De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over  Baudet bedreiging en the life and times of Thierry Baudet/Ingezonden Stuk

Over Baudet bedreiging en the life and times of Thierry Baudet/Ingezonden Stuk

maandag 1 april 2019 19:19
Spread the love

OVER BAUDET BEDREIGING EN THE LIFE AND TIMES OFTHIERRY BAUDET/INGEZONDEN STUK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/over-baudet-bedreiging-en-the-life-and-times-of-thierry-baudet-ingezonden-stuk/ 

 

VOORAF:
De oplettende lezer zal hebben gezien, dat ik recentelijkeen stuk heb gewijd aan de zogenaamde ”’bedreiging” vanForum voor Democratie politicus Thierry Baudet, waarvan, hoekan het ook anders, Politiek en de [extreem] rechtse media enhun trollenlegioen weer volkomen uit hun dak gingen. [1]En het mooiste van al:Het WAS niet eens een bedreiging, zoals ik inmijn stuk heb uitgelegd. [2]Zoals ook schrijver en activist Peter Storm heeft uitgelegd. [3]En ziehier dus de zogenaamde gezongen ”bedreiging”””Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan paf!” [4]
Maar goed[of slecht], door [extreem]rechts werd dus een Heisavan het Gebeuren gemaakt.Er volgde een arrestatie van de betreffende demonstrante [5], die daagsweer werd vrijgelaten en spijt betuigde.Dat wil zeggen:Zij verklaarde volgens het OM ”spijt te hebben van haar woorden ende impact ervan te hebben onderschat. [6]Overigens heeft ze WEL een dagvaarding op zak [7] en wordt dusvervolgd.
Nu heb ik in mijn stuk uitgelegd dat ik, als verdediger van de rechtenvan mensen, iedere ECHTE bedreiging aan wie dan ook, ookdus politieke tegenstanders van het demonische kaliber Wildersen Baudet afkeur [8], maar hier is dus geen sprake van een echteBEDREIGING, maar WEL van een bewuste poging van [extreem]rechts, om anti racisten, waar ze kunnen, in een Kwaad Daglichtte stellen.
Maar waar ik in mijn stuk OOK uitgebreid op wijs, is het bedreigendekarakter van homo bellus [HAHAHA, GRAPJE, MOOIE MAN IN HETLATIJN!] Thierry Baudet en zijn Kwade Club, Forum voor Democratie. [9]
DUS:
Niet een demonstrante, die een onhandige leuze zingt op eendemonstratie, is bedreigend, maar het lelijke gedachtegoedvan Thierry Baudet. [10]
INGEZONDEN STUK
Ik vond dit, mede vanwege de helaas nogal acute bedreiging vanextreem-rechts, die vrijwel door Politiek en Mainstream mediais genormaliseerd [11] op een enkele uitzondering na [12], belangrijkgenoeg om een Ingezonden Stuk naar een aantal Nederlandseen ook Belgische kranten te sturen.
Of het ergens wordt gepubliceerd, weet ik natuurlijk niet, maar inieder geval wil ik het u niet onthouden, lezers en publiceer ik het dus opmijn website.
Zie direct hieronderEn daaronder het notenapparaat
VEEL LEESPLEZIER!
EN DOOR MET DE STRIJD!
Astrid Essed

