De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ouders OETC-kinderen starten petitie

Ouders OETC-kinderen starten petitie

dinsdag 17 mei 2011 12:22
Spread the love

Minister Pascal Smet heeft beslist om het meertalig bicultureel onderwijs (OETC) te Brussel stop te zetten. Een plotse beslissing die meteen eind juni ingaat. Leerlingen die nu reeds in het OETC-project school lopen, kunnen dus niet eens hun traject afmaken. Wraakroepend, en dat vindt echt niet alleen Foyer, projectdrager. Ook de betrokken scholen reageren onthutst (zie ook video-getuigenissen). En de ouders laten al evenzeer van zich horen. Een aantal onder hen startten spontaan een petitie op voor het behoud van het meertalig onderwijs in de hoofdstad.

Als integratiecentrum Foyer wensen wij alvast alle betrokken ouders, kinderen en leerkrachten te steunen. We strijden voluit mee tegen een beslissing die onbegrijpelijk en respectloos is. Minister Smet schermt in de media met argumenten die zouden gebaseerd zijn op rapporten van zijn administratie, maar die ons tot dusver nooit zijn overgemaakt.

We gaan hoedanook niet akkoord met een simplistische kosten-baten-analyse. Investeren in deze OETC-projecten is géén luxe. Het is een noodzaak. En meer nog: het zou veralgemeend moeten worden.

Oproep:

Als ook u niet akkoord gaat met de beslissing van de Vlaamse minister van onderwijs, onderteken dan de petitie van de ouders. En leg ze gerust ook voor aan andere mensen.

Van harte dank aan al wie mee tekent of op een andere manier z’n steun betuigt.

Petitie tegen de stopzetting van 6 meertalige onderwijsprojecten in Brussel
 

take down
the paywall
steun ons nu!