De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oproep aan alle treinreizigers tweede klasse

Oproep aan alle treinreizigers tweede klasse

woensdag 24 oktober 2018 14:15
Spread the love

Mijn grootvader zaliger was een eenvoudige werkman,  die om den brode de trein moest nemen toen er nog “drie klassen” waren. Hij was een brave maar ook koppige man met een groot rechtvaardigheidsgevoel.

Ooit werd hij gearresteerd wegens inbreuken op het reglement van de NMBS en wegens weerspannigheid.  Hij had het immers aangedurfd te gaan zitten in tweede klasse, terwijl hij een derdeklas-werkmansabonnement had. De treinconducteur vroeg hem te verkassen naar derde klasse, maar dit weigerde hij. Hij vond immers dat hij recht had op een zitplaats en de derde klasse zat stampvol. Bij aankomst te Leuven werd hij gearresteerd door de rijkswacht en daar enige uren vastgehouden. Het strafrechtelijk vervolg van dit waar gebeurde verhaal ken ik  niet, maar ik moet de laatste tijd dikwijls aan de actie van mijn grootvader denken: overvolle treinen, weet u wel.

Als eerbetoon aan mijn grootvader roep ik alle treinreizigers op systematisch de lege zitplaatsen in eerste klasse in te nemen wanneer tweede klasse alweer stampvol is, hetgeen de laatste tijd meer regel dan uitzondering is. Een eerste klasse die trouwens vooral bemand wordt door personen wiens abonnement door de belastingbetaler wordt betaald.

take down
the paywall
steun ons nu!