INGEZONDEN STUK

BAUDET BEDREIGING SMAKELOOS/BAUDET ECHTE BEDREIGER

Ingezonden stuk

Als verdediger van de rechten van mensen keur ik iedere doodsbedreiging af,ongeacht aan wie gericht, omdat volgens de universele mensenrechten, ieder mens recht op leven heeft..Maar dan moet het ook wel een echte bedreiging zijn.En dat is de op de zeer succesvolle anti racisme demonstratie in Amsterdam door een demonstrante gezongen kreet:”Als je Thierry dood wilt schieten, zeg dan Paf”, niet.Niet alleen wijst dat ”als” zinnetje [dus geen voornemen] niet op eenbedreiging, het woord ”zeg”, zegt al genoeg. Niemand wordt neergeschoten door het uitspreken van het woord ”Paf”,behalve in sprookjesland.Hooguit kan deze gezongen leuze dus als smakeloos en onhandigworden afgeserveerd.Maar het voorwerp van de leuze, Forum voor Democratie politicusThierry Baudet is wel degelijk een bedreiger.Zo voert hij al vanaf zijn intrede in de politiek een hetze tegenniet-westerse vluchtelingen, niet-westerse allochtonen en nietwitte inwoners in Nederland.Uitspraken van Thierry Baudet: ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert”, ”Homeopathischeverdunning van de Nederlandse bevolking met alle volkeren van de wereld”, zijn superioriteitsdenkenover ”de grootste en mooiste beschaving, die de wereld ooitheeft gekend., waarmee hij de ”Westerse beschaving” bedoelt.Uit zijn overwinningsspeech na  de Provinciale Staten verkiezingen, uitgesproken in Zeist, onder andere:”Deze ongecontroleerde immigratie,die ons straatbeeld zo vertekent”Laten wij ons dus richten op de bestrijding van deze griezeligeideeen in plaats van op een smakeloze en onhandige uitspraaken het werkelijke gevaar benoemen.Het fascistisch-racistische gedachtegoed van Forum voor Democratie.
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

BAUDET BEDREIGER ZEGT ”PAF!”/WAT EEN BEDREIGING!/OVER TOON EN SMAAK/BAUDET ECHTE BEDREIGERASTRID ESSED30 MAART 2019

https://www.astridessed.nl/baudet-bedreiger-zegt-paf-wat-een-bedreiging-over-toon-en-smaak-baudet-echte-bedreiger/ 

EEN GREEP UIT DE REACTIES OP DE ”BAUDET BEDREIGING”
RTL NIEUWSDOODSBEDREIGINGEN BAUDET ”VOLSTREKT ONACCEPTABEL”,OOK ANDERE POLITICI BEDREIGD
 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4653911/doodsbedreigingen-baudet-volstreks-onaccetabel-ook-andere-politici
  RTL NIEUWSKAMERVOORZITTER MAAKT ZICH ”GROTE ZORGEN” OVERBEDREIGING TEGEN BAUDET
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4653491/grote-zorgen-arib-over-bedreiging-tegen-baudet  

”‘Iedereen mag het in Nederland met iedereen oneens zijn, maar bedreigingen zoals die aan Thierry Baudet zijn totaal onacceptabel. Alle politici moeten in veiligheid en vrijheid hun werk kunnen doen.”
  DE TELEGRAAFBEDREIGINGEN ONACCEPTABEL25 MAART 2019
 https://www.telegraaf.nl/nieuws/3343298/bedreigingen-onacceptabel

[2]

”BEDREIGING? Dat gezegd hebbende, was die door een demonstrante gezongenzin, waar [extreem] rechts en semi linkse politici, napapagaaiendemedia, van gematigd tot extreem rechts, nou zo hysterisch overdeden, nou ook echt een bedreiging?Het lijkt mij sterk. De demonstrante zingtALS je Thierry Baudet wilt doodschietenNIET”Ik schiet Thierry Baudet dood” of iets dergelijks Dan zingt zij‘ZEG dan Paf” [13] Ik weet niet van u lezers, maar ik heb nog nooit gehoord van iemand,die werd doodgeschoten, doordat er PAF werd gezegd….. En daarbij:Ze ZONG een liedje of deuntje tijdens een demonstratie…… Of dit handig was, daarover kunnen de meningen verschillen,maar een bedreiging is wel heel vergezocht. Als ik de Wikipedia eens opensla, zie ik het volgende staan bijbedreiging ”Bedreiging is het dreigen met – in de meeste gevallen – fysiek geweld of de dood tegen een persoon, diens naasten of eigendommen. [14]Ja, dat haal ik toch niet uit dit wellicht te haastig gezongen liedje.”
BAUDET BEDREIGER ZEGT ”PAF!”/WAT EEN BEDREIGING!/OVER TOON EN SMAAK/BAUDET ECHTE BEDREIGERASTRID ESSED30 MAART 2019

https://www.astridessed.nl/baudet-bedreiger-zegt-paf-wat-een-bedreiging-over-toon-en-smaak-baudet-echte-bedreiger/ 

