De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oog van een oud persoon
Nele Nuyts

Oud(er) worden ziet er rooskleuriger uit dan je zou denken

“Door de manier waarop een samenleving omgaat met haar bejaarden, onthult ze ondubbelzinnig de, vaak zorgvuldig gemaskeerde, waarheid omtrent haar beginselen en doeleinden”. Een uitspraak uit het boek ‘de ouderdom’ van filosofe Simone de Beauvoir uit 1970. Een volgens mij nog steeds zeer relevante en hedendaagse vaststelling om even bij stil te staan. Onze maatschappij is te veel gericht op prestaties en te weinig op wijsheid, dankbaarheid en respect. Hierdoor wordt er soms de indruk gegeven dat ouderen geen meerwaarde meer hebben of zich niet meer nuttig kunnen maken en voelen.

woensdag 17 mei 2023 11:04
Spread the love

 

We moeten afstappen van het idee dat oud worden gelijk staat aan afhankelijkheid, niet meer mee kunnen of zorgbehoevend worden. Ik hoor in mijn directe omgeving uitspraken als “70-plussers mogen niet met de auto rijden”, terwijl 82% van de 65-plussers die in 2020 een rijgeschiktheidstest aflegden omwille van twijfel over de rijgeschiktheid nog veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. We willen allemaal oud worden en toch kijken we op een negatieve manier naar het oud zijn, onterecht. Dit beeld stemt absoluut niet overeen met de realiteit. Door de meeste ouderen wordt ouder worden net ervaren als iets positiefs.

Ik werk als praktijkgerichte orthopedagoog in een woonzorgcentrum en volg een banaba ouderencoaching. In mijn opleiding, op mijn werk maar ook in het dagelijks leven kom ik veel in contact met ouderen. Allemaal mensen met een andere achtergrond en een andere kijk op het leven. Allemaal mensen met andere interesses, andere gewoonten en andere overtuigingen. Hoe komt het dan dat deze groep in het dagelijks leven en in de media allemaal dezelfde stempel krijgt?

We willen allemaal oud worden en toch kijken we op een negatieve manier naar het oud zijn, onterecht

Ik kwam online een artikel tegen met de titel: Hoe en waarover praten met ouderen?. In dit artikel worden tips gegeven hoe je een gesprek met een oudere begint en waar je op moet letten. Er worden tips meegegeven als: Spring niet van de hak op de tak, kies voor een geschikte omgeving en vraag naar hun verleden. Is het dan echt zo moeilijk om met iemand met pensioengerechtigde leeftijd te praten?

De journalisten die dat artikel schreven hebben zeker gelijk als ze zeggen dat mensen moeilijkheden ondervinden om te communiceren met mensen die niet goed horen of meer moeite hebben om dingen te begrijpen. Maar hen onder de noemer ‘ouderen’ definiëren geeft opnieuw een totaal verkeerd beeld weer. Het is belangrijk dat we als maatschappij hier alert voor zijn en ons beeld over ouderen hier niet door laten vormen.

Wist je dat van de mensen die ouder zijn dan 65 jaar slechts 5% verblijft in een woonzorgcentrum? Bij de 85-plussers is dat bij de vrouwen 25% en bij de mannen zelfs maar 13%. Daarbovenop krijgt slechts 1 op 5 mensen ooit de diagnose van dementie, waarvan de helft de diagnose krijgt nadat ze de leeftijd van 80 jaar bereikt hebben. Dat wil zeggen dat slechts 1 op 10 mensen een diagnose van dementie krijgt voor de leeftijd van 80 jaar en 80% van de mensen zelfs nooit dementie zal krijgen.

66- tot 75-jarigen ervaren het vaakst gevoelens van geluk

Naar aanleiding van een onderzoek naar het geluk van 4500 Belgen blijkt zelfs dat de groep van 66- tot 75-jarigen het vaakst gevoelens van geluk ervaart. Nadien neemt het geluk weer wat af, maar het geluksniveau ligt dan nog steeds hoger dan bij bijvoorbeeld 18- tot 25-jarigen, en ook opmerkelijk hoger dan bij bijvoorbeeld 46- tot 55-jarigen. Dat heeft te maken met de copingstrategieën die ouderen tijdens hun leven al ontwikkelden. Doordat ze op emotioneel vlak stabieler zijn geworden, verminderd ook de kans op depressies. Op basis van het geschetste beeld zou je het omgekeerde verwachten. Dit fenomeen is bekend als de ‘paradox van het subjectieve welbevinden’ of de ‘paradox of aging’.

Er zijn heel veel vooroordelen ten opzichte van ouderen. Wanneer hiernaar gehandeld wordt door bijvoorbeeld ouderen uit te sluiten of anders te behandelen, wordt dit ook wel ageisme genoemd. Dat is een vorm van discriminatie op basis van leeftijd. Een vorm van discriminatie die eerder nog onbekend is in onze maatschappij, maar wel grote gevolgen kan hebben.

Hoe we als maatschappij denken over ouderen, bepaald ook het zelfbeeld van ouderen. Zo is het bijvoorbeeld bewezen dat wie denkt eenzaam te worden, meer risico loopt om ook echt eenzaam te worden. Een ander onderzoek toont zelfs aan dat wie negatief kijkt naar het ouder worden gemiddeld 7,5 jaar vroeger sterft dan wie de toekomst positief ziet.

Laat je dus niet beïnvloeden door onwaarheden, maar kijk alstublieft vol goesting naar de toekomst, het ziet er echt rooskleuriger uit dan je zou denken!

 

Image by Tom from Pixabay

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!