De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oprichting van een alternatieve democratische V.N.

vrijdag 21 maart 2014 12:13
Spread the love

De Veiligheidsraad van de VN  is een werelddictatuur waar 5 wereldmachten een vetorecht hebben en  de wereldoverheersers, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen geen afstand doen van hun vetorecht en hun machtsmisbruik en koloniale privileges. De wereldoverheersers verzetten zich met alle macht tegen een absolute democratische Algemene Vergadering van de VN. Daarom is de oprichting nodig van een alternatieve democratische VN waarbij geen vetorecht bestaat en waarbij alle resoluties genomen worden door de Algemene Vergadering, in absolute democratie, elk land één stem.

In plaats van te worden geregeerd door het respect voor de mensenrechten, vrede, waarheid en rechtvaardigheid wordt de wereld nu geregeerd door een dictatuur.

Want door deze dictatuur kan de wereldoverheerser de VSA, met de steun en medeplichtigheid van Europa, de wereld bedreigen, aanvallen, terreurbombardementen uitvoeren op landen die zich  verzetten tegen de roofzuchtige vrije markt, en zo de wereld ongebreideld uitbuiten.

Nu zijn de waarden van Europa en de Verenigde Staten van Amerika  nog steeds kolonialisme, racisme, slavernij, overheersing, agressieve oorlogen, uitbuiting, genocide en negationisme.

Amnesty International en Human Rights Watch zijn westerse partijdige organisaties die de belangen van de meester van slaven en wereldoverheersers verdedigen door de nazigruwelen van westerse wereldoverheersers te verzwijgen of te bagatelliseren en door zich enkel te focussen op de schending van mensenrechten van de slaven/gekoloniseerde landen en de ‘vijanden’ van de westerse wereldoverheersers.

De rapporten van de mensenrechtenorganisaties worden gebruikt door de wereldoverheersers als legitimatie om 100 keer meer wrede, barbaarse agressieoorlogen te voeren om tegenstanders te vernietigen, controle uit te oefenen en hun hulpbronnen en grondstoffen te plunderen. De mensenrechtenorganisaties blijven de totale vernietiging en de genocide van 2 miljoen mensen door de barbaarse illegale agressieoorlog tegen Irak bagatelliseren.

Alternatieve democratische VN

Ik vind dat een meer vredevolle wereld en een meer rechtvaardige verdeling van de rijkdom alleen kan gebeuren door een diepgaande reorganisatie van de Veiligheidsraad van de VN, namelijk de  afschaffing van het vetorecht en de afschaffing van de Veiligheidsraad van de VN. De Verenigde Staten van Amerika, Europa en hun bondgenoten moeten zich verantwoorden voor een internationale rechtbank voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Gezien dat we nog steeds in een onvolmaakte en ziekelijk hebzuchtige wereld leven, nog steeds leven in een tijdperk waar de wet van de sterkste geldt, moeten de landen van het zuiden, Latijns-Amerika, Afrika en Azië, de beweging van niet-gebonden landen een alternatieve democratische VN oprichten, met een (afwisselende) hoofdzetel in het zuiden. Waar alle resoluties worden genomen bij meerderheid van stemmen, elke land, één stem.

De beweging van niet gebonden landen zou ook moeten vragen aan China en Rusland om zich bij de  alternatieve democratische V.N. te voegen. De landen die het willen kunnen ook zetelen in de dictatoriale VN. De alternatieve en democratische VN moeten ook regelmatig samen vergaderen en resoluties nemen met 2/3 meerderheid.

Ik vind dat deze alternatieve democratische VN ook een alternatieve wereldbank en een alternatieve internationale rechtbank moet oprichten. Deze internationale rechtbank moet de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van de wereldoverheersers berechten, o.a. de genociden van de Europese koloniale overheersing en de wrede agressies van de VSA en de NAVO tegen soevereine landen zoals Vietnam, Palestina, Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Libië.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid moeten er spelregels komen die gelijk zijn voor iedereen. Er moeten concrete definities met objectieve parameters komen voor wat “zelfverdediging”, “agressie”, “bezetting”, “terrorisme”, “dader” en “slachtoffer”, “zijdelingse schade” zijn. De spelregels moeten gelijk zijn voor ieder land.

Nu leven we in een wereld, overheerst door de sterkste, waar de machtige daders beslissen dat wat zij doen goed is en dat de anderen/vijanden “untermenchen/terroristen” zijn.

Europa en de Verenigde Staten van Amerika ontmenselijken bepaalde groepen van mensen, zoals de Nazi’s gedaan hebben.

De alternatieve democratische V.N. zou resoluties moeten stemmen over de volgende punten:

* Een Palestijnse staat op de grenzen van voor de oorlog van 1967 met Oost Jeruzalem als hoofdstad.