[3]

”Eén demonstrant riep – preciezer gezegd, zong – het volgende: “Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf”. Nu.nl omschrijft dat als “doodsbedreiging aan het adres van Baudet”.(2) Is dat niet een héél klein beetje enorm overdreven? Waar is dan die oproep tot moord die kennelijk niet alleen de Nu-redactie er in ziet? Laten we het zinnetje eens ontcijferen, want begrijpend lezen en luisteren is kennelijk in brede kring een beetje een in onbruik geraakte vaardigheid. Die bezuinigingen op onderwijs hebben er duidelijk in gehakt.

“Als je Thierry dood wil schieten…”, dat is geen oproep maar eerder een soort voorwaarde: áls. De demonstrant zong niet dát ze Thierry dood wil schieten, de demonstrant vraagt: áls je dat zou willen. Natuurlijk kun je hier, als je dat wil, een verlangen in lezen dát iemand dat zou doen. Maar hópen dat iets gebeurt is niet hetzelfde als óproepen dat iets wordt gedáán. Een doodswens naar iemand uitspreken – ‘Ik wil dat X sterft!’ – is helemaal nog niet hetzelfde als een oproep doen om die iemand daadwerkelijk om te brengen – ‘Schiet X dood!’ Je kunt de leus agressief, haatdragend, stompzinnig, puberaal of weet ik wat noemen. Misschien ben ik het daar wel mee eens ook, en misschien ook wel niet. Het is niet ter zake. Wat ter zake is: dit was geen doodsbedreiging. En wie doet alsof het dat wel was, speelt rechts, ‘justitie’ en politie in de kaart.

Dat blijkt al helemaal uit het tweede stukje van de leus: “zeg dan paf!” Als – zo luidt dus de redenering in de leus – als je Thierry dus dood wil schieten, wat moet je dan doen? Een pistool pakken? Of een volautomatisch wapen? Nee. Je zegt dan gewoon het wordje “paf”. Dát is het advies. Je zou de leus zelfs kunnen interpreteren als een oproep om, áls je de aanvechting voelt om te gaan schieten, je dat juist níét te doen maar gewoon even “paf” te zeggen.”

NIKS DOODSBEDREIGING. HOU DIE RUG EENS RECHT

PETER STORM

24 MAART 2019

https://www.ravotr.nl/2019/03/25/niks-doodsbedreiging-hou-die-rug-eens-recht/  

[4]

YOUTUBE.COMLINKS LOOPT MEE MET ANTIFA: ”ALS JE THIERRY DOOD WILTSCHIETEN, ZEG DAN PAF!”
 https://www.youtube.com/watch?v=zGmM_vFP9B8
  TRANSCRIPTIE  [[VERSLAGGEVER]”Wat zeg je nou?”[DEMONSTRANTE]”Als je Thierry dood wit schieten, zeg dan paf!”[VERSLAGGEVER]”Dat kan je toch echt niet zeggen, man”[DEMONSTRANTEN ROEPEN ANDERE LEUZEN”[VERSLAGGEVER]”Wat zeg je nou?”
 EINDE YOUTUBE FILMPJE

[5]
TELEGRAAFVROUW (21) OPGEPAKT VOOR BEDREIGING BAUDET25 MAART 2019
 https://www.telegraaf.nl/nieuws/3346786/vrouw-21-opgepakt-voor-doodsbedreiging-baudet

[6]

”De vrouw heeft in haar verklaring bij de politie aangegeven spijt te hebben van haar uitingen en de impact ervan te hebben onderschat.”
 OPENBAAR MINISTERIENIJMEEGSE VERDACHTE MET DAGVAARDING HEENGEZONDEN26 MAART 2019
 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105458/nijmeegse-verdachte/

TEKST
NIJMEEGSE VERDACHTE MET DAGVAARDING HEENGEZONDEN 

26 maart 2019 – Arrondissementsparket Amsterdam

 

De 21-jarige vrouw uit Nijmegen die gisteren in Nijmegen is aangehouden op verdenking van bedreiging en opruiing is dinsdagavond door de officier van justitie in Amsterdam met een dagvaarding heengezonden. De vrouw moet zich op 9 april 2019 voor de politierechter in Amsterdam verantwoorden.

