De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OPKOMST VAN COOPERATIEVEN IN DUURZAME LEUVENSE HANDEL

OPKOMST VAN COOPERATIEVEN IN DUURZAME LEUVENSE HANDEL

zaterdag 6 juni 2020 19:31
Spread the love

OPKOMST VAN DE LEUVENSE COOPERATIEVEN

Een van de fijne evoluties in de Leuvense wereld van de wereldverbeteraars
is de oprichting door duurzame commerciële initiatieven van coöperaties die
aan hun cliënteel de mogelijkheid bieden te participeren in hun bestuur. Wij
lijsten enkele voorbeelden op die je ook aantreft in mijn boek ‘De Leuvense
Wereldverbeteraars’

Een eerste voorbeeld is Content, de uitbater van een verpakkingsvrije winkel
van voedingsproducten van duurzame en biologische makelij in de Tiensestraat
en van Content Catering in Hal 5 in Kessel-Lo dat de voedseloverschotten uit
de winkel verwerkt tot dagschotels, groentespreads, soep en dergelijke