De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over Klimaatkosten – Antwoord op Jean-Marie Dedecker (LDD)

Over Klimaatkosten – Antwoord op Jean-Marie Dedecker (LDD)

zondag 10 februari 2019 18:08
Spread the love

Reactie op de column van Jean-Marie Dedecker (LDD) van 10/02/2019 in Knack

Beste Jean-Marie,

Sinds kort bent u burgemeester van de badplaats waar ik opgegroeid ben en tot mijn twaalfde school liep in het Sint-Jozefsinstituut. Toen ik een jaar of vijf-zes was kreeg ik er, net zoals al mijn andere klasgenootjes, de opdracht een tekening te maken over een onderwerp naar keuze, over iets dat ons bezighield. Mijn tekening ging over de zure regen – die u gelukkig overleefd heeft – en resulteerde in mijn eerste publicatie, in het schoolkrantje. (Het was, niet geheel onterecht, ook meteen de laatste keer dat een tekening van mijn hand gepubliceerd werd.)

Over de zure regen praten we niet meer en ik geloof u als u stelt dat onze waterlopen de laatste halve eeuw nooit zo zuiver geweest zijn als vandaag. Dit is niet geheel onlogisch, wetende dat de meeste van onze zware industrie gedelokaliseerd is. Onder meer China kampt vandaag dan ook met zware milieuproblemen op verschillende fronten. Met de zware industrie zijn dus ook veel van de milieuproblemen gedelokaliseerd, maar niet weg.

Earth overshoot day, de dag dat we met zijn allen geconsumeerd hebben wat de aarde op een jaar kan voortbrengen en verwerken, viel vorig jaar weer een dag vroeger, namelijk op 1 augustus. De rest van het jaar 2018 leefde de mensheid dus op krediet. Voor België viel die overshoot day trouwens reeds op 2 april, wat impliceert dat we vier aardes nodig zouden hebben om iedereen de welvaart van de gemiddelde Belg te geven. Vroeg of laat zal de mensheid dus moeten betalen voor de welvaart waar u het over heeft. Het is welvaart, niet enkel op financieel, maar ook op niet kwijt te schelden ecologisch krediet. Dit zal niet door u persoonlijk betaald worden, maar door onder meer de generatie die nu op straat komt, in de vorm van een minder leefbare planet.

Als libertijn bent u ongetwijfeld vertrouwd met het schadebeginsel, geformuleerd door John Stuart Mill uit zijn in 1859 gepubliceerde werk On Liberty. Dat beginsel stelt dat iemands vrijheid enkel beperkt mag worden voor zover dat nodig is om te verhinderen dat hij of zij anderen schaadt. Volgens het schadebeginsel is het dus perfect valide om de vrijheid van degenen met de grootste ecologische voetafdruk het sterkst te beperken. In die optiek zouden investeringen in sterk vervuilende bedrijven belast mogen worden ter compensatie voor de aangerichte schade. De opbrengst zou vervolgens gebruikt kunnen worden voor groene, sociale maatregelen, zoals openbaar vervoer. Dit gaat natuurlijk lijnrecht in tegen uw vrijemarktdogma, maar ook dat moeten we in vraag durven stellen. De door u geciteerde Einstein stelde immers ook: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”.

U stelt zich de vraag wie de miljarden zal betalen “die aan de klimaatgoden geofferd worden om de apocalyps af te wenden?” Ik geef al een aanzet in de vorige paragraaf, maar minstens even belangrijk is dat niets doen eveneens miljarden zal kosten. U weet reeds uit ervaring dat de vluchtelingenkwestie geld kan kosten. Zo kondigde u enkele dagen terug aan dat een extra afrastering geplaatst zal worden aan de snelwegparking in Mannekesvere (Middelkerke) om transmigranten tegen de houden. De meest courante projecties gaan uit van 150 tot 200 miljoen klimaatvluchtelingen tegen 2050, terwijl Europa vandaag al kraakt onder de vluchtelingencrisis.

Ik geef u nog een tweede voorbeeld dat u – als burgemeester van een badstad – maar beter kent. In de Verenigde Staten ontstaat door de stijgende zeespiegel vandaag reeds een negatieve prijsdruk op vastgoed in overstromingsgevoelige kustgebieden, onder andere in Florida, ook al ligt dit gevaar nog vele tientallen jaren ver in de toekomst. In een interview in de standaard stelt u ‘Ik vind de klimaatopwarming een zegen. Warme zomers en groene palmbomen op ons strand. Heerlijk!’ Ik betwijfel of de Middelkerkse vastgoedsector even positief zal reageren.

Niets doen heeft dus eveneens een aanzienlijke kost. Uw vraagstelling over het prijskaartje is dus op zijn zachtst gezegd misleidend.

U verwijt Anuna De Wever holle retoriek. Inhoudelijk vind ik ze nochtans sterker dan uw betoog, dat zowel inhoudelijk als stilistisch uitblinkt in populisme en holheid. Toegegeven, het is een mooie move om een bepaald kiespubliek aan te trekken, maar het getuigt niet van veel intellectuele eerlijkheid.

Met vriendelijke groeten,

Dimitri Van de Velde

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!