 

De vrouw heeft in haar verklaring bij de politie aangegeven spijt te hebben van haar uitingen en de impact ervan te hebben onderschat.

De vrouw wordt ervan verdacht op zaterdag 23 maart 2019 tijdens een anti-racisme-demonstratie in het centrum van Amsterdam uitingen te hebben gedaan die mogelijk als bedreigend of opruiend zijn ervaren. Zodra de uitingen de politie ter kennis kwamen, werd een onderzoek gestart waarna de verdachte maandagmiddag kon worden aangehouden.

EINDE BERICHT OM

  ”De 21-jarige vrouw die Thierry Baudet afgelopen weekend bedreigde met de dood is dinsdagavond vrijgelaten door de politie. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Ze zou spijt hebben van haar woorden en de impact ervan hebben onderschat.” 
 
[7]
OPENBAAR MINISTERIENIJMEEGSE VERDACHTE MET DAGVAARDING HEENGEZONDEN26 MAART 2019
 https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105458/nijmeegse-verdachte/

[8]

”BEDREIGINGEN AAN ADRES VAN POLITICI Persoonlijk ben ik niet opgezet met bedreigingen aan het adres vanwie dan ook, dus ook geen politici.Ook niet als het politieke tegenstanders zijn,Niet omdat ik vind dat ”politici in vrijheid hun werk moeten doen”,zoals premier Rutte beweerde na de ”Baudet bedreiging” [8] [ikvind dat helemaal niet in alle gevallen, want dat zou betekenen,dat Wilders en Baudet ”in vrijheid” haat moeten kunnen zaaienen dat Harbers ”in vrijheid” vluchtelingen kan terugsturennaar martelkamers] [9]Neen, niet om die Rutte reden.Maar in de eerste plaats [en dat is de zwaarwegendste] omdat ik de rechten van mensen verdedig, ook als hetpolitici zijn, ook als het politieke tegenstanders zijn.En het recht op leven en veiligheid [10] is een van de belangrijkste mensenrechten.En daarnaast, maar dat is meer een strategisch, maar niet onbelangrijkargument:Het maakt politieke tegenstanders maar tot martelaar.Kijk maar naar de hysterie na de dood van racist en IslamofoobP. Fortuyn. [11]Bovendien:Bestrijd tegenstanders met woorden, demonstraties, picket lines, ofallerlei soorten acties [12], maar niet met bedreigingen.”

BAUDET BEDREIGER ZEGT: ”PAF!”/OVER TOON EN SMAAK/BAUDET ECHTE BEDREIGER

[9]

