De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

bron: wikipedia

Over de Zweden kunnen we kort zijn.

woensdag 27 januari 2021 18:02
Spread the love

Over de Zweden kunnen we kort zijn.

Volgend artikel is tot stand gekomen als een reactie op de recent geposte opinie[1] van
Joris Meys en Lieven Bervoets, dat op haar beurt al een reactie was op het interview met Matthias Desmet[2] hier eveneens op deze website te vinden.

Ik ga niet alles recapituleren, maar een opvallende regel in de opinie van Meys en Bervoets is de volgende:

Wat Zweden betreft, kunnen we kort zijn. De Zweedse overheid heeft zelf op 14 december de maatregelen terug verstrengd, omdat ze het in vergelijking met hun buurlanden heel wat slechter doen. Wie de officiële berichtgeving van de Zweedse overheid ietwat gevolgd heeft de voorbije maanden, weet dat ook.”

Maar, hebben Meys en Bervoets echt wel moeite gedaan een en ander na te gaan? En hoe is het nu echt gesteld in Zweden?
Hier volgt de fact-check.

Want, wat zijn die ‘more stringent’ maatregelen die je in de door henzelf aangegeven link kan vinden?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/recommendations-to-reduce-the-spread-of-covid-19/

Ik som ze even op:

“Socialise only with a small circle

Waarin wordt aangeraden zo veel mogelijk het aantal contacten te beperken door een kleine ‘bubbel’ te vormen.
Maar wat is een kleine ‘bubbel’ dan?
Wel, een kleine ‘bubbel’ bestaat uit een aantal mensen, maar het is niet mogelijk om exact te zeggen hoeveel. Wie en hoeveel mensen in uw ‘bubbel’ zitten kan variëren naargelang de leefsituatie van het individu. Voor een iemand kan dat beteken een paar nauwe vrienden, voor iemand anders de dichtste familie.

Meet people in at-risk groups in a safe manner

Oudere mensen en mensen die tot een risicogroep behoren hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Het is daarom belangrijk dat mensen in een risicogroep en ook de mensen rond hen, zich vergewissen dat ze elkaar ontmoeten op een veilige manier. Ook hier is het belangrijk het aantal interacties te limiteren. Behoud een veilige afstand, volg de handleidingen voor hygiëne en verzeker dat diegene met zelfs de lichtste symptomen zich weerhouden van ontmoetingen met anderen.

Travel safely

Tracht het gebruik van openbaar zo veel mogelijk te beperken.

Avoid crowds when shopping

Sport
De regering heeft aanbevolen dat alle niet-essentiële nationale, regionale en gemeentelijke activiteiten gesloten zijn tot 24 januari. Dit is met sport faciliteiten inbegrepen. Hoewel, beweging is belangrijk voor de gezondheid van de mensen en zou een prioriteit moeten zijn tijdens de pandemie, inzonderheid voor kinderen en jonge mensen. Rekening houdend met een lagere besmettingsrisico in de buitenlucht en de belangrijkheid van beweging voor de publieke gezondheid, heeft de Volksgezondheid van Zweden geoordeeld dat beweging in buitenlucht kan doorgaan volgens de regels en de richtlijnen van de Publieke Gezondheidszorg.

Children in preschool, preschool class, primary school and corresponding schooling

Het is de verantwoordelijkheid van de volwassenen om aan kinderen te tonen en uit te leggen wat ze kunnen doen om de verspreiding van Covic-19 tegen te gaan.
Festiviteiten, bijeenkomsten met veel mensen of samenkomen in nieuwe groepen zijn ongepast. Hoewel, spelen in kleinere groepen, zelfs buiten de school of kinderklas is toegelaten, onder voorwaarde dat iedereen gezond is.

Young people of secondary school age

Vele jonge mensen hebben een sterke nood om vrienden te ontmoeten. Hoewel, jonge mensen worden verwacht de algemene richtlijnen te volgen zoals de volwassenen. Dit betekent het limiteren van dichte (intieme?) contacten, ontmoetingen binnen kleine ‘bubbels’, thuis blijven ingeval van Covid-19 symptomen en ook afstand houden en wegblijven van plaatsen met massa’s.

