De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oprichting VLAM! politieke partij voor een renteloze economie

Oprichting VLAM! politieke partij voor een renteloze economie

dinsdag 1 september 2015 17:13
Spread the love

Beste medemensen, heren en dames politici,

Met hoogdringendheid wensen wij een vzw te starten die voorziet in een renteloze kredietverlening, zowel voor publieke doeleinden zoals de staatsschuld, grote openbare werken enzovoorts, als voor particuliere hypotheken en andere doeleinden.

Wij schetsen graag heel kort waarom dit project een absolute noodzaak is, willen we een volgende zware en destructieve financiele crisis vermijden, de economie de mogelijkheid geven ecologisch verantwoord te worden en in het algemeen eindelijk tenminste een begin te maken van enige sociale rechtvaardigeid en een structurele oplossing te bieden voor de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk.

Vooreerst daarom een korte schets van de werking van het huidige geldsysteem onder de BIS-regulering. Elke dollar, elke euro die circuleert, is in circulatie geleend, door private banken en is dus iemands schuld aan private banken. Zonder schuld is er geen geld in circulatie. Op deze geldcreatie wordt rente gevraagd. Deze rente wordt niet gecreeerd, dus die moet betaald worden met een surplus, die noodzakelijk bestaat uit de nieuwe schuld van derden. Met andere woorden: voor alle schulden plus rente zijn terugbetaald, is het geld op. We zitten dus gegarandeerd voor eeuwig in de schulden aan private banken.  Dat op zich is al uiterst zorgwekkend, gezien de geldcreatie evenzeer door een overheid zou kunnen gebeuren, er is hier dus een monopolie verschaft aan een private financiele sector op de kredietverlening, die in dit systeem ook de vorm van geldcreatie betekent.

Wat de zaak echter totaal onaanvaardbaar maakt, is dat de banken op deze volledig virtuele geldcreatie door krediet, massaal rente heffen. Op een louter elektronische en boekhoudkundige handeling, is de gevraagde prijs bijzonder hoog en is er werkelijk sprake van woeker en afpersing door het monopolie van de sector. Maar wat nog veel ernstiger is, zijn de gevolgen van dit systeem op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Want het is uiterst belangrijk om de gevolgen van rente duidelijk te begrijpen:

– Rente betekent een netto cash-flow van de samenleving naar de top 10% rijksten in deze samenleving. Het is dus een netto-afpersing, die de allerrijksten iedereen opleggen. De armsten lijden hieronder het meeste, omdat zij geen gelijke kansen krijgen op krediet. rente is dus structureel onrechtvaardig. Overigens blijkt bij studie, dat ongeveer de helft van het inkomen van de burger, verloren gaat aan deze totaal onnodige overhead op de economie.

– Rente veroorzaakt exponentiele groei en is dus op langer termijn onmogelijk, vandaar dat een rente-economie steeds ontzettend destructieve depressies moet doormaken, wanneer de expionentieel stijgende rentelast sneller stijgt dan de economisch output kan bijbenen. Dit is aan absolute zekerheid in dit systeem: een regelmatige en structurele crash. Uiteraard lijdt ook hier weer de bevolking onder en niet de financiele elite, die met de verzamelde woeker tijdens deze bust-cycles eigendommen kan privatiseren aan spotprijzen, door de miserie bij de verarmde bevolking.

– Rente dwingt de economie tot exponentiele groei, waardoor de ecologie, maar ook de mens, in een steeds toenemend tempo structureel overbelast wordt.

De gevolgen van rente zijn dus aantoonbaar uiterst destructief en diepgaand anti-sociaal. Het is dan ook de plicht van elke mens met een verantwoordelijke functie om er alles aan te doen teneinde deze waanzin te beeindigen.

Vandaar bieden wij u het voorstel aan om via een vzw de hele economie leefbaar, sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord te maken, door een structurele en duurzame oplossing aan te bieden, die er alsvolgt uitziet:

Door toegang tot het elektronische betalingssysteem, kan de vzw de kredietcreatie van de banken overnemen zonder rente. De vzw doet niets anders dan wat banken nu doen, maar wel renteloos, namelijk: er wordt bij elk krediet een dubbele boekhouding gecreeerd bestaande uit credit en debet. De debtor krijgt krediet in euro’s en betaalt die renteloos terug op de bepaalde termijn. Er wordt dus geen geld gecreeerd in de totaliteit, want het geld dat nieuw circuleert door de kredietopname, wordt in de tijd door de terugbetaling uit circulatie genomen. Exact wat banken nu ook doen, maar volledig renteloos.

Het hoeft geen betoog dat een dergelijk project, wanneer men eventjes de mogelijkheden overweegt, een absolute must is en dat de instelling ervan prioriteit verdient, bij ieder mens die enigszins sociaal betrokken wenst te zijn, ecologisch verantwoord en gewoonweg het gezond verstand laat spreken .

Wij rekenen er dan ook op dat wij spoedig volop uw medewerking mogen verwachten.

Met vriendelijke groeten,

Koenraad Priels

Voorzitter van VLAM! de Partij voor monetaire hervorming

Typ of plak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!