De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opkomst van het precariaat

Opkomst van het precariaat

Wie is de onderstroom? Waarom creëert de economie een precariaat? Welke concrete problemen met het Antwerpse OCMW? Inclusie of Exclusie? Hoe de onderstroom empoweren?

donderdag 3 april 2014 14:00
Spread the love

De missie van het OCMW is iedereen een menswaardig
bestaan garanderen = leefloon voor iedereen, instaan voor dringende medische
hulp ook voor mensen zonder papieren, schuldbemiddeling, communicatie met
middenveld organisaties.

Een vb van niet mogen kunnen is het afsluiten van de
watertoevoer wat meer en meer gebeurt = in 2013 1589 mensen/gezinnen
afgesloten! En dit terwijl WaterLink vorig boekjaar een netto winst heeft
gemaakt van 18 miljoen Euro! Tot 2009 werd deze praktijk niet gebruikt maar is
gewijzigd sinds de bankencrisis.

Er is nu een nieuwe overeenkomst afgesloten om zulke
toestanden te vermijden.

Armoede is onzichtbaar!

Er wordt met “frames” gewerkt ofte stigmatisering van de “gevallen”

Dringende medische hulpverlening voor mensen zonder
papieren wordt stiefmoederlijk behandeld.

De middenveld organisaties die de sociale cement zijn van
de samenleving krijgen steeds minder betoelaging…

Het leefloon (+/_ 800€ voor een alleenstaande) zit onder
de armoedegrens van 1000€.

Het bedrag nodig om de uitkeringen boven de armoedegrens
te tillen is +/- 1.5 mio €. Door bv fiscale fraude beter aan te pakken is dat
bedrag zo terug verdiend…

Er wordt massaal mensen het leefloon geweigerd (47
procent van de aanvragen).

De meeste tijd gaat niet naar bijstand of inclusie maar
wél naar controle en sanctioneren en dus uitschakelen, vooral op de
arbeidsmarkt. Een sanctie van de RVA betekent geen werkloosheidsuitkering meer
maar leefloon = de zweep van de activering is extreem harder. Leefloontrekkers worden
tegen mekaar in concurrentie gezet voor de arbeidsmarkt.

Er heerst grote rechtsonzekerheid van de klant =>
oppassen met wat je op FaceBook zet want alles wordt uitgepluisd!

In het bestuursakkoord 2013-2018 onder Bart De Wever komt
het begrip “sociale grondrechten” niet meer voor!

Er is momenteel maar werk voor 1 op 10…

De teneur is dat iedereen die een uitkering krijgt wordt
geacht een tegenprestatie te doen…

Het boek: “wie is de onderstroom” van Hans Van Cauwenberghe

=> Informeren,
Organiseren, Sensibiliseren, Mobiliseren

=> Het
“geluk” stijgt naargelang heet inkomen maar op 40000€ jaarinkomsten stagneert
dit en gaat zelfs neerwaarts.

=> Het
bedrag gestockeerd op fiscale paradijzen is voldoende om alle werklozen en de
EU aan het werk te brengen

Dirk haalde ook even de toestand in Duitsland aan =>
het leven van de Hartzi en de 1€ jobs… Hierdoor is de crisis veroorzaakt…

Hij eindigt
met een citaat van Nelson Madela: “It always seems impossible, until it’s done!”

take down
the paywall
steun ons nu!