De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oproep aan Lies Corneillie (Groen), Leuvens schepen van wonen: meer empathie aub!

Oproep aan Lies Corneillie (Groen), Leuvens schepen van wonen: meer empathie aub!

zaterdag 4 september 2021 15:02
Spread the love

Oproep aan Lies Corneillie, Leuvens schepen van Wonen: een beetje meer empathie AUB

De Leuvense Vooruit-Groen-CD&V-meerderheid wees tijdens de gemeenteraad afgelopen maandag het voorstel van Line De Witte (PVDA) af om een oplossing uit te werken zodat de bewoners van de circa 40 panden, die Leuven en het Agentschap Wegen en Verkeer in 2022 of 2023 willen afbreken aan de Kop van Kessel-Lo (Diestsesteenweg, Oude Diestsesteenweg en IJzerenweg), nadien in Leuven kunnen blijven wonen. Onder de bewoners bevinden zich zowel woningeigenaars als personen die hetzij van een eigenaar, het sociaal verhuurkantoor Spit of de stad Leuven een pand huren. De laatste twee groepen tellen heel wat kwetsbare, kansarme mensen. Schepen Lies Corneillie (Groen) motiveerde de weigering met verwijzing naar de bestaande procedures in de wetgeving met betrekking tot huren, sociaal huren en onteigenen. Enige empathie met de slachtoffers van deze Leuvense beslissing om dat hele woonblok af te breken ontbrak evenwel in haar requisitoor.

Woningeigenaars krijgen volgens De Witte momenteel te weinig geld aangeboden om in dezelfde omgeving een gelijkaardig pand te kopen. En zowel het sociaal verhuurkantoor SPIT als de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL bieden momenteel aan de betrokken huurders panden aan buiten Leuven. Dit creëert voor deze kwetsbare mensen een zeer moeilijke situatie daar zij niet over een auto beschikken en dus helemaal weggerukt worden uit hun vertrouwd milieu. Degenen die er momenteel een pand huren van de stad Leuven kregen deze overigens in het verleden tegen een goedkoop tarief aangeboden als noodwoning. In antwoord op de vraag van de PVDA dat Leuven tenminste voor deze groep kansarmen haar verantwoordelijkheid opneemt en voor een gelijkwaardige woning zorgt reageerde Corneillie met de melding dat de betrokkenen doorverwezen worden naar instanties zoals het CAW, OCMW, sociale dienst van de mutualiteiten enz…

Corneillie heeft natuurlijk gelijk als ze zegt dat de onteigeningen momenteel in de fase van de minnelijke aankoop zitten waarbij zoals wettelijk voorgeschreven een eerste bod uitgaat van het schattingsverslag. Anders is de situatie van de kansarme huurders van de noodwoningen en panden van het sociaal verhuurkantoor die reeds verwittigd werden dat ze binnen afzienbare tijd een andere oplossing moeten vinden. Omdat deze kansarme bewoners moeten wijken voor de beslissing van het Leuvense stadsbestuur en AWV – om onder meer kansen te creëren voor het openbaar vervoer – is het de sociale plicht van deze instanties om de nodige initiatieven te nemen om voor een gelijkwaardige herhuisvesting te zorgen. Andere instanties vragen om mee voor een oplossing te zorgen is mijns onvoldoende. De situatie doet denken aan de toestand in Lolanden in 2019 toen tientallen bewoners bij gebrek aan alternatief maandenlang in slechte leefomstandigheden – onbewoonbaar verklaarde sociale woningen – hebben moeten leven tot een deel van hen terecht kon in stedelijke noodwoningen.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!