De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oud en Nieuw 2015/”Aftellen” tot 12 uur/Vuurwerk, oliebollen en bommen

Oud en Nieuw 2015/”Aftellen” tot 12 uur/Vuurwerk, oliebollen en bommen

zaterdag 2 januari 2016 06:52
Spread the love

OUD EN NIEUW 2015/”AFTELLEN” TOT 12 UUR/VUURWERK, OLIEBOLLEN EN BOMMEN

IEDEREEN EEN GEZOND, GELUKKIG EN STRIJDBAAR 2016 TOEGEWENST!

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/oud-en-nieuw-2015aftellen-tot-12-uurvuurwerk-oliebollen-en-bommen/

”En onze leiders, die hebben het over bommen. Misschien is datwel de oplossing, als reactie op zoveel redeloos geweld”Uitspraak, bij het aftellen tot 12 uur, door NPO 2 TV presentator

Oudejaarsavond:Avond van nostalgie, oliebollen, gezelligheid.Avond ook waarin iedereen vol verwachting uitkijkt naar eenNieuw Jaar.En de spreekwoordelijke ”goede voornemens”Na de Kerstdagen [1] een tijd van hoop, verwachting, vreugde,goede wil.En vrede.
Dat stralen dan ook de vaak wat oubollige, goedbedoeldeOudejaars TV programma’s uit.En dan……het aftellen.Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, een…..GELUKKIG NIEUWJAAR!
Champagne, sap, oliebollen.Nieuwjaarswensen.Een Goed Begin, Goede Voornemens.Mensen van goede wil……?

NPO 2/GEEN GOEDE VOORNEMENS, MAAR BOMMEN
Deze keer sloop er iets kwaadaardigs in al die Oudejaarsfeestvreugde.En dan bedoel ik niet sommige flauwe opmerkingenvan Herman Finkers tijdens zijn Oudejaarsconference, waarbij de tegenstanders van Black Face Zwarte Piet [2] door hem opde hak werden genomen [3]Want dat kan je nog als een flauwe post koloniale ”lollig”bedoelde oprisping zien, verpakt als ”Oudejaarslol”Tenslotte is ”Zwarte Piet” toch op zijnretour [4] en de strijd tegen Zwarte Piet zal, succesvol, doorgaan,of Finkers en consorten dat nou leuk vinden of niet.
Neen, ik doel op iets veel ergers, wat zo tussen neus en lippen werdgezegd, dat het veel kijkers zal zijn ontgaan, omdat je gewoon ineen andere stemming bent.
Maar juist door dat ”tussen neus en lippen” door gehalte, in een vrolijke,verwachtingsvolle sfeer gebracht, kunnen dergelijke sneaky opmerkingendoorwerken.Wat wil nu het geval?
Tijdens het aftellen naar het Nieuwe Jaar, vlak voor 12 uur dus, maaktede NPO 2 presentator een misdadige opmerking.Die luidde zo ongeveer als volgt:
”En onze leiders, die hebben het over bommen. Misschien is datwel de oplossing, als reactie op zoveel redeloos geweld”
Dat dus.Een koude douche tussen al die wollige, ”goede” voornemens enverwachtingsvolle sfeer.
Hier was iemand aan het woord, die zo en passant het gooien van bommen,die dood en verderf zaaien, wel zag zitten als ”oplossing”, als ”reactie”Daarover zo meer.
Wat was nu de aanleiding?Ja, u raadt het al, weer terugblikken op die aanslagen in Parijs.[5]Die waren erg ja, maar was dat het enige Kwaad?
What about de aanslagen in Beiroet, een dag daarvoor, waaraanniemand aandacht schonk? [6]Omdat Beiroet ”verder van het bed staat?Wat maakt dat nou uit, mensen zijn mensen.
What about alle burgerslachtoffers van Westerse bombardementenin de ”strijd tegen IS [ISIS]? [7]En ga maar door.
Na die fatale opmerking [want dat was het, letterlijk] van die ”Oudejaars”presentator, zemelde hij [excusez let mots] suikerzoet over de totvervelens toe herhaalde opmerking van het Franse jongetje overde Parijse aanslagen, dat ”de harten stal” van het Westerse publiek. [8]Maar ja, die zei dan ook dingen, die het Westen graag hoort.