”BEDREIGING?/BAUDET IS DE BEDREIGER Ja, u leest het goed, lezers:Niet dat zingend zinnetje is ”bedreigend”, maar monsieurBaudet en waar hij en zijn partij voor staan! Enkele uitspraken van dit heerschap: ”’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [23] Baudet raaskalt over de ”homeopathische verdunning vande Nederlandse bevolking.Ik citeer hem :””Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaaken die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.” [24] Deze uitspraken zijn onversneden klassiek racisme, het ”blank”willen houden van Europa, de afkeer van andere [hier Afrikaanse]culturen, de weerzin tegen ”vermenging” van volkeren, opgemerktin de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking.. [25]Je kunt het je haast niet voorstellen, dat een politicus het lef heeftdeze uitspraken anno Domini 2019 te doen! Alsof Nederland nog in het slavernij/koloniale tijdperk leefde. Daarvan heb ik trouwens een ”mooi” voorbeeldIk laat Baudet opnieuw aan het woord: ””Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.”  [26]  Pure verheerlijking dus van transatlantische slavenhandel enhet kolonialisme!  Pompeus en chauvinistisch gebral?Ja. natuurlijk, maar wel gevaarlijk gebral, omdat het aanslaat. En dat maakt Baudet zo gevaarlijk. Daarom zijn ik en gelukkig ook anderen tegen hem en zijn partijin geweer gekomen!Ik, Peter Storm, Joke Kaviaar, Frontaal Naakt [27] en gelukkig nog meer,maar ons aantal is nog te klein!Hoe meer anti fascistisch verzet tegen FvD [Forum voor Democratie]hoe beter. Want deze Partij heeft een aantal klassieke fascistische trekken. Het ophemelen van ”Eigen Volk”/”Beschaving”, met hetracistische element [Europa dominant, blanken cultureel]De afkeer van de zogenaamde ”vermenging” [homeopathischverdunnen van de samenleving], vergelijkbaar met het nazi begrip”Rassenschande” [28]De zondebokkentheorie”Vluchtelingen uit Islamitische landen” [29] en niet blanken in hetalgemeen zijn de Kwaaie Pier.De obsessie met een Glorierijk Verleden.Haat tegen links, zich o.a. uitend in de oprichting van het absurde”Meldpunt Linkse leraren” [30]Het lijkt het Mc Carthyisme wel! [31]Baudet’s hysterische kruistocht tegen de ”heersende elite”, ‘het ”kartel”of hoe hij het ook verder noemt. [32]Zoals vele fascistische leiders voor hem is uiteraard zijn enige echtebezwaar tegen Rutte en co dat hij zelf geen premier is en het land leidt!  OVERWINNINGSSPEECH THIERRY BAUDET ”Nu.na zijn monsterzege, is alles wat hij nog verborg [en dat isniet veel] weggevallen Zijn overwinningsspeech in ….was een aaneenrijging van chauvinistischgebral over de ”mooiste beschaving ooit, waarmee hij deWesterse beschaving uiteraard bedoelde, alsof deze zijn basis  niet had in veel oudere,de Oosterse beschavingen [van China, India naar Babylonied, Egypte,De Phoeniciers en zo bij de Grieken, die het naar het Westen verspreidden,via de Moors islamitische beschaving, die Spanje overspoelde door 700jaar overheersing, naar het Noorden van Europa] [33] En natuurlijk ontbrak het superioriteitsdenken en de racistischecomponent, plus de scheldkannonade tegen ”het kartel” en uiteraadrd”links” niet Fragmenten ”Als het bijna te laat is. En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was. En die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onder deel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als die andere landen van die boreale wereld, worden we kapotgemaakt door mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!” [34]MILITAIRE NAZI TAAL, DOORSPEKT MET ZIEK SUPERIORITEITSDENKEN ”Maar… maar wij zijn naar het front geroepen. Omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft. En wij, beste vrienden, wij zijn het product van 300.000 jaar evolutie. Wij hebben meerdere ijstijden overleefd, wij hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers, wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan”…..…..Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen.” [35]”


BAUDET BEDREIGER ZEGT: ”PAF!”/OVER TOON EN SMAAK/BAUDET ECHTE BEDREIGER

[10]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOORTWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
   https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/  
OF
   https://www.afafryslan.nl/2018/02/15/pvv-en-forum-voor-democratie-het-is-vijf-voor-1200u/
YOUTUBE.COMFORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
  https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4
LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
  https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html
  

Dit is de tekst zoals Thierry Baudet die woensdagavond uitsprak in Hotel Theater Figi in Zeist.

De Uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. En dat geldt niet alleen voor deze avond, beste vrienden, beste campagnegenoten, beste partijgenoten, beste kompanen. Nu pas in deze laatste uren van de dag namelijk komen de polls binnen, komen de nieuwtjes binnen, weten we hoe we er voorstaan, hebben we kennis over wat er vandaag gebeurd is.

Maar die Uil van Minerva die slaat niet alleen op deze avond pas zijn vleugels op. Het is breder, vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is, voordat we ons realiseren wat we hebben, en wat we hadden moeten koesteren.

Als het bijna te laat is. En zo staan we hier. Vanavond, te elfder ure, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de mooiste, grootste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreek, die vol zelfvertrouwen was. En die de mooiste architectuur, de mooiste muziek en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht die ooit onder de sterrenhemel heeft bestaan. Ons land maakt onder deel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als die andere landen van die boreale wereld, worden we kapotgemaakt door mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!