Loneliness

Op dit moment is het essentieel om zowel het ontmoeten van veel verschillende mensen te vermijden alsook plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd samenkomen. Dit kan je meer eenzaam doen voelen dan normaal. Tegelijkertijd zijn dichte relaties en ontmoetingen in het dagelijks leven belangrijk om je goed te voelen.

We zijn allen verschillend. Sommige mensen appreciëren het om alleen te zijn. Anderen kunnen zich eenzaam voelen ongeacht of ze alleen leven of ze omringd zijn door vrienden en familie. Dit op zijn beurt kan gevoelens creëren van zowel stress als angst.

Tracht oplossingen te vinden die bij jou passen. Wanneer je ander mensen ontmoet dan die in je onmiddellijke ‘bubbel’ dan zou je moeten vermijden om te dicht bij elkaar te zijn en voornamelijk buitenshuis af te spreken.”

 

Zo, dat was het voor de striktere maatregelen in Zweden.

Iets gelezen over lockdowns, avondklokken, mondmaskerplicht, gesloten winkels en restaurants? Iets gehoord over gesloten scholen, gesloten café’s en strenge boetes voor overtreders of dergelijke? Neen. Ze zijn er ook niet. De titel sprak ook al gewoon van aanbevelingen. Maar allicht is het Meys en Bervoets ontgaan. Gepreoccupeerd als ze zijn met het neersabelen van een persoon wiens ideeën ze toevallig maar niets vinden, gaan ze alvast vlot voorbij aan de feiten.

Toch voor een zekere volledigheid, volgens dit artikel (van 22/12/2020) in the Lancet: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32750-1/fulltext

waren mondmaskers in Zweden pas vanaf 11/11/2020 geïntroduceerd in de WZC en gezondheidsinstellingen en worden ze voorts vanaf 7 januari aangeraden op openbaar vervoer. Dat laatste weliswaar slechts op bepaalde tijdstippen. Er is tevens vanaf 24/12/2020 een aanpassing van de ban op de verkoop van alcohol. Dat verbod wordt van 22h naar 20h vervroegd. Na dat tijdstip kan/mag dus geen alcohol meer verkocht worden. Maar dat moet bij mijn weten toch wel zowat de strengste maatregel in Zweden zijn.

Het is alvast geen geheim dat Zweden van in het begin geen strikte maatregelen, of beter gezegd, geen autoritaire en vrijheidsbeperkende maatregelen heeft genomen. Het land werd en wordt daarvoor ook regelmatig onder de kritiek bedolven. Nochtans volgt Zweden niet meer of niet minder netjes de richtlijnen van de WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Wat daar gezegd wordt, herhaal ik hier even in het kort:
If COVID-19 is spreading in your community, stay safe by taking some simple precautions, such as physical distancing (1m!), wearing a mask, keeping rooms well ventilated, avoiding crowds, cleaning your hands, and coughing into a bent elbow or tissue. Check local advice where you live and work.
Do it all!

Inderdaad, do it all, zou ik zeggen.

Maar, hoe doet Zweden het dan in de cijfers?

Wel, met een hoogste piek van 121 doden op 28/12/2020 staat het totaal aantal doden door en met corona vandaag (26/01/2021) op 11.247.
U kan dat allemaal zien en volgen hier:

https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa/page/page_0/

Interessant voor ons (Belgen) is dat Zweden ongeveer evenveel inwoners telt als België, nl. 10,23 miljoen. En 11.247 doden is toch alvast een pak minder dan het aantal Belgische coronadoden waarvan de teller (eveneens vandaag, 26/01/2021) op 20.849 staat. Maar over Zweden kunnen we kort zijn, dixit Meys en Bervoets.
Dat is nochtans een verschil van maar liefst 9602 doden, oftewel een surplus in België (ten opzichte van Zweden) van 85,37%.

