De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ouders kinderen met beperking bouwen in Leuven zelf opvanghuis

Zaterdag 17 juni is in de Minderbroederstraat in Leuven onder grote belangstelling het HONK-huis officieel geopend. Het vier verdiepingen tellend pand  is een initiatief van 12 ouderkoppels en bedoeld voor hun 13 volwassen jongeren met een mentale beperking (autisme, Down…).

zondag 18 juni 2023 20:28
Spread the love

De ouders, die mekaar nog kennen van toen de kinderen samen naar het bijzonder onderwijs gingen, wilden een aangepaste woning realiseren waar de jongeren samen permanent kunnen wonen. Ze nemen ook initiatieven om hen kansen te bieden aan het maatschappelijke leven te participeren. Zo organiseren de jongeren al sinds jaar en dag op woensdagmiddag een eetcafé, eerst in de parochiezaal Ter Bancke in Heverlee en nadien in de Maakleerplek. Voor de begeleiding in het huis wordt onder meer samengewerkt met Familiehulp en vrijwilligers. Het HONK-huis is derhalve een extreme uiting van ouderliefde.

Om dit project – kostprijs 2,8 miljoen euro – te realiseren kon de vzw Honk rekenen op enkele meevallers. Zo situeert het pand zich in de Hertogensite waar projectontwikkelaar Resiterra momenteel een 500-tal nieuwe wooneenheden bouwt. Omdat Resiterra in het kader van de brownfieldconvenant met de stad Leuven en Vlaamse overheid verplicht werd 10 procent sociale woningen te voorzien konden de ouders het pand kopen tegen de prijs van een sociale woning.

Ook Vlabinvest kwam tussen voor 250.000 euro en er diende slechts 6 procent btw betaald in plaats van 21. Last but not least kwam er massale steun van buren, kennissen, vrienden die een of meerdere coöperatieve aandelen van 1000 euro) kochten of via de Koning Boudewijnstichting een dergelijke gift deden. Zelf werden ook heel wat initiatieven genomen om geld in te zamelen zoals de massale verkoop van cava-flessen.

In een toespraak haalde HONK-woordvoerder Lode Verschingel hard uit naar het feit dat er momenteel meer 21.000 mensen met een beperking op de Vlaamse wachtlijst staan voor financiële ondersteuning. Het is het persoonsvolgend budget waarmee de betrokkenen zorg, ondersteuning en assistentie kunnen betalen. “Het gaat om mensen waarvan de Vlaamse overheid zegt dat ze recht hebben op financiële ondersteuning, maar waarvoor men wegens andere prioriteiten momenteel geen geld kan vrijmaken.”

“Als je het cijfer van 30.000 mensen in rekening brengt die wel een dergelijk budget ontvangen, dan gaat het om liefst 40 procent van de mensen met een beperking die recht hebben op financiële ondersteuning. Wie ook op andere massale wachtlijsten staat, bijvoorbeeld voor een sociale woning, loopt groot risico om in armoede te belanden”, aldus Verschingel.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!