Economische onbenul Mark Rutte verhoogt de belastingen op het dieptepunt van de crisis, waardoor de koopkracht ernstig afneemt, de pensioenen niet kunnen worden geïndexeerd en nu, vandaag, in totaal 2,5 miljoen mensen langs de kant staan in onze samenleving. Onder de armoedegrens, werkloos of quasi-werkloos. Vervolgens lieten achtereenvolgende kabinetten Rutte de grenzen wagenwijd open staan en braken die kabinetten immigratierecord na immigratierecord. Met alle immigratie- en integratieproblemen die we al hebben, werden opnieuw honderdduizenden mensen uit totaal andere culturen dan de onze binnengelaten en stemde de coalitie ook nog eens tegen onze motie om de Syriërs die terugkunnen ook te helpen terug te keren. Vervolgens tekenden zij het Marrakech immigratiepact met alle gevolgen die dat de komende jaren ook weer zal hebben.

Een absolute crisis bij de politie dreigt, waardoor onze veiligheid op straat, die al nauwelijks meer kan worden gewaarborgd nog verder onder druk zal komen te staan en we natuurlijk ook afgelopen maandag in Utrecht zagen dat verkrachters, roofovervallers, levensgevaarlijke mensen gewoon vrij rondlopen. Het is een schande.

En er is een kaalslag gaande in ons onderwijs. Er is een bureaucratische woeker in de gezondheidszorg. En beide moeten worden aangepakt. Maar dat zijn niet alle fouten van Rutte. Hij liet bijvoorbeeld ook alle plannen van die verschrikkelijke Europese Unie om de baas over ons te spelen gewoon doorgang vinden. Hij offerde de pulsvissers op. Liet de boeren met hun fosfaatrechten stikken en accepteerde dat ook onze pensioenen nu geleidelijk onder EU-toezicht worden gebracht.

Wat is hier aan de hand? Waarom gebeurde dit allemaal? Men gelooft niet meer in Nederland, dat is zeker. Niet meer in de Westerse beschaving ook. Niet meer in onze taal, die inmiddels is afgeschaft op onze universiteiten. Men gelooft niet meer in onze kunsten, in ons verleden. Men gelooft niet meer in onze feestdagen. Onze helden, onze traditionele stedenbouw. Maar in al dat ongeloof, dat immense vacuüm, dat culturele en spirituele vacuum is tegelijkertijd haast ongemerkt een grandioze ketterij binnengedrongen, een nieuwe immanente religie. Een politieke theologie. De leden van het kartel. Ze geloven in niets, maar vereren tegelijk één afgod, genaamd transitie. Honderden miljarden, wij denken zelfs duizend miljard, als je alle kosten bij elkaar optelt, willen zij offeren op het altaar van deze afgod, in de vorm van windmolens, warmtepompen, zonnepanelen en andere volkomen onrendabele projecten die ons niets brengen, die de planeet niets verder helpen, maar die ons wel heel veel geld kosten en dus heel erg straffen. Het is een masochistische ketterij, dit geseculariseerde zondvloedgeloof dat zich in onze tijd heeft meester gemaakt van de harten en geesten van onze bestuurders. Een manie vergelijkbaar met de doodscultus die ooit Paaseiland teisterde.

En deze duurzaamheidsafgoderij stort niet alleen onze economie in de totale ondergang. Hij is ook bedoeld om onze geest, ons zelfbewustzijn, nog verder te krenken. Inderdaad: schuldgevoel is hetgeen waarmee deze klimaathekserij zich mee voedt. Wij moeten boeten, zo papegaaien de machtszoekende bestuurders van dit land de ecologische hogepriesters na. Het is pure oikofobie, pure zelfhaat. Het is een schuldcomplex, dat blijkbaar een uitweg nodig heeft. En als u er iets van wil zeggen. Als de bevolking zich keert tegen de algehele capitulatie van dit land, als de mensen protesteren. Weet u wat ze dan doen? Dan schaffen ze het referendum af. Dat is de toestand van ons land vandaag.

