De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

over jeugdhuis OHK

over jeugdhuis OHK

maandag 24 januari 2011 13:59
Spread the love

Op vrijdag 4 februari 2011 om 20.30 uur organiseert de Koninklijke Geneesherenvereniging van Oostende in samenwerking met “de Antenne” en jeugdhuis O.H.K. een voordracht met als onderwerp: “De Oostendse Hobbi Klubs vzw, OHK, een jeugdhuis niet als de andere”. Begeleiding van sociaal kwetsbare jongeren. Spreker: Stefaan Lievens: afgevaardigd bestuurder. Deze bijscholingsavond grijpt plaats in de Forumzaal van Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat, 7, 8400 Oostende. Na de voordracht worden alle aanwezigen uitgenodigd op een receptie in het Leescafé. De nodige punten voor navorming ethiek en economie (voor artsen) zijn aangevraagd. Iedereen welkom. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Op zaterdag 22 oktober 2011 wordt ook voor OHK een Wijn en Kaasavond georganiseerd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!