Maar ook wanneer we de jaarlijkse doden tussen Zweden en België over de afgelopen jaren vergelijken komen we tot verrassende ontdekkingen.

De jaarlijkse doden in Zweden over de afgelopen jaren vindt je hier:

https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/

De jaarlijkse doden in België over de afgelopen jaren vindt je hier:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterfte

Vergelijking in tabel

Totaal aantal doden 2017 2018 2019 2020
België 109.629 110.645 108.745 127.134
    + 1016 -1900 + 18.389
    + 0,92% -1,71% + 16,91%
Correctie hoger inwonersaantal*   + 0,82% -1,05% + 15,21%
         
Zweden   91.972   92.185   88.766   97.941
    + 213 -3419 + 9175
    + 0,23% -3,7% + 10,33%

*Ik breng 10% in mindering omdat België 11 miljoen inwoners telt en Zweden 10 miljoen.

Tabel in rangorde, zwaarte van het aantal overlijdens per jaar per land

België Aantal doden België Zweden Aantal doden
Zweden
2020 127.134 2020 97.941
2018 110.645 2018 92.185
2017 109.629 2017 91.927
2019 108.745 2019 88.766

Vergelijking gemiddeld aantal doden voorgaande jaren en 2020

  Gemiddelde voorgaande jaren 2020 Aantal oversterfte Percentage oversterfte
België 109.673 127.134 17.461 15,92%
Correctie hoger inwonersaantal*     15.714 14,32%
Zweden   90.959    97.941   6.982 7,67%

Enkele zaken kunnen we hieruit afleiden.
Beide landen kennen een gelijkaardig patroon wat betreft hun sterfgevallen. Het jaar wanneer er minder sterfgevallen zijn dan het jaar voordien zijn bij beiden landen gelijk (2019). Ook de jaren wanneer er meer sterfgevallen zijn dan het jaar voordien, zijn bij beiden gelijk (2018, 2020).

 

Maar zowel met als zonder corona doet Zweden het beter. Wil zeggen, in jaren wanneer er veel sterfgevallen zijn ‘scoort’ België hoger en in jaren wanneer er minder sterfgevallen zijn ‘scoort’ Zweden beter. Doorgetrokken naar gemiddelden loopt dit verschil zelfs op tot bijna het dubbele aantal sterfgevallen voor België!

 

Uiteraard zijn dit maar cijfers en vertellen ze niet de verhalen die erachter zitten. Bovendien is dergelijke vergelijking op meerdere vlakken niet absoluut en dat beweer ik ook nergens. Er is bv. geen rekening gehouden met het geboortecijfer of de groei van de bevolking. Er is ook geen rekening gehouden met de gemiddelde ouderdom van de bevolking, enz.
Maar, wat ik hieruit wel afleid is het volgende.

Zweden doet het ook in Covidtijd beter dan België EN dit zonder strikte maatregelen.

Nu goed, mogelijk is de algemene gezondheidssituatie in Zweden stukken beter dan België, maar een nog belangrijkere conclusie is dat lockdowns en strikte maatregelen duidelijk geen invloed hebben op de sterftecurves die zijn ontstaan in de beide landen. Zowel België als Zweden kenden een eerste en een tweede golf.

 

Dat wil zeggen dat strikte maatregelen dus NIET weerhouden dat er meer mensen sterven, maar eveneens belangrijk is dat ze niet helpen om minder slachtoffers te maken!

Eveneens opvallend in de vergelijking tussen België en Zweden is dat ook in de risicogroepen (+65 en +80) de meeste slachtoffers vallen met of zonder maatregelen.

Conclusie: de curves onder invloed van Corona zetten zich ongeacht de maatregelen in stijgende lijn door totdat ze weer dalen.
Het wil eveneens zeggen dat de curve die niet onder invloed staat van strikte maatregelen NIET exponentieel stijgt zoals men (ons) nog al eens graag wil (doen) geloven.