BOMMEN WESTERSE VERNIETIGING TEGEN IS VERNIETIGINGIS GEWELD NIET ”REDELOZER” DAN WESTERSE BOMMEN

De OudeJaars NPO 2 presentator had het over ”redeloos”geweld, waarmee hij de misdadige organisatie IS [ISIS] [9]bedoelt.En ja, het IS geweld.Ja, het IS misdadig.
Maar dat zijn Westerse bommen, die honderden, duizenden Iraakse,Afghaanse en nu dus Syrische EN Iraakse burgers [in de strijd tegen IS]doden, ook. [10]En het ene geweld lokt het andere uit.Want laten we eerlijk zijn:Er kwamen pas IS aanslagen in Europa NADAT Het Westen zich gingmengen in de strijd tegen IS. [11]Maar dat verzwijgt omze TV presentator maar wijselijk.Want het past niet in het Westerse straatje.
Bovendien:Zo ”redeloos” is het IS geweld bepaald niet.Barbaars, ja, net zoals de Westerse bombardementen op Syrie/Irak.
Maar redeloos niet.Het komt manifest ergens vandaan en wel heeft het zijn wortelsin de VS oorlog tegen en bezetting van Irak:
”REDELOOS” GEWELD?/NEEONTSTAAN VAN IS/PRODUCT VAN WESTERSE INMENGINGEN IRAAKSE STAATSTERREUR
 IS [ISIS]  is niet uit de lucht komen vallen, maar een voortbrengseluit de strijd tussen soennieten en sjiieten, die altijd al aan de gang was,maar een nieuwe dimensie kreeg na de Amerikaanse veroveringen bezetting in Irak in 2003.Onder de dictatuur van Saddam Hoessein (zelf een soenniet) werd desjiitische meerderheid onderdrukt, dus met de val van Saddam Hoesseinontstond er een situatie van ´´stuivertje verwisselen.Nu werden de soennieten Kop van Jut onder een onder VS bezettingregerende sjiitische regering.van premier Al Maliki, aan de macht vanaf2006 tot 2014 (12), die de soennieten onderdrukte en sowieso dictatorialeneigingen had. (13)Hierdoor joeg hij ook sjiieten tegen zich in het harnas. (14) Maar ook na zijn aftreden in augustus 2014 bleef de onderdrukking vansoennieten doorgaan.Door de Iraakse  regering gesteunde en bewapende Sjiitische milities hebben zich  systematischschuldig gemaakt aan grootschaligemisdaden tegen honderden, ja duizendenSoennitische burgersEen greepLuchtaanvallen, executies, foltering en buitengerechtelijkeexecuties. (15)  Al deze gangsterpraktijken dreef Irakezen aanvankelijk inde armen van IS, een van de verzetsgroepen tegen de  regeringsterreur. (16)Ook Human Rights Watch wees de Amerikaanse regering erop,dat in de strijd tegen IS, ook de Iraakse regering verantwoordelijkmoest worden gehouden voor haar misdaden. (17)Iets waar het Westen stelselmatig zijn ogen voor sluit, ookNederland, die ten oorlog trok  met als argument, dat hulpwerd gevraagd door de ´´legitieme Iraakse regering`(18) Ja lezer, bedoeld wordt de folterende en mensenrechtenschendendeIraakse regering, waarover ik het heb.

IS begon voor zichzelf, veroverde gebieden in Irak en hetdoor burgeroorlog (tussen dictator Assad en allerlei verzetsgroeperingen,al dan niet islamitisch georienteerd, die elkaar ook weer onderlingbestrijden en bepaald niet volgens het Internationaal HumanitairOorlogsrecht (19) verscheurde Syrie en bestreed en bestrijdt de Koerden,die in Rojava een socialistische Vrijstaat hebben gesticht. (20)
WESTERSE INMENGING IN REGIONAAL IS CONFLICT/WESTERS MILITAIRE OPTREDEN/CLUSTERBOMMENEN WITTE FOSFOR?

