De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dokters van de Wereld

Oproep voor vrijwilligers: dokters, verpleegsters en psychologen

maandag 28 juni 2021 15:35
Spread the love

Aan de dokters, verpleegsters en psychologen die bereid zijn – opnieuw – van hun tijd te geven,

DE SITUATIE

Zoals u wellicht weet, zijn zo’n 430 migranten zonder papieren sinds 23 mei in hongerstaking op 3 verschillende plaatsen: Eglise du Béguinage, ULB, VUB.

Na 21 dagen hebben wij vanuit medisch oogpunt een kritieke fase bereikt en de stakers beginnen regelmatig een beroep te doen op de MUG en andere ambulances, waardoor het systeem – dat al uitgeput is – onder druk komt te staan en een adequate follow-up niet mogelijk is.

DE NOODZAAK

Aangezien al onze middelen reeds overbevraagd zijn door de covid, kan Dokters van De Wereld in dit stadium niet instaan voor de permanente medische coördinatie van dit vervolgwerk. Maar met de hulp van de federatie van medische centra en het Rode Kruis proberen wij alle mensen – verpleegsters, psychologen en artsen – te mobiliseren en te steunen die, ondanks hun grote vermoeidheid, morgen bereid zouden zijn een handje te helpen door één of twee uur – of zelfs meer – op de verschillende plaatsen door te brengen.

DE OPROEP

Er is dringend behoefte aan artsen, verpleegsters, psychologen, enz. om de toestand van de 430 stakers zo goed mogelijk te kunnen volgen door minstens om de 2 dagen hun parameters op te nemen, maar ook om de mensen te volgen die bijzondere pathologieën vertonen en om met de mensen die een meer kritieke pathologie vertonen te overleggen om met hen “de voortzetting van de operaties” te overwegen.

Met de hulp van het Rode Kruis en zijn eerste-hulpverleners, de punctuele ondersteuning van een FMM-arts en medische referenten en een operationeel coördinator, hebben wij uw toezegging nodig om de stakers te begeleiden.

Bij gebrek aan een globale medische coördinatie, is het aan u om in alle autonomie en zonder een MDM verzekering op te treden (we zijn nog aan op een oplossing te zoeken), maar met de volgende steun :

DOET U MEE ?

Niets is eenvoudiger: stuur dan een e-mail naar sarah.melsens@medecinsdumonde.be of bel 0499 42 44 48

ON-SITE

De woordvoerders en medische referenten zullen u ontvangen en zullen u het basisprotocol laten zien, het medisch dossier van elke persoon en een logboek dat de medische vrijwilligers die u voorgingen zullen hebben ingevuld en dat u zult worden gevraagd in te vullen. Komt u alstublieft met uw medische uitrusting

Voor vragen : per e-mail op sarah.melsens@medecinsdumonde.be of 0499 42 44 48

Meer info vindt u hier

Bij voorbaat dank!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!