Die arrogantie, dames en heren, vrienden, die stupiditeit, die is vandaag afgestraft.

Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang. Op deze dag is de Uil van Minerva dan toch opgestegen. Vandaag is Forum van Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste, ofwel de een-na-grootste partij van Nederland geworden. De kiezers in Nederland hebben net als de Uil van Minerva hun vleugels uitgespreid, hebben hun ware macht getoond, de uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken om lucht mee te slaan. Om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken en een einde te maken aan het tijdperk van culturele, economische en politieke capitulatie.

Vrienden, vrienden. Wij hebben niet stilgestaan de afgelopen tijd. We hebben meer dan 2000 cv’s doorgespit, we hebben meer dan 1300 mensen gesproken, we hebben meer dan 600 diepteinterviews afgenomen, we hebben honderden mensen getraind. We hebben fantastische lijsten samengesteld en met die mensen een hoopvolle, optimistische en serieuze campagne gevoerd. Heel Nederland hebben we bezocht in zalen, op straten, in winkelcentra, bij bedrijven zijn we geweest. Scholen, ziekenhuizen, overal. We hebben het land in beweging gekregen.

En het resultaat, dames en heren, het resultaat, vanavond, het resultaat. De zon was mij nooit opgevallen zegt Menno Wigman als hij niet steeds was ondergegaan. De schoonheid van Nederland was mij niet zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel. Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie die ons straatbeeld zo vertekent, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur. En die machtsuitbreiding van de EU, al die klimaatketterij. Als al die gekte niet was gebeurd dan was ik nooit de politiek ingegaan. Maar… maar wij zijn naar het front geroepen. Omdat het moet. Omdat ons land ons nodig heeft. En wij, beste vrienden, wij zijn het product van 300.000 jaar evolutie. Wij hebben meerdere ijstijden overleefd, wij hebben mammoeten gevloerd. Wij zijn dragers, wij zijn erfgenamen van de grootste beschaving die ooit heeft bestaan. Wij dragen een unieke kracht. En, enkele tientallen jaren van indoctrinatie door de media en het onderwijs kunnen dat nooit begraven. Iets wat in ons zit, wat nooit kan worden afgepakt. En vandaag, en dat voel je ook in de zaal, vandaag hebben we gekozen om weer te strijden. Weer te dromen, weer te hopen, weer te vechten. En als ik nu terugkijk op de afgelopen drie jaar, dan is dat het sterkste gevoel dat ik heb. Wat wij samen hebben bereikt. Die zin om weer te bouwen. Die zin om er samen voor te gaan. Dat geloof in de toekomst, en daar wil ik jullie voor bedanken.

Toen wij begonnen, toen wij begonnen aan deze reis om samen met alle mensen die hier nu zijn en nog veel meer mensen handtekeningen te verzamelen voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, toen zei iedereen. Iedereen zei: lukt je nooit. Daarna moesten we de 30 procent opkomstdrempel halen. 6 april 2016. Iedereen zei: lukt je nooit. Wij zijn het hele land doorgegaan. Overal geweest, overal gedebatteerd. Iedereen dacht dat het ons niet ging lukken, maar het lukte ons wel. We haalden het, het werd een overweldigend nee. Rutte lachte, iedereen lachte, want er was een inlegvelletje tevoorschijn getoverd weet u nog, waarmee de stem van de bevolking terzijde werd geschoven. Wij namen het niet. Wij accepteerden het niet en wij startten onze eigen partij. En iedereen had het over versplintering en had het over Peppi en Kokki en dit en dat en iedereen zei: lukt je nooit. Maar het lukte ons wel en we kwamen met twee zetels in de Tweede Kamer op 15 maart 2017. En ook toen, ook toen hadden ze hun woorden klaar. Ook toen lachte Mark Rutte en zei: met twee zetels in de Tweede Kamer effectief oppositie voeren lukt je nooit. En hier staan we vanavond. In alle provincies zijn we vertegenwoordigd. In de Eerste Kamer zijn we vertegenwoordigd. Jullie hebben Annabel gehoord.. In Amsterdam zijn we er. Vanavond is hier ook Derk Jan Eppink, die de lijst aanvoert in het Europees Parlement. Ook daar staan we er. En vandaag is dus het moment om een boodschap te sturen aan Mark Rutte en de gevestigde machten. Forum voor Democratie nog langer negeren dat lukt je nooit!