Na de piek (in de tweede golf) van 28/12/2020, met 121 doden (zie hoger), is ook de curve in Zweden opnieuw gezakt.
Op 24/01/2021 waren er nog 17 doden te betreuren, gisteren (25/01/2021) waren er dat nog 9.

Dat is het bewijs dat een virus haar gang gaat ongeacht wat de mens of de samenleving daartegen tracht te doen en ongeacht de initiële logica dat afzondering, isolatie, quarantaine en lockdown een virale infectie zou stoppen of minstens toch zou moeten afremmen. We zien in bovenstaande vergelijking dat daar niets van aan is.

Maar over Zweden kunnen we kort zijn, beste Meys en Bervoets, ze doen het goed. Neen, ze doen het beter dan België en dit zonder strikte maatregelen.

Is alles dan koek en ei in Zweden? Dat beweer ik niet. Ik zeg enkel dat lockdowns en de hele reutemeteut van autoritaire maatregelen niet helpen. Ze hebben ook nooit geholpen en zullen dat ook nooit doen. Maak maar eens een vergelijking met de ‘oorlogen’ tegen drugs en terrorisme. Met dergelijke maatregelen voorkom je niets.

Een commissie in Zweden deed trouwens onderzoek naar het (ook voor hen) hoge aantal doden in de WZC en kwam tot de volgende conclusie: https://www.government.se/4af26a/contentassets/2b394e1186714875bf29991b4552b374/summary-of-sou-2020_80-elderly-care-during-the-pandemic.pdf

The Commission’s overarching assessment can be simply summed up as follows: apart from the general spread of the virus in society, the factor that has had the greatest impact on the number of cases of illness and deaths from COVID-19 in Swedish residential care is structural shortcomings that have been well-known for a long time.
These shortcomings have led to residential care being unprepared and ill-equipped to handle a pandemic. Staff employed in the elderly care sector were largely left by themselves to tackle the crisis.”

Klinkt het bekend in de oren?
Het zou verdomd moeten.
Het wordt hoog tijd om de bestaande algemene retoriek inzake corona om te gooien. Weg met de oorlogsretoriek, de angstzaaierij, de geperverteerde logica en de autoritaire trekken van deze beweging. Het wordt tijd om te kiezen voor solidaire hulp en steun aan zij die het nodig hebben en zij die ziek zijn. Een hele samenleving onder quarantaine of lockdown zetten om een klein percentage  ‘mogelijks’ te vrijwaren is pervers.

Ik blijf het tevens vreemd vinden dat dergelijke gedachtegang ook een opiniestuk krijgt toegewezen op deze website terwijl alle mainstream media daar al vol van zitten. Het lijkt alsof men zich hier ook al rond de one-percenters hebben geschaard. Want daar is waar alle voordelen van deze crisis wel naar toe gesluisd wordt. Nu goed, als dit het niveau of de inhoudelijke kwaliteit is, welke DWM zich wil aanmeten, dan is dat haar eigenste recht.

Wat betreft Meys’ en Bervoets’ opinie, lijken zij wat bovenstaande betreft alvast te steunen op een flagrant foute aanname en een totaal gebrekkig bronnenonderzoek. Wie zei daar weer iets over gebrekkig wetenschappelijk onderzoek? Ik las tevens dat ze de wenkbrauwen fronsten vanwege de insinuaties over “totalitaire trekken”, wel ik kijk alvast uit naar hun bezwaren. Want als het van hun Zweden zal afhangen zal het alvast niet lang stand houden.

 

[1] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/01/26/desmet-claimt-geen-complotdenker-te-zijn-maar-bewering-dat-wetenschappers-angstboodschap-aan-bevolking-opdringen-komt-dicht-in-buurt/

[2] https://www.dewereldmorgen.be/community/mattias-desmet-professor-klinische-psychologie-coronamaatregelen-onthullen-totalitaire-trekken/

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!