De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oud Iers Gebed

Oud Iers Gebed

maandag 8 februari 2021 11:27
Spread the love

Oud Iers Gebed

Neem de tijd om te werken: dat is de prijs voor succes.
Neem de tijd om te denken: dat is de bron van macht.
Neem de tijd om te spelen: dat is het geheim van eeuwige jeugd.
Neem de tijd om te lezen: dat is de grondslag von wijsheid.
Neem de tijd om aardig te zijn: dat is de weg naar geluk.
Neem de tijd om te dromen: dat is de manier om hoog te mikken.
Neem de tijd om te beminnen en bemind te woorden: dat is het voorrecht van de goden.
Neem de tijd om eens om u heen te kijken: de dag is te kort om zelfszuchtig te zijn
Neem de tijd om te lachen: dat is de muziek van de ziel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!