De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over discriminatie in de maatschappij.

Over discriminatie in de maatschappij.

donderdag 13 november 2014 16:04
Spread the love

Als een vrouw het haar toont aan andere mensen is zij een slechte vrouw. Ze wordt gediscrimineerd door sommigen.

Als een christen zich tot God wendt op zijn knieën voor een kruis dan is hij een ongelovige. Hij wordt gediscrimineerd door sommigen.

Als iemand een kip eet die niet halal geslacht is dan is hij een vieze ongelovige. Hij wordt dus gediscrimineerd door sommigen.

Als iemand ongelovig is dan wordt hij vervloekt en zal hij in de Hel belanden. Hij wordt dus gediscrimineerd door sommigen.

Als iemand de democratie als regeringsvorm kiest dan is hij een ongelovige. Hij wordt dus gediscrimineerd door sommigen.

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Wie het niet eens is met bovenstaande discriminatie wordt zelf gediscrimineerd en uit de moslimgemeenschap gestoten als een vijand van de islam.

Want:

Wie zijn 5 gebeden per dag niet uitvoert is geen moslim en wordt gediscrimineerd.

Wie de islamitische geleerden niet wil volgen wordt gediscrimineerd.

Wie de boeken van Buchari en Muslim in twijfel trekt wordt gediscrimineerd. 

Ook binnen de moslimgemeenschap wordt er dus heel wat gediscrimineerd.

Zelfs in een mate dat ze elkaar daarvoor het leven benemen.

Hoe kan dat nu komen? 

Als moslim heb ik daar een eigen mening over die ik aan niemand wil opdringen.

-Geloven of niet geloven is een vrije keuze.

-Die keuze bepaalt niet of iemand goed of slecht handelt. 

-Een gelovige moslim, christen, jood enz. kan slecht handelen en hun gelovig zijn is geen garantie op goed handelen.

-Een ongelovige mens kan goed handelen en zijn ongelovig zijn is geen patent op slecht handelen.

-Wanneer een gelovige discrimineert of andere mensen beoordeelt en veroordeelt, dan is hij niet langer gelovig in God en wat Hij aan Boodschappen heeft gezonden maar is deze gelovige een aanhanger van een door de mens gemaakte godsdienst die hij aan God toeschrijft.

-De gevolgen van het volgen van een godsdienst van God voor de mens of van een godsdienst van de mens voor God zijn dan ook enorm verschillend. 

-De eerste godsdienst discrimineert niets of niemand terwijl de tweede nagenoeg alles en iedereen discrimineert die deze godsdienst niet volgt.

Het verschil tussen de twee godsdiensten wordt met de dag duidelijker.

Dat diegene met het beste en het minst discriminerend gedrag het moge halen, gelovig of niet.

Moge God hen helpen.

take down
the paywall
steun ons nu!