De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oud en Nieuw: Solidariteitsactie bij grensgevangenis Rotterdam/The Hague Airport/Adhesiebetuiging

Oud en Nieuw: Solidariteitsactie bij grensgevangenis Rotterdam/The Hague Airport/Adhesiebetuiging

vrijdag 19 januari 2018 14:09
Spread the love

OUD EN NIEUW: SOLIDARITEITSACTIE BIJ GRENSGEVANGENISROTTERDAM/THE HAGUE AIRPORT/ADHESIEBETUIGING
Beste lezers,
Terwijl bijna heel Nederland achter de oliebollen en champagnezat, zette een groep activisten zich met Oud en Nieuw 2017 in voor de rechten van vluchtelingenmiddels een solidariteitsactie bij de grensgevangenis [vreemdelingendetentiecentrum] Rotterdam, waar vluchtelingen vastzitten in afwachtingvan hun uitzetting naar armoede, vervolging en/of oorlog.Vastzitten in een gevangenis zonder strafbare feiten te hebben gepleegd!
ZIE VOOR ACTIE
OUD EN NIEUW SOLIDARITEITSACTIE BIJ GRENSGEVANGENISROTTERDAM/THE HAGUE AIRPORT

https://www.indymedia.nl/node/42575

We kennen het inhumane karakter van het zogenaamde ”asielbeleid”!
Zie
https://community.dewereldmorgen.be/zoek?query=Astrid+Essed%2FVluchtelingen

Zie de kwalijke activiteiten van organisaties in de asielbeleidketen!Organisaties zoals de Dienst Terugkeer en Vertrek!

https://www.youtube.com/watch?v=C94Wrx-fdOk&t=135s

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/06/23/nacht-van-de-vluchteling-2016demasque-schenders-vluchtelingenrechten-of-goede-sier

Collaborerende organisaties zoals de KLM

https://community.dewereldmorgen.be/zoek?query=Astrid+Essed%2FKLM

Bouwbedrijven als De Vries en Verburg, die de niet humane gezingsgevangenisop Kamp Zeist hebben gebouwd en zich verschuilenachter ”De Overheid”
”Wij zijn puur de uitvoerders van dat bestek”

https://www.youtube.com/watch?v=gnGZBLRa_eE&t=194s

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2016/03/31/aagu-actie-bouwbeurs-de-rai-tegen-de-vries-en-verburgadhesiebetuiging

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2015/12/23/kerstmis-2015brief-aan-bouwbedrijf-de-vries-en-verburg-medeplichtige-aan-deportaties

De behandeling, die de uitgeprocedeerde ”Wij Zijn Hier” vluchtelingenkrijgen, die al sinds 2014 door Amsterdam zwerven en van de Gemeentenog niet eens een gebouw ter beschikking gekregen hebben, waar zijzonder ”terugkeerdwang” kunnen verblijven![Zij KUNNEN bovendien niet eens terug, omdat hun landen vanherkomst, zoals Somalie, Eritrea en Soedan, hetzij geslotendictaturen zijn, hetzij oorlogsgebieden en/of een combinatie van die twee]

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2015/09/03/we-are-here-vluchtelingenverdreven-uit-vluchtacademiehet-gesol-met-mensenmisdadig-in-een-woord

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2015/04/27/uitgeprocedeerde-vluchtelingenbad-bed-en-brood-akkoordbrief-aan-emile-roemer-fractievoorzitter-sp-over-zijn-column-bad-bed-en-brood

ONRECHT, ONRECHT, ONRECHT
Daarom is het des te lichtgevender en bemoedigender, dat hetverzet tegen deze inhumaniteit doorgaat, juist met het hedendaagse oprukkende fascisme!

https://www.youtube.com/watch?v=DpBzt9PyU5w

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2017/09/08/huis-thierry-baudet-beklad-door-anarchistische-actiegroepadhesiebetuiging

KUDOS!
Vandaar mijn adhesiebetuigingZie direct hieronder

Astrid Essed
ACTIE:
OUD EN NIEUW SOLIDARITEITSACTIE BIJ GRENSGEVANGENISROTTERDAM/THE HAGUE AIRPORT

https://www.indymedia.nl/node/42575

ADHESIEBETUIGING:

ADHESIEBETUIGING MET JULLIE LICHTGEVENDE ACTIE

Beste activisten van de solidariteitsactie bij GrensgevangenisRotterdam/The Hague Airport
Langs deze weg van harte mijn adhesie betuigd voor julliesolidariteitsactie met vluchtelingen in de grensgevangenis,die daar alleen maar zitten omdat ze niet over de juistepapieren beschikken en niets strafbaars gedaan hebben.Ik waardeer jullie actie des te meer,.omdat jullie op eenmoment, dat bijna iedereen in Nederland aan oliebollenen champagne zat [ik ook!], toch de moeite genomen hebben,niet nostalgisch bij het Oude Jaar stil te staan, maar besluitendit statement te maken.
Net zoals andere jaren.Juist voor mensen, die op dat moment geen hoop kennen enzich extra in de steek gelaten voelen, als iedereen maar Feestviert of gezellig bij familie/gezin is, is het heel belangrijk!
Ik noem jullie actie dan ook ”lichtgevend”, niet alleen omdatjullie letterlijk vuurwerk hebben afgestoken [LOL], maar omdatjuist dat vuurwerk voor de mensen in de grensgevangenissymboliseert:
Jullie zijn niet alleen!Volhouden!De strijd gaat door en wij strijden met jullie mee!
GOED ZO!

Juist in deze tijd van de xenofobe en haatzaaiende regering Rutte III,uitbreiding van bevoegdeheden voor vluchtelingenbeulen- organisatiesals ”Dienst Terugkeer en Vertrek]” [zie filmpje], de INhumanegezinsgevangenissen, het gesol met de Wij Zijn Hier uitgeprocedeerdenEN tot overmaat van ramp het oprukkende fascisme, is jullieactie lichtend, lichtgevend en hoopgevend!

https://www.youtube.com/watch? v=C94Wrx-fdOk&t=2824s

http://community. dewereldmorgen.be/blog/ astridessed/2017/10/19/ deporteurs-uit-de- anoniminteitlancering-website- met-dt-v- medewerkersvluchtelingenbeulen

http://community. dewereldmorgen.be/blog/ astridessed/2017/10/25/rutte- iiiwilhelmusnachtwachtonze- identiteitaanvallen-op- vluchtelingenxenofobie-en- diefstal

http://community. dewereldmorgen.be/blog/ astridessed/2017/09/08/huis- thierry-baudet-beklad-door- anarchistische- actiegroepadhesiebetuiging

http://community. dewereldmorgen.be/blog/ astridessed/2014/12/17/ winteropvang-voor-135- asielzoekers-op-twee-locaties- in-amsterdamopvang-doekje- voor-het-bloedenvoor- permanent-verblijfsrecht

http://community. dewereldmorgen.be/blog/ astridessed/2014/11/24/aagu- bezet-muur-rond- detentiecentrum-kamp- zeistgesloten- gezinsvoorzieningen-niet- humaan-maar-gevangenis

OVER OPRUKKEND FASCISME
YOUTUBE.COM
UITSPRAKEN THIERRY BAUDET”IK WIL GRAAG DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS””IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”
https://www.youtube.com/watch?v=DpBzt9PyU5w

NOGMAALS. KUDOS EN BEDANKT!

Astrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!