Dan nu de inmenging van het Westen.Die liegt er niet om.Ik noemde al het groot aantal burgerslachtoffers. [21]
Ook het militaire optreden van Rusland, bondgenoot van deSyrische dictator Assad in zijn strijd tegen IS, liegt er niet om:Bombardementen op Syrische steden en dorpen, met meer dan honderdburgerdoden. [22]Ook meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, dat Ruslandbij een luchtaanval op Aleppo clusterbommen gebruikt zouden hebben. [23] Ook blijkt er witte fosfor zijn ingezet  bij bombardementen, watverboden is in  burgergebieden. (24)Of Frankrijk, of Rusland zou hieraan debet zijn. (25)
EPILOOGMISDADIGE ”BOM” OPMERKING NPO 2 PRESENTATORTELLEN ALLEEN WESTERSE LEVENS?
Ik herhaal zijn opmerking
”En onze leiders, die hebben het over bommen. Misschien is datwel de oplossing, als reactie op zoveel redeloos geweld”
Misschien is de NPO presentator niet en detail op de hoogtevan alle feiten rond het ontstaan van IS.Maar ieder zinnig mens weet, dat geen enkele strijdorganisatieuit de lucht is komen vallen.Dat dat oorzaken heeft.
En als hij dat al niet begrijpt [wat mij sterk lijkt], dan begrijpthij in ieder geval, dat het gooien van ”bommen” een enormmenselijk leed veroorzaakt.Want ”precisiebombardementen” zijn fabeltjes.Hij weet van de honderdduizenden doden in de oorlogen tegen Iraken Afghanistan [26], in alle andere oorlogen in de wereld.Hoeveel onschuldige slachtoffers dat kost.
En dan WEL stilstaan bij de aanslagen in Parijs, maar zo onverschilligpraten  over het gooien van bommen in andere delen in de wereld,dat is ronduit misdadig.Dat versterkt de indruk dat voor de presentator niet Westerse levensniet tellen.Of op zijn zachtst gezegd, minder belangrijk zijn.
Is DAT een manier om een Nieuw Jaar in te gaan?Dat dacht ik niet.
Burgerslachtoffers zijn allen gelijk en al het Westerse geweldin andere delen van de wereld leidt alleen maar tot nieuw geweld.
Wat WEL een goede Nieuwjaarsgedachte is, is de uitspraakvan Sarah Wagenknecht, voorzitter van die Linke.
Ik citeer haar
””Natuurlijk is het geen mindere misdaad om burgers in Syrië te vermoorden met bommen dan willekeurig om je heen te schieten in restaurants en concertzalen in Parijs. Het ene is individuele terreur, het andere is terreur die wordt uitgevoerd door de staat.” 

[27]

Als onze NPO 2  TV presentator iets dergelijks gezegd had, had hijde Nieuwjaarsgedachte begrepen.Nu heeft hij zich onverschillig getoond voor mensenlevens in eendeel van de wereld, waar hij niet woont.En dat vind ik weerzinwekkend.
Ik hoop, dat er in 2016 de empathie met ALLE slachtoffers van militairehandelingen mag zijn.Alleen zo kan aan het Kwaad van oorlog en geweld paal en perkworden gesteld.

Astrid Essed

NOTEN

[1]

KERSTBERICHT 2015/VLUCHTELINGEN, EEN VERHAALVAN EEUWENASTRID ESSED25 DECEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/kerstbericht-2015vluchtelingen-een-verhaal-van-eeuwen/

[2]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

[3]

OUDEJAARSCONFERENCE 2015 HERMAN FINKERS

http://www.npo.nl/herman-finkers/31-12-2015/VARA_101378122

[4]

