De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oproep “Help Parwais”
Parwais Asiel -

Oproep “Help Parwais”

zaterdag 7 juli 2012 13:59
Spread the love

Beste, dit is geen artikel, dit is een open oproep.

Een oproep om een halt te roepen aan een beleid dat faalt en een bureaucratie dat de bovenhand neemt op menselijkheid.

Help de beslissing tegen het uitezetten van de jonge Afghaan “Parwais” tegen te gaan, laat je stem horen tegen deze beslissing en “Like” en “Share” volgende link.

https://www.facebook.com/People4Parwais

Door het al jarenlange lamlendige asielbeleid vallen er regelmatig onrechtvaardige beslissingen. Dit moet gedaan zijn.
Deze beslissing werd geweigerd want het bewijsmateriaal kwam te laat…
Laat bureaucratie niet zegevieren. Deel deze link. Dank u.

Onder nog een citaat uit “de standaard”:

“We vinden het vooral eigenaardig dat de asielaanvraag niet meer bekeken wordt, hoewel er een brief is opgedoken van de oom van Parwais die inhoudelijk niet wordt betwist. Men heeft enkel een weigering uitgesproken om formele redenen, namelijk omdat de brief er in theorie al in 2008 moest zijn om mee te tellen in het dossier.”

Volgens Verstrepen beseft de Dienst Vreemdelingenzaken maar al te goed dat Parwais in Afghanistan gevaar loopt, maar weerhoudt dat hen er toch niet van hem uit te wijzen.

Het moet maar eens gedaan zijn met het spelen met mensen hun levens – kwaliteit en – tijd.
 

take down
the paywall
steun ons nu!