentenleningen behelpen. Dat is uiteraard raadzaam, al was het maar om de beleggingen van vaderlief in de financiële sector laten te renderen.En ten slotte zijn er toch nog altijd de studiebeurzen, “hoeven natuurlijk niet afgeschaft te worden”, besluit de praeses. Dàt is sociaal! Toch?

take down
the paywall
steun ons nu!