De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ouders Leuvense vzw Honk bouwen woning voor hun kinderen met mentale beperking

Ouders Leuvense vzw Honk bouwen woning voor hun kinderen met mentale beperking

zondag 29 september 2019 21:22
Spread the love

Ouders van Leuvense vzw Honk bouwen voor hun kinderen met mentale beperking woning

Een groep ouders van 13 personen met een beperking gaat op de Hertogensite in het stadscentrum van Leuven een nieuwbouw realiseren waar deze in de toekomst onder begeleiding permanent zullen kunnen wonen. De ouders verenigd in de vzw Honk ondertekende recent hiertoe een princiepsovereenkomst met projectontwikkelaar Resiterra.

De vzw Honk werd in 2013 opgericht door ouders van jongeren met een beperking, die de leeftijd bereikten waarop ze niet meer naar school konden gaan. Met de middelen van de persoonsgebonden budgetten die enkele ontvingen werd ondertussen reeds werk gemaakt van een dagbesteding in een gehuurd pand in de Noormannenstraat. Hier voor werden twee begeleiders aangeworven. Naast een eigen atelierwerking volgen er enkele jongeren wekelijks twee dagen een opleiding die hen in staat moet stellen later een rol op te nemen in de samenleving. Op woensdagmiddag wordt er in het centrum Ter Bank een eetcafé georganiseerd.

“Het is echter altijd onze droom geweest om voor onze kinderen een opvanghuis te realiseren waar ze kunnen wonen. De afgelopen vijf jaar hebben we hiertoe 25 pistes onderzocht. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een braakliggend terrein in de Minderbroedersstraat. Dit maakt deel uit van het grote project Hertogensite dat momenteel gerealiseerd wordt tussen de Kapucijnenvoer, de Brusselse- en Minderbroederstraat. We willen er een vijf verdieping hoog appartement realiseren waar vanaf medio 2022 onze 13 kinderen permanent zullen kunnen wonen”, aldus Lode Verschingel, woordvoerder van de vzw Honk.

De financiering van de begeleiding van de jongeren zal gebeuren door middel van de persoonsgebonden budgetten. De vzw Honk hoopt dat tegen die 2022 zoveel mogelijk van de jongeren over een dergelijk budget beschikken zodat een permanente begeleiding kan bekostigd worden. Voor de realisatie van de nieuwbouw zal naast eigen middelen en een lening bij de bank onder meer gezocht worden naar externe financiering via de oprichting van een coöperatieve waar geïnteresseerden een aandeel zullen kopen.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!