De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

over consensus en tegenspraak

over consensus en tegenspraak

maandag 24 juni 2024 11:41
Spread the love

Als politiek terug echte keuzes maakt na het compromisbeleid en het non-beleid van de opeenvolgende ministers van Financiën. Dat geldt zowel voor de Federale Begroting, als voor een Vlaamse Regering die bij de begrotingsopmaak heeft nagelaten urgente noden op het terrein op te nemen.
Als de pers zich terug als opdracht geeft de maatschappelijke toets van maatregelen te duiden en hun toekomstproof karakter analyseert. (In de plaats van gulzig persoonlijke ambities en polemieken centraal te stellen.)
Dan zal de burger weer beseffen dat politiek te belangrijk is in het leven om keuzes over te laten aan wie enkel op ongenoegen surft of vijandsbeelden aanwakkert.

Vandaag is de defensieve status quo er mee verantwoordelijk voor de niemand nog weet wie welke belangen vertegenwoordigt.
Bij Open VLD kwam bij de analyse van het verkiezingsresultaat naar boven dat Vooruit meer over de herwaardering van het zelfstandigenpensioen in de Vivaldi Regering heeft gecommuniceerd dan de eigen regeringsleden in de aanloop naar de verkiezingen…

Dezelfde status quo is verantwoordelijk voor een tekort in de begroting met een nieuwe toename van de overheidsschuld. De EU-sancties komen voor de volgende regering bovenop de permanente besparingen bij ongewijzigd beleid die een regering moet aansturen om concurrentieel te blijven in onze veranderende samenleving. In een democratie kan de politiek onpopulaire maatregelen aan als die goed worden verantwoord en de lasten evenredig worden verspreid. Het wegwerken van schuldenlast uit het verleden kunnen de druppel zijn die de politiek in een maatschappelijke crisis brengen.

Politiek hoort een beleid in functie van het algemeen belang te ontwikkelen, en niet op basis van een tijdelijke politieke meerderheid. Wie enkel de eigen achterban bedient moet beseffen dat die selectiviteit de concretisering met het maatschappelijk middenveld bemoeilijkt en een ongewilde voedingsbodem is voor tegengestelde dynamieken.

Natuurlijk is consensus niet noodzakelijk bij tegengestelde belangen, maar elkeen moet als bedoeling hebben om discriminatoir beleid of selectieve voordelen te willen vermijden. Het kan niet dat de individuele burger via juridische weg zijn of haar rechten moet laten respecteren.

De politieke families hebben als dusdanig niets van hun actualiteit verloren. Over de electorale successen en afstraffingen heen, hebben ze als doelstelling om de belangen die zij verdedigen respectvol te realiseren. Montesquieu (1689-1755) beschrijft hoe een leidersfiguur visie ontwikkelt en richting kan geven aan een dictatuur, maar dat dit regime vervolgens onvermijdelijk stuit op haar intrinsieke beperkingen omdat tegenspraak een constitutief element is bij elke vooruitgang.
Let’s agree to disagree.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!