NU.NLVOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORFIN AMSTERDAM10 AUGUSTUS 2015
   http://www.nu.nl/overig/4103854/voortaan-gouden-klimpieten-bij-bijenkorf-in-amsterdam.html
     NRCZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN17 SEPTEMBER 2015
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/17/zwarte-piet-niet-langer-welkom-op-haagse-scholen/
   NRCOOK IN UTRECHT GEEN ZWARTE PIET MEER OPBASISSCHOLEN30 SEPTEMBER 2015
   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/30/ook-in-utrecht-geen-zwarte-piet-meer-op-basisscholen/
  ADKLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN23 SEPTEMBER 2015
  http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4148187/2015/09/23/Klassieke-Zwarte-Piet-in-ban-bij-Rotterdamse-scholen.dhtml

[5]

NU.NLDIT IS WAT WE NU WETEN OVER DE AANSLAGEN INPARIJS
  http://www.nu.nl/aanslag-parijs/4164638/we-weten-aanslagen-in-parijs.html

[6]

NOSDODENTAL DUBBELE AANSLAG LIBANON LOOPT OP13 NOVEMBER 2015  http://nos.nl/artikel/2068749-dodental-dubbele-aanslag-libanon-loopt-op.html
   NOSMEDELEVEN VOOR PARIJS/STILTE OVER BEIROET
 http://nos.nl/artikel/2069570-medeleven-voor-parijs-stilte-over-beiroet.html

[7]
COMMONDREAMS.ORGTHE CIVILIAN TOLL FROM THE WAR AGAINST ISIS ISHUGE. WHY ISN’T THE PRESS COVERING IT26 AUGUST 2015
  http://www.commondreams.org/views/2015/08/26/civilian-toll-war-against-isis-huge-why-isnt-press-covering-it
  AIRWARS.ORGCAUSE FOR CONCERN: CIVILIANS KILLED IN COALITIONSTRIKESAUGUST 2015
  http://airwars.org/wp-content/uploads/2015/08/airwars-cause-for-concern-civilians-killed-by-coalition.pdf
”It is our provisional view at Airwars that between 795 and 1,121 civilian non-combatants appear likely to have been killed in 129 incidents where there is fair reporting publicly available of an event, and where Coalition strikes were confirmed in the near vicinity on that date.”
SUMMARY FINDINGS ON COALITIONS AIRSTRIKES:AUGUST 8TH 2014 TO DECEMBER 31TH 2015
CIVILIAN AND ”FRIENDLY FIRE” CASUALTIESZIE ONDER KOPJE ”2015”
http://airwars.org/civilian-casualty-claims/

[8]

”Vrijdagavond hebben acht mannen op verschillende plekken in Parijs 129 mensen vermoord. Waarom? “Omdat ze heel heel erg gemeen zijn.” Met dit antwoord veroverde een kleine Franse kleuter vandaag de harten van miljoenen mensen op Facebook. ”
NOSFRANSE KLEUTER OVER AANSLAGEN””MISSCHIENMOETEN WE VERHUIZEN”17 NOVEMBER 2015
http://nos.nl/artikel/2069717-franse-kleuter-over-aanslagen-misschien-moeten-we-verhuizen.html

[9]

HUMAN RIGHTS WATCHSYRIA: DELIBERATE KILLING OF CIVILIANS BY ISIS3 JULY 2015

https://www.hrw.org/news/2015/07/03/syria-deliberate-killing-civilians-isis

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ/ISIS ESCAPEES DESCRIBE SYSTEMATIC RAPE14 APRIL 2015
  https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape
  HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES/HELP YEZIDI SURVIVORS4 APRIL 2015
  https://www.hrw.org/news/2015/08/04/dispatches-help-yezidi-survivors
   HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISONINMATES30 OCTOBER 2014
  http://www.hrw.org/news/2014/10/30/iraq-isis-executed-hundreds-prison-inmates
  AMNESTY INTERNATIONALETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALEISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETINGOF MINORITIES IN NORTHERN IRAQSEPTEMBER 2014
  http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/011/2014/en/6333e9b6-c803-4b17-907d-d254d1b43ecc/mde140112014en.pdf
  AMNESTY INTERNATIONALKILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OFIS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ3 SEPTEMBER 2014
 http://www.amnesty.org/en/news/killing-steven-sotloff-tip-iceberg-war-crimes-syria-and-iraq-2014-09-03