Wij weten als FvD’ers dat je de metafysische grondslagen van het christendom niet hoeft te aanvaarden, om toch de wederopstandingsgedachte als leidend motief van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden. Iets dat dood leek, iets dat voorbij leek, iets dat achter ons zou liggen, iets dat definitief achter ons zou liggen, dat kan, zo weten wij, weer tot bloei komen. Het idee dat iets dat dood was, iets dat voorgoed voorbij was, weer tot bloei kan komen, precies dat is onze leidraad, ons leidende motief, ons levensmotto. Want wij zijn de partij van de Wedergeboorte. Van de Renaissance. Dat is wat wij willen bewerkstelligen, en het is nooit urgenter geweest dan nu om dat te bewerkstelligen. Nooit noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineen slaan. Om de banden met onze tradities te herstellen. Om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te brengen. Om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels en zo ons land weer te laten bloeien.

Wij zijn aan het bouwen. We zijn bezig een partij te bouwen, met een opleidingsinstituut, met lokale afdelingen, met provinciale fracties, met een Eerste Kamerfractie, met een Tweede Kamerfractie, met een Europese Parlementsfractie. We gaan een nieuwe generatie opleiden en we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Wij hebben de mensen om de EU te verslaan. We hebben concrete oplossingen om de massa-integratie te stoppen. We hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen. En om de euromunt te ontvlechten. Zodat wij eindelijk weer de baas worden in ons eigen land. We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda introduceren. Volksinitiatieven. Open sollicitaties voor publieke functies. Gekozen burgemeesters. En wij saneren de NPO. Zo is het. Opnieuw gaan we voorbij onze horizonten reiken. We gaan een renaissance teweegbrengen. Waarin ons zelfvertrouwen is hersteld. Waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving, waarin de democratische rechtsstaat is hersteld. En de economische en culturele dynamiek kan terugkeren. En zoals u weet, doen we dat graag met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken, want wij zijn het vlaggenschip van de renaissancevloot. En andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. Dat gaan we gestalte geven in de provincies, dat gaan we gestalte geven op nationaal niveau en dat gaan we gestalte geven op Europees niveau.

Want vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen en vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen.

EINDE BERICHT[11]
FRONTAAL NAAKTLEKKER POEZELEN MET FASCISTEN30 MAART 2019
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/lekker-poezelen-met-fascisten.html  

FRONTAAL NAAKTDE UIL VAN MINERVA21 MAART 2019
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-uil-van-minerva.html  

FRONTAAL NAAKTDE WEG NAAR C HRISTCHURCH15 MAART 2019
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-weg-naar-christchurch.html  

[12]

”Er zijn maar weinig mensen die de moed hebben het beest bij de naam te noemen, zoals Asha ten Broeke in de Volkdkrant, 22-3, nu het fascisme zich heeft weten te normaliseren en te laten accepteren”
STOP DE HEKSENJACHT OP ANTIFASCISTENJOKE KAVIAAR26 MAART 2019

https://13-september.nl/stop-de-heksenjacht-op-antifascisten/   VOLKSKRANTASHA TEN BROEKEWORD WAKKER. DE FASCISTEN HEBBEN GEWONNEN

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/word-wakker-de-fascisten-hebben-gewonnen~bae90d7d/

https://twitter.com/ashatenbroeke/status/1109003345791016960 

Asha ten Broeke?Verified account @ashatenbroeke Mar 22More

Column: Baudet & co doen niet geheimzinnig over hun ideeën. Ze dragen geen maskers. Ze hebben gewoon gezegd wat ze willen: een strijd voor een zuiver ‘blank’ Europa, met hen aan het front. Dus word wakker: de fascisten hebben de verkiezingen gewonnen.

Translate Tweet  241 replies298 retweets623 likesReply 241 Retweet 298  Like 623 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!