De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oproep: teken het Europees burgerinitiatief voor het klimaat

donderdag 6 juni 2019 15:23
Spread the love

Klimaatverandering is in essentie een probleem van onrechtvaardigheid. Mensen lijken dit niet voldoende te beseffen. Erger nog, het thema van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid wordt angstvallig vermeden in het klimaatdebat. En als het dan eens aan bod komt, wordt vooral op de individuele verantwoordelijkheid gewezen, het feit negerend dat er mensen in machtsposities zijn die een oneindig veel grotere schuld dragen. Immers, diegenen die helpen een onrechtvaardig systeem in stand te houden zijn toch veel schuldiger dan degenen die enkel hun best doen om in dit systeem te (over)leven? Maar zoals al vaak gebleken is, is inspelen op schuldgevoel een zeer efficiënte taktiek om mensen tot zwijgen te brengen, en de impasse te laten voortduren. Er is in 25 jaar tijd zeer weinig bereikt, en de globale jaarlijkse CO2 emissies blijven zelfs nog stijgen, precies omdat dit onrecht niet wordt aangepakt:

Fossiele brandstofbedrijven verdienen miljarden dollars, terwijl ze met hun business de planeet om zeep helpen, maar zij moeten niet opdraaien voor de veroorzaakte schade. Het zijn de gewone mensen die de gevolgen van de klimaatverandering te verduren krijgen. Het zijn de gewone mensen die de rekening zullen moeten betalen.

We zullen op zoveel manieren moeten betalen. Hogere voedselprijzen. Schade aan onze huizen door stormen, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden. Doden als gevolg van hittegolven. Uitsterven van planten- en diersoorten. Een sterke verhoging van het aantal bosbranden. Verlies van onze kuststeden door de stijging van de zeespiegel. Maar ook: we betalen met een verlies aan geluk. Leven in het besef dat we onze planeet aan het kapotmaken zijn, is zwaar om te dragen.

Dit onrecht duurt voort, alleen om een kleine groep extreem rijke mensen nog rijker te maken. Het is effectief een geldtransfer van arm naar rijk.

Er is een klimaatbeleid dat een einde kan maken aan deze geldtransfer: de koolstofheffing met dividend. Door de grote vervuilers te laten betalen voor de schade die ze veroorzaken, en door dat geld terug te geven aan de mensen, herstellen we het evenwicht. Wanneer het evenwicht is hersteld, zal de wereld niet langer kiezen voor de winst van een paar superrijken ten nadele van de verliezen van miljarden gewone mensen. Dan zullen we eindelijk afstappen van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering kunnen stoppen.

Je hoeft mij niet op mijn woord te geloven. Praktisch alle economen ter wereld zeggen hetzelfde: een koolstofheffing met dividend is essentieel om de klimaatverandering onder controle te krijgen. In hun woorden: het is het corrigeren van het grootste marktfalen uit de geschiedenis. In januari hebben 3500 economen, waaronder 27 Nobelprijswinnaars nog een open brief geschreven om te pleiten voor een koolstofheffing met dividend. In maart van dit jaar is een soortgelijke brief gepubliceerd in België, ondertekend door o.a. Paul De Grauwe en milieuspecialist Willy Verstraete. Als we betreffende de klimaatverandering naar de experts, naar de klimaatwetenschappers luisteren, is het dan niet logisch dat we betreffende klimaatbeleid ook het advies van de experts ter harte nemen – dus de economen ?

Onlangs hebben enkele bezorgde Europese burgers een burgercomité opgericht, en een Europees Burgerinitiatief ingediend omtrent de invoering van een koolstofheffing met dividend op EU niveau. Wij moeten een in één jaar tijd een miljoen handtekeningen zien te verzamelen om ons voorstel te mogen verdedigen in het Europees Parlement.

De prijs van de koolstof die de klimaatverandering veroorzaakt, moet en zal stijgen. Vervuiling kan niet langer gratis zijn. De koolstofheffing met dividend doet dit op een eerlijke en transparante manier, terwijl het echt geld in *uw* zak stopt. Helpt u alstublieft mee om zowel de klimaatverandering als het onrecht te bestrijden door 30 seconden de tijd te nemen om dit dringende, eerlijke en belangrijke beleid voor te leggen aan de Europese Commissie. Deel dit bericht aub met iedereen die u kent. Bedankt.

 

De petitie: www.citizensclimateinitiative.eu/nl/

We zijn nog steeds – meer dan ooit – op zoek naar vrijwilligers die mee kunnen helpen met het verzamelen van handtekeningen, het schrijven van lezersbrieven, het produceren van youtube filmpjes en infographics, met het vertalen naar andere Europese talen. Voel je je aangesproken ? Contacteer ons via het contactformulier op www.citizensclimatelobby.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!