De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oproep UGent aan ouders om deel te nemen aan onderzoek over impact thuisonderwijs op leren
Open brief - Elke Baten, Fieke Vlaeminck, Marjolein Mues, Prof. dr. Annemie Desoete, Prof. dr. Petra Warreyn

Oproep UGent aan ouders om deel te nemen aan onderzoek over impact thuisonderwijs op leren

woensdag 8 april 2020 09:03
Spread the love

 

Beste ouder(s),

Sinds 16 maart zijn de scholen in Vlaanderen gesloten in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) en wordt het onderwijs op afstand georganiseerd. De manier waarop scholen dit aanpakken is zeer verschillend. Zelfstandig opdrachten uitvoeren, online leren en zelf een structuur aanbrengen in de aangeboden taken is niet voor elke leerling even gemakkelijk. Als uw kind bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD of ASS heeft, is het voor hem/haar misschien moeilijker om hier mee om te gaan. Daarnaast is ook de thuissituatie van groot belang. Kunnen ouders hier veel tijd voor vrijmaken of niet, zijn er nog andere kinderen in het gezin die hulp nodig hebben, wie mag wanneer de laptop gebruiken, … ?

Bron: UGent

Met dit onderzoek willen we nagaan hoe het thuisonderwijs verloopt voor kinderen met en zonder ontwikkelings- en/of leerstoornissen, welke dingen er goed gaan en welke moeilijkheden er zijn. In een volgende bevraging horen we dan graag hoe het met de kinderen gaat eens ze terug op school zijn en onderzoeken we of een eventuele opgelopen leerachterstand verband houdt met bepaalde factoren tijdens deze periode van thuisonderwijs. U kan er echter ook voor kiezen om enkel deze eerste bevraging in te vullen.

Wat houdt deelname in?

Via een online vragenlijst (die maximaal 20 minuten van uw tijd in beslag zal nemen) zullen we de volgende zaken bevragen:

  • algemene gegevens i.v.m. uw gezin (gezinssamenstelling, jullie opleiding en beroep, ..)
  • de leersituatie van uw kind voor de coronamaatregelen van kracht werden (bijvoorbeeld de hoeveelheid huiswerk die uw kind kreeg en hoeveel tijd dat kostte, of uw kind moeite had om te leren of niet, of uw kind extra ondersteuning kreeg, …)
  • de manier waarop het onderwijs nu aangepakt wordt (aantal en soorten taken, geboden structuur en begeleiding van school uit, …)
  • de mate van ondersteuning die u kunt bieden in combinatie met uw job of andere taken en de problemen die u hierbij ondervindt
  • of dit alles een weerslag heeft op uw gezin (bijvoorbeeld stress, welbevinden)

Wanneer?

Deze bevraging wordt in eerste instantie afgenomen met betrekking tot de periode 16 maart – 3 april, dus de drie weken voor de paasvakantie. Na de paasvakantie wordt de bevraging hernomen. Om na te gaan of de periode met de coronamaatregelen een impact heeft gehad op een eventuele leerachterstand van kinderen, zouden we de bevraging ook na 6 en 12 maanden willen hernemen. Op het einde van de bevraging zal daarom gevraagd worden of u bereid bent om de vragenlijst opnieuw in te vullen na de paasvakantie en na 6 en/of 12 maanden. Indien u bereid bent om hiervoor een vrijblijvende uitnodiging te ontvangen, zal aan het einde van de vragenlijst gevraagd worden om uw e-mailadres in te vullen. We zullen uw e-mailadres enkel gebruiken om u een vrijblijvende uitnodiging te sturen voor de volgende vragenlijst en we zullen dit adres nooit koppelen aan de gegevens die u invulde op de vragenlijst. Op basis van uw e-mailadres wordt een unieke code aangemaakt waardoor wij kunnen zien welke vragenlijsten bij elkaar horen.

Bij publicatie van de resultaten zullen enkel resultaten op groepsniveau worden gepresenteerd. Er zal op geen enkele manier verwezen worden naar de deelnemers op een manier die u zou kunnen identificeren. Indien u dit wenst, kan u na elke fase van de dataverzameling een kort verslag krijgen over de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Daarvoor kan u mailen naar thuisleren@ugent.be.

Ook indien u vragen hebt over het onderzoek, voor of tijdens uw deelname, kan u contact opnemen met ons via thuisleren@ugent.be.

 

Alvast dank voor uw deelname,

 

Elke Baten

Fieke Vlaeminck

Marjolein Mues

Prof. dr. Annemie Desoete

Prof. dr. Petra Warreyn

 

 

Department of Experimental Clinical and Health Psychology

Research in Developmental Disorders Lab (RIDDL)

Henri Dunantlaan 2, room 130.018, B-9000 Ghent, Belgium

https://www.ugent.be/pp/ekgp/en/research/research-groups/riddl

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!