De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ouderen slaan -selectief- terug
Mishandeling, Ouderen, Gerontologie, Actief ouder worden, Zelfbeschikking -

Ouderen slaan -selectief- terug

zaterdag 7 augustus 2010 09:02
Spread the love

Deze week werd aangetoond dat onze ouderen inderdaad helemaal geen miezerige besjes zijn, zoals de maatschappelijke beeldvorming ons decennia lang voorspiegelde. Deze nog steeds aanzwellende en zeer heterogene bevolkingscategorie liet duidelijk merken dat zij niet opgezet is met wat voor betutteling dan ook. De bank ING ondervond het tot scha en schande aan den lijve. Het siert onze ouderen dan ook dat zij, wanneer het om het beheer van hun zuurverdiende centen gaat, massaal in het verweer gaan tegen welke inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht dan ook.

Zij hebben hiermee aangetoond dat ze wel degelijk gewicht in de schaal kunnen werpen en kunnen wegen op het politieke en maatschappelijke debat. Er zijn echter ook kanttekeningen te maken bij het gebeurde, in die zin dat één en ander toch wel zeer selectief overkomt. Hiermee bedoel ik dat ouderen met nog heel wat andere maatschappelijke problemen worden geconfronteerd, die echter  door de huidige beleidsmakers stiefmoederlijk worden behandeld en waarvan gezien wordt dat ouderen zich voor deze problemen om één of andere reden weinig tot niet militant opstellen. Geen toegang hebben tot terugbetaling van hulpmiddelen of een persoonsgebonden budget via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, is daar jammer genoeg een schandalige illustratie van.

Het frappantste voorbeeld is echter dat van mishandeling van ouderen. Hoe onwaarschijnlijk dit ook klinkt, in onze Vlaamse samenleving worden bepaalde ouderen inderdaad ernstig mishandeld zoals de cijfers van het Vlaams Meldpunt Ouderenmishandeling jaar na jaar aantonen (www.meldpuntouderenmishandeling.be).Het is een wereldwijd vastgesteld fenomeen, dat sedert enkele decennia erkend wordt als een ernstige sociale problematiek en waarvoor in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de meeste andere Europese landen, extra en aparte budgetten worden voorzien voor preventie en behandeling, maar ook voor gedegen wetenschappelijk onderzoek. In tegenstelling tot de evoluties in het buitenland, worden voor deze problematiek in Vlaanderen nog steeds slechts zeer beperkte budgetten vrijgemaakt, alsof slachtoffers van ouderenmishandeling minder recht hebben op een gedegen aanpak dan pakweg onze kinderen (die uiteindelijk de ouderen van morgen zijn). Hiermee gaat Vlaanderen nog steeds regelrecht in tegen alle internationale aanbevelingen, en vallen er nog steeds slachtoffers daar waar het voorkomen zou kunnen worden.

Als werkstudent gerontologie (www.southampton.ac.uk/socsci/ageing/pgstudy/gerontologydistance.html) en vrijwilliger binnen het International Network for the Prevention of Elder Abuse (www.inpea.net), roep ik onze ouderen en hun verenigingen dan ook op dezelfde slagkracht  aan de dag te leggen zoals ze deze week toonden, om op tafel te kloppen en van de politiek te eisen dringend extra middelen vrij te maken voor deze en andere ernstige problematieken.

take down
the paywall
steun ons nu!