[10]
””Natuurlijk is het geen mindere misdaad om burgers in Syrië te vermoorden met bommen dan willekeurig om je heen te schieten in restaurants en concertzalen in Parijs. Het ene is individuele terreur, het andere is terreur die wordt uitgevoerd door de staat.”
JOOP.NLBOMBARDEMENTEN OP SYRIE NET ZO ERG ALS AANSLAGENIN PARIJS28 DECEMBER 2015

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/35278_bombardementen_op_syrie_net_zo_erg_als_aanslagen_in_parijs/

[11]

”Alsof dat niet erg genoeg is herhaalt het Westen zijn misdadigepraktijken, door weer oorlog te voeren in Irak en Syrie, deze keer tegenIS.Verbazingwekkend is het dan niet, dat de oorlog naar Europa komt. Wil het Westen dit alles stoppen, dan zal het moeten beginnen, zich terugte trekken uit alle oorlogshandelingen aldaar, waarna, hoop ik(maar twijfelachtig met de machtsverhoudingen in deze wereld), ALLEverantwoordelijken voor de gruweldaden in Syrie en Irak kunnen wordenvervolgd, dus ook Westerse oorlogsmisdadigers.  Door te blijven bombarderen en schuld op schuld, oorlogsmisdaadop oorlogsmisdaad te blijven stapelen, worden niet alleen deburgers daar vernietigd en blijven de vluchtelingenstromen groeien-die in het Westen dan weer niet welkom zijn-, maar brengt hetWesten de eigen burgers in gevaar door aanslagen als die vanParijs, waardoor de xenofobie groeit.”
AANSLAGEN PARIJS/IS TERRORISME EN WESTERSESTAATSTERREUR/ELKAARS SPIEGELBEELDASTRID ESSED21 NOVEMBER 2015

http://www.astridessed.nl/aanslagen-parijsis-terrorisme-en-westerse-staatsterreurelkaars-spiegelbeeld/

[12]

WIKIPEDIANOURI AL-MALIKI
 https://en.wikipedia.org/wiki/Nouri_al-Maliki

[13]

More compelling evidence of the need for western air power to pummel these barbarians, you might think. But the persecutors here are not Islamic State (Isis). They are Shia fighters under the control of the former, western-backed prime minister Nouri al-Maliki, whose violent sectarianism did so much to fuel the rise of Isis.
  THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITINGSERGEANTS
  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing  ´´At a time when democratic leadership is needed to heal sectarian wounds and entrench national reconciliation, Prime Minister Nouri al-Maliki has instead established an autocratic single-sect powerbase. By so doing, he has plunged Baghdad into a deep crisis, which has escalated in recent weeks with thousands taking to the streets in Sunni areas to protest against his Shia-led government.´´   THE GUARDIANSECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/18/sectarian-conflict-iraq-maliki-us
   RADIO FREE EUROPEWHAT DRIVES SUNNI ANGER IN IRAQ23 JUNI 2014
  http://www.rferl.org/content/iraq-sunni-anger-causes/25432218.html
  MIDDLE EAST MONITORIRAQI VICE PRESIDENT ON SUNNI OPPRRESSION,NOURI AL-MALIKI AND SECTARIAN DIVISION28 AUGUST 2014
  https://www.middleeastmonitor.com/resources/interviews/13790-iraqi-vice-president-on-sunni-oppression-nouri-al-maliki-and-sectarian-division
[14]
´´Although Maliki’s government is seen as essentially Shia, sections of the Shia community have complained about his autocratic policies. The Sunni demonstrations were attended by solidarity delegations from the Shia regions. The Shia leader Moqtada al-Sadr has visited Sunni areas and declared support for the demonstrators.´´
  THE GUARDIANSECTARIAN TENSIONS ARE PUSHING IRAQ TO THE BRINK http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/18/sectarian-conflict-iraq-maliki-us

[15]

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ, SURVIVORS DESCRIBE GOVERNMENT AIRSTRIKE14 SEPTEMBER 2014
  http://www.hrw.org/news/2014/09/13/iraq-survivors-describe-government-airstrike
  AMNESTY INTERNATIONALIRAQEVIDENCE OF WARCRIMES BY GOVERNMENT-BACKED SHIA- MILITIA14 OCTOBER 2014
  http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iraq-evidence-war-crimes-government-backed-shi-militias-2014-10-14
   AMNESTY INTERNATIONALABSOLUTE IMPUNITYMILITIA RULE IN IRAQOCTOBER 2014
  http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/015/2014/en/17cbb7ef-7ca4-4b5a-963e-661f256fddb0/mde140152014en.pdf
  THE GUARDIANISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS5 OCTOBER 2014
  http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/05/isis-islamic-state-bombing
  VOLKSKRANT”MILITIES IRAK PLEGEN OORLOGSMISDADEN”13 OCTOBER 2014
   http://www.volkskrant.nl/dossier-strijd-in-irak/milities-irak-plegen-oorlogsmisdaden~a3767986/

[16]

´´Zo horen we veel over de dreigende slachting in Kobani. Maar er zijn meer slachtingen, met aanzienlijk minder media-aandacht. Heel af en toe lees je echter hoe bijvoorbeeld in irak de strijd door tegenstanders van IS wordt gevoerd. Owen Jones aan het woord, in de Guardian van 5 oktober: “Ze ontvluchten Latifiya – een stad net buiten Bagdad – met duizenden. Een p[aar maanden geleden had het een bevolking van 200.000 maar nu zijn er nog maar 50.000. Dit is een stad van verschrikking. Volgens Human Rights Watch executeren Islamistische milities mensen (…)Mensen worden uit hun auto ? ghehaald, hen wordt bevolen op de stoep te knielen, en dan in het hoofd geschoten. Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie.” Maar deze Islamistische moordbrigades zijn geen IS-eenheden, zo zet Owen fijntjes uiteen. Het zijn Sjiitische milities die de Iraakse regering hielpen verdedigen. Juist dit soort terreur heeft veel Soennieten in Irak in de armen van IS gedreven.´´
 FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB (1): LINKS ONGEMAKEN WESTERSE MEDEPLICHTIGHEIDPETER STORM11 OCTOBER 2014
  http://www.ravotr.nl/2014/10/11/foute-oorlog-tegen-foute-club-1-links-ongemak-en-westerse-medeplichtigheid/

[17]

HUMAN RIGHTS WATCHTO DEFEAT ISIS, THE US NEEDS TO HOLD THE IRAQIGOVERNMENT ACCOUNTABLE, TOO28 SEPTEMBER 2014
  http://www.hrw.org/news/2014/09/28/defeat-isis-us-needs-hold-iraqi-government-accountable-too

[18]

RIJKSOVERHEIDARTIKEL 100 BRIEFDEELNAME AAN INTERNATIONALE STRIJDTEGEN ISISKAMERSTUK24 SEPTEMBER 2014
  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/24/artikel-100-brief-deelneming-aan-internationale-strijd-tegen-isis.html
   ´´Door deel te nemen aan de oorlog tegen IS, wordtNederland medeplichtig aan de misdaden, die de Iraakseregering zelf bedrijft en waarvoor in de berichtgeving nauwelijksaandacht is.´´
 OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN OORLOGSMISDADENASTRID ESSED2 NOVEMBER 2014
 http://www.astridessed.nl/oorlog-tegen-isisnederland-trekt-ten-strijdemisdadigers-tegen-misdadigersde-verzwegen-oorlogsmisdaden/

[19]

HUMAN RIGHTS WATCHIF NO QUICK END TO THE WAR IN SYRIA CAN BE FOUND, ATLEAST PROTECT THE CIVILIANS13 NOVEMBER 2015
  https://www.hrw.org/news/2015/11/13/if-no-quick-end-war-syria-can-be-found-least-protect-civilians-0
  ´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[20]

ROJAVA, TUSSEN REVOLUTIE EN ILLUSIEPETER STORM21 APRIL 2015
  http://www.ravotr.nl/2015/04/21/rojava-tussen-revolutie-en-illusie/

[21]

COMMONDREAMS.ORGTHE CIVILIAN TOLL FROM THE WAR AGAINST ISIS ISHUGE. WHY ISN’T THE PRESS COVERING IT26 AUGUST 2015
  http://www.commondreams.org/views/2015/08/26/civilian-toll-war-against-isis-huge-why-isnt-press-covering-it
  AIRWARS.ORGCAUSE FOR CONCERN: CIVILIANS KILLED IN COALITIONSTRIKESAUGUST 2015
  http://airwars.org/wp-content/uploads/2015/08/airwars-cause-for-concern-civilians-killed-by-coalition.pdf
”It is our provisional view at Airwars that between 795 and 1,121 civilian non-combatants appear likely to have been killed in 129 incidents where there is fair reporting publicly available of an event, and where Coalition strikes were confirmed in the near vicinity on that date.”
SUMMARY FINDINGS ON COALITIONS AIRSTRIKES:AUGUST 8TH 2014 TO DECEMBER 31TH 2015
CIVILIAN AND ”FRIENDLY FIRE” CASUALTIESZIE ONDER KOPJE ”2015”
http://airwars.org/civilian-casualty-claims/

[22]

HUMAN RIGHTS WATCHRUSSIA/SYRIA: POSSIBLE UNLAWFULRUSSIAN AIRSTRIKES25 OCTOBER 2015
  https://www.hrw.org/news/2015/10/25/russia/syria-possibly-unlawful-russian-air-strikes

[23]

HUMAN RIGHTS WATCHSYRIA: NEW RUSSIAN-MADE CLUSTER MUNITIONREPORTED10 OCTOBER 2015
  https://www.hrw.org/news/2015/10/10/syria-new-russian-made-cluster-munition-reported

[24]

´´Known as WP, use of the highly flammable chemical is accepted under international law in order to light up the battlefield and provide cover for ground troops.

But it is banned for use in densely populated areas or when directly targeted at infantry because it is highly toxic and can burn through skin and bone.´´

THE INDEPENDENTCHEMICAL WEAPON WHITE PHOSPHORUS´´BEING USED´´ IN RAQQA AIRSTRIKES26 NOVEMBER 2015
  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/is-russia-or-france-deploying-chemical-weapons-against-isis-in-raqqa-a6745171.html

[25]
´´It is thought to be the first reported use of white phosphorus in air strikes on Raqqa, which has been heavily bombed by the Russian and French air forces in the wake of the Paris attacks.´´
  THE INDEPENDENTCHEMICAL WEAPON WHITE PHOSPHORUS´´BEING USED´´ IN RAQQA AIRSTRIKES26 NOVEMBER 2015
  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/is-russia-or-france-deploying-chemical-weapons-against-isis-in-raqqa-a6745171.html

[26]

AMNESTY INTERNATIONALAFGHANISTANNO JUSTICE FOR THOUSANDS OFCIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS11 AUGUST 2014
  http://www.amnesty.org/en/news/afghanistan-no-justice-thousands-civilians-killed-usnato-operations-2014-08-11
  IRAQ BODY COUNTCIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
   https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2011/
   CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQMISSION PASS 10 0007 FEBRUARY 2004
  https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/ten-thousand/

[27]

””Natuurlijk is het geen mindere misdaad om burgers in Syrië te vermoorden met bommen dan willekeurig om je heen te schieten in restaurants en concertzalen in Parijs. Het ene is individuele terreur, het andere is terreur die wordt uitgevoerd door de staat.”
JOOP.NLBOMBARDEMENTEN OP SYRIE NET ZO ERG ALS AANSLAGENIN PARIJS28 DECEMBER 2015

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/35278_bombardementen_op_syrie_net_zo_erg_als_aanslagen_in_parijs/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!