De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Orkanen september

Orkanen september

dinsdag 19 september 2017 16:30
Spread the love

Het is alsof een reusachtige grasmaaimachine over het land is geweest!

De verwoesting die de orkaanwinden zoals Harvey en Irma achterlaten is zoals een oorlogsbombardement over heel de streek! Huizen zijn ingestort, bomen afgeknakt… Heel het bedrijfsleven valt stil, diensten werken niet meer… Geen drinkwater meer, geen elektrische stroom meer… Vuiligheid uit de riolering drijft boven. Reeds bestaande problemen van vervuiling worden uitvergroot. In Houston werd de chemische vervuiling uit de overstroomde petrochemische fabrieken over de streek verspreid. Orkaanwind en overstromingen deden de elektriciteit uitvallen voor meer dan 3 miljoen woningen in Florida.

Ook Havana, de Cubaanse hoofdstad werd door Irma onder water gezet. Dat laat ons toe de Cubaanse aanpak bij voorspelbare rampen te vergelijken met die door de VSA in Houston en Florida of die door Nederland op Sint Maarten.

Raoul Castro “Het leven en het welzijn van onze bevolking beschermen, evenals hun bezittingen, dat is onze verantwoordelijkheid (als staat)”.

De Cubaanse president heeft volop gelijk met zijn uitspraak. Iets helemaal anders dan oproepen om tot God te bidden, zoals Trump deed bij de Harvey-ramp. Voor de doortocht van orkaan Irma, heeft Cuba 1 miljoen inwoners geëvacueerd. In Florida moesten 6,5 miljoen mensen evacueren. Stormen als Irma doen het normale vloedpeil met een factor 10 aanzwellen tot meters hoger. De oceaan stroomt dan de kuststeden zoals Havana en Miami binnen.

In Houston werd voor Harvey niemand op voorhand geëvacueerd. Was het niet nodig? Toch wel, maar bij een eerdere evacuatie van Houston in september 2005 voor de toenmalige storm Rita, vielen er 60 doden! Hoeveel vandaag in Florida? We weten het niet, maar we zien dezelfde problemen. De Amerikaanse overheid roept de mensen op te evacueren op eigen kracht. De snelwegen lopen dicht met de auto’s. Mensen komen om in ongelukken, vallen zonder benzine, zonder drinkwater… Het openbaar vervoer draait in de knoop. Er zijn te weinig buschauffeurs omdat die ook eerst aan hun eigen familie denken en zelf wegvluchten. Ziekenhuizen, rusthuizen vallen zonder personeel… De hele openbare samenleving valt stil. Door het op voorhand hamsteren vallen de winkelrekken leeg. Wie er niet op tijd bij was, zal honger lijden.

Bij de terugkeer en de heropbouw worden de Amerikaanse inwoners weer aan hun lot overgelaten. Wie niet goed verzekerd was is de pineut. In Cuba wordt zowel de evacuatie, als de terugkeer, als de opruim en heropbouw collectief en georganiseerd aangepakt. Het Cubaanse leger heeft aan de hele noordkust de bevolking meegeholpen om woningen en installaties zo goed mogelijk stormbestendig te maken, om bomen te snoeien of te stutten, zodat ze recht bleven. Achteraf werden ook omgewaaide bomen terug recht gezet. De opkuis en herstel werd meteen van uit de overheid aangepakt. Net zoals de voedselbevoorrading en drinkwaterbevoorrading voor de getroffen bewoners.

De toestand op het eiland Sint Maarten, nog steeds onder Nederlands koloniaal bestuur, daarentegen was desastreus. Het voorheen groene eiland is nagenoeg al zijn bomen kwijt. Nagenoeg alle huizen zijn zwaar beschadigd tot weggespoeld. De bewoners zijn aan hun lot overgelaten en dwalen verdwaasd door de verwoesting op zoek naar eten. Winkels werden geplunderd. De grootste bezorgdheid en medelijden in onze westerse pers ging echter naar de toeristen, die niet weg konden uit hun hotels, nu het vliegveld en de haven onbruikbaar waren. Zij voelden zich onveilig door dat volk, dat niet wist waar naar toe. De eerste koloniale reactie was dan ook militairen sturen om de ‘orde’ te herstellen.

Harvey, Irma, José, Katia..zoveel rampen samen: is dit toeval of onze toekomst?

“Welkom in de toekomst” Al jaren waarschuwen de internationale klimaatspecialisten voor het vaker en veelvuldig ontstaan van orkanen, voor hun extremere aard en langere duur. Nee, mijnheer Trump, het is geen toeval of fataliteit, waarvoor je rekent op God om het op te lossen. 2015 was al een record warmste jaar. 2016 overtrof dan weer 2015. En 2017 wordt nog erger. De algemene opwarming van de atmosfeer door de broeikasgassen dringt steeds dieper het oceaanwater in. Orkanen ontstaan wanneer het oppervlaktewater boven de 27°C komt. Deze maand september bereikte het diepe water in de Golf van Mexico al 32°C. Omdat broeikasgassen in de luchtlagen op 10 tot 15km hoogte de warmte vasthouden, koelen de hogere luchtlagen daarboven sterker af. Bij storm Irma werd in het hart tot min 83°C gemeten. Dat enorm verschil is de drijfkracht van de wind en de extreme regenval.

Tegelijk hitte, droogte en bosbrand aan de ene kant en storm, extreme regenval en overstroming aan de andere kant.

Californië kent zijn grootste bosbranden op hetzelfde moment dat Texas aan het verzuipen is… In het normaal koude en natte Groenland staat het veen in brand op hetzelfde moment dat regenval en overstromingen de landbouwoogst in Bangladesh, India en Nepal vernietigen. Laat het duidelijk zijn dat dit allemaal componenten zijn van het veranderde klimaat. Allemaal het gevolg van een gemiddelde opwarming over de planeet met 1°C. De stormen die de bomen ontwortelen, de branden die hele bos en veengebieden vernietigen… dat is steeds minder plantengroei om CO2 uit de atmosfeer weer te binden. Tegelijk is er ook minder planktongroei in het te warme oceaanwater. Ook weer minder CO2-afvang. Er werd dit jaar een drempel in het ecologisch evenwicht overschreden, die niet overschreden had mogen worden.

Wiebe Eekman, 18 september 2017

 

take down
the paywall
steun ons nu!