De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Optreden Israelisch Tzahal legerorkest in Amsterdam/Brief aan Liberaal Joodse Gemeente

Optreden Israelisch Tzahal legerorkest in Amsterdam/Brief aan Liberaal Joodse Gemeente

maandag 19 oktober 2015 10:22
Spread the love

OPTREDEN ISRAELISCH TZAHAL LEGERORKEST/BRIEF AAN LIBERAALJOODSE GEMEENTE EN COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/optreden-israelisch-tzahal-legerorkestbrief-aan-liberaal-joodse-gemeente-en-collectieve-israel-actie/

VOORAFNaar aanleiding van het optreden van de muzikale band vanhet Israelische leger in het gebouw van de synagoge vande Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam op 22 october [1], heb ik aande Liberaal Joodse Gemeente, met een copie naar medeorganisator Collectieve Israel Actie, onderstaande brief geschreven.
Astrid Essed

NOOT

[1]

COLLECTIEVE ISRAEL ACTIETZAHAL CONCERT 22 OCTOBER
http://www.israelactie.nl/actueel/tzahal-concert-22-oktober.html

ABU PESSOPTIMISTOPNIEUW VALSE KLANKEN BIJ DE LIBERAALJOODSE GEMEENTE AMSTERDAM17 OCTOBER 2015
http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2015/10/opnieuw-valse-klanken-bij-de-liberaal.html

BRIEF AAN LIBERAAL JOODSE GEMEENTE:

AAN HET BESTUUR VAN DE LIBERAAL JOODSE GEMEENTEAMSTERDAMOnderwerp:Optreden Israelische leger in uw Synagoge

Geacht Bestuur,

Middels dit schrijven protesteer ik met klem tegen het optreden vanhet Israelische leger in uw Synagoge op 22 october aanstaande.Reden:Het Israelische leger maakt zich als bezettingsleger schuldig aanernstige mensenrechten en oorlogsmisdaden en houdt de bezetting[onderdrukking dus] van de Palestijnse gebieden in stand.Dus mijn dringende oproep aan u, van dit optreden af te zien.Wat het nota bene nog schandaliger maakt, is dat dit optredenplaatsvindt in een Godshuis, dat een plaats van Vrede, Menselijkheiden naastenliefde hoort te zijn.En niet moet worden besmet door het optreden van een leger des doods.
BEZETTING:Ten overvloede aan u meegedeeld:
Israel bezet, zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967,  watinhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizendendakloos werden. [1]Dat waren bepaald geen ”prachtige klanken”, nietwaar?Recentelijk heeft de VN zelfs de noodklok geluid, dat Gazadoor de opeenvolgende Israelische militaire aanvallenonbewoonbaar dreigt te worden. [2]Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,[3], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordtgesteld.En ook tot op de dag van vandaag:Huisvernietigingen waaraan het Israelische legermeedoet, het doodschieten van Palestijnse burgersbij checkpoints, het geweld van kolonisten inde illegale nederzettingen tegen de Palestijnse bevolking,dat door het Israelische leger wordt gedoogd en soms wordtaangemoedigd, noem de misdadenen mensenrechtenschendingen maar op! [4]
Daarnaast speelt het Israelische leger een sleutelrol bij diemisdaad tegen de menselijkheid, de Blokkade van Gaza [5],de bewaking van de illegale Israelische Muur, die nietalleen door bezet Palestijns gebied loopt, maar ook quabewegingsvrijheid en toegang tot onderwijs en medischezorg ernstige barrieres opwerpt voor de bezette Palestijnsebevolking. [6]

TENSLOTTE

Ik vind het dan ook ronduit een schande, dat u een leger,dat bloed aan zijn handen heeft en een nu reeds 48 jaar durendebezetting en onderdrukking in stand houdt, laat optreden, notabene in een Synagoge.Een schending van de religieuze Joodse humanitaire principesen van de meest elementaire regels van beschaving en humaniteitin het algemeen.
Daarom nogmaals en nadrukkelijk:Cancelt het optreden van het Israelische leger met zijn klanken’van dood en vernietiging!
Zo niet, dan gaat u accoord met bezetting, onderdrukking, oorlogsmisdadenen misdaden tegen de menselijkheid en plaatst u zich buiten iederkader van beschaving en fatsoen.
Aan u de keuzeTussen beschaving, en het optreden cancelen
En barbarij: medewerking verlenen aan een bloedig bezettingsleger.
Ik hoop van harte dat u de juiste keuze maakt.
Anders wordt u erop afgerekend:Moreel en anderszins.
Ik reken op u.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN
   [1]
  THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza-een-jaar-later
   THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS  http://www.rightsforum.org/achtergronden/escalatie-gaza
   BTSELEM.ORGBLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
 http://www.btselem.org/download/201501_black_flag_eng.pdf
   THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
   http://www.theguardian.com/world/2014/aug/03/israel-air-strike-un-school-gaza-rafah
  INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
    http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/editorial/07-24-gaza-israel-palestine-maio.htm
     HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
     http://www.hrw.org/news/2014/07/22/gaza-airstrike-deaths-raise-concerns-ground-offensive
     AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
    https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army/
  [2]    THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015
 http://www.rightsforum.org/nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza-dreigt-onbewoonbaar-te-worden  VN RAPPORT: REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY 6 JULY 2015
 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb62d3_en.pdf     [3]
    AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014

https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/embargoed_trigger_happy_report.pdf

[4]
  AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15
  https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories/
    HUMAN RIGHTS WATCHHOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN26 AUGUST 2015
   http://www.hrw.org/news/2015/08/26/how-israeli-impunity-threatens-palestinian-children
    ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS22 AUGUST 2015
   http://www.hrw.org/news/2015/08/22/israel-surge-unlawful-palestinian-home-demolitions
  BTSELEM.ORGPRESS RELEASETHE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY3 SEPTEMBER 2015
   http://www.btselem.org/press_releases/20150531_al_khdeirat_demolitions
  ALJAZEERAYOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCESDIES22 SEPTEMBER 2015
 http://www.aljazeera.com/news/2015/09/israeli-forces-shoot-palestinian-woman-west-bank-150922070049785.html

BTSELEM.ORGPRESS RELEASEVIDEO DOCUMENTATION:SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ONVIOLENT RAMPAGE 8 OCTOBER 2015

http://www.btselem.org/press_releases/20151008_soldiers_provide_security_to_vigilante_settlers

[5]

DE GAZASTROOKTHE RIGHTS FORUM
  http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza
  BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
   http://www.btselem.org/gaza_strip/siege
     AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDEDBLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013
        http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29
 BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
   http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7774988.stm
         UITPERS.BEBLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEIDASTRID ESSEDFEBRUARI 2008
   http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=19

[6]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
  http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
  ´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.  The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/separation_barrier/map

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!