* De bezetting van Bahia de Guantanamo in Cuba en van het eiland Diego Garcia veroordelen. Deze zijn een schending van het internationaal recht en een schending van de territoriale soevereiniteit. Met de verzwarende omstandigheid dat de Verenigde Staten van Amerika Cuba ziet als een vijand en er geen diplomatieke relaties mee onderhoudt. Zoiets komt neer op een extreme vernedering van een meester tegenover een slaaf.

Met de verzwarende omstandigheid dat de bevolking van Diego Garcia met dwang en geweld werd gedeporteerd van hun moederland en dus nog altijd leven als ontheemden en vluchtelingen en nog steeds wachten op een terugkeer. Daarbij gebruiken de Verenigde Staten van Amerika een Naziachtige ideologie om de mensenrechten op oorlogsgevangenen niet toe te passen. Ze gebruiken het argument dat Guantanamo zich niet op het grondgebied van de VSA bevindt om de Amerikaanse wetten en rechten niet toe te passen.

* Zorgen voor een referendum in Okinawa om een einde te maken aan de bezetting en om het vertrek van de Amerikaanse troepen te bewerkstelligen. De meerderheid van de bevolking is tegen deze vernederende en minachtende bezetting door de vroegere beul. Deze bezetting brengt veel overlast, verkrachtingen van inheemse vrouwen, lawaaihinder en milieuschade.

* Het Israelische nucleair dossier: Dezelfde voorwaarden die aan Iran worden opgelegd door de  wereldoverheersers moeten ook toegepast worden op de nucleaire wapens van Israel, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, de landen die achter de pesterijen, sancties en bedreigingen zitten tegen Iran.

* Een wereldwijd verbod op luchtbombardementen, No-Fly zone voor militaire vliegtuigen met agressieve doelstellingen.

De machtsverhoudingen bij de agressieoorlogen van de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de NAVO landen tegen Noord Vietnam, Somalië, Irak, Afghanistan, Libië… zijn schrikwekkend en dus op zich al oorlogsmisdaden. Zoals de machtsverhouding tussen Israel en de Palestijnen. Het is zoals mensen die insecten doden met meppen en insecticiden. Het zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

* De bombardementen met nucleaire bommen op Hiroshima en Nagasaki zijn de grootste terroristen aanslagen in de geschiedenis. Ik vind dat de internationale gemeenschap al lang de volledige ontwapening van de Verenigde Staten van Amerika moest eisen. De internationale gemeenschap moest al lang een verbod opleggen op het voeren van agressieoorlogen door de wereldoverheersers.

* Het erkennen van de wrede genocide van tientallen miljoenen mensen in de Europese kolonies. Een geprivilegieerd statuut van slachtoffer, zoals bij de Joden, toekennen aan de slachtoffers van de Europese genocide.  Het criminaliseren van het verheerlijken en ontkennen van de koloniale genocide tegenover onschuldige en kwetsbare mensen.

* De oude Europese koloniale machten verplichten tot de betaling van een “Wiedergutmachung” bedrag ten voordele van de erfgenamen van de slachtoffers van de genocide gepleegd door koloniaal Europa. De rijkdom van Europa is diefstal met geweld, ongeveer 30% van de rijkdom van Europa moet teruggegeven wordt aan de rechtmatige eigenaars, de bevolking van de oude kolonies.

Ik vind dat alle organisaties en NGO’s die streven naar vrede en de rechtvaardige verdeling van de rijkdom, ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, alle mensenrechtenorganisaties, Artsen zonder Grenzen, Amnesty International, Pax Christi, Wereldsolidariteit,Rode Kruis, Liga voor mensenrechten… moeten streven naar de afschaffing van de dictatoriale toestand bij de VN. Als deze organisaties dit niet doen dan spelen ze uiteindelijk dubbelspel en pappen aan met de wrede wereldoverheerser. Al deze organisaties voor het goede doel en met goede intenties moeten dagelijks deze misdadigers en de wereldoverheersers aanklagen

https://www.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/09/19/free-okinawa

https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/26/free-guantanamo-illegale-gevangenis-in-bezet-gebied

https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/10/deportatie-van-de-inwoners-van-diego-garcia-door-de-britse-koloniale-overheerse

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beweging_van_Niet-Gebonden_Landen

David Swanson “war is a lie”

Michael Haas “George W. Bush war criminal? The Bush administration’s liability for 269 war crimes”

Ewald Vanvugt “(nieuw) zwartboek van Nederland overzee: Wat ieder Nederlander moet weten”

http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_slave_trade              

Adam Hochschild “De geest van koning Leopold II”

 

 

non-aligned

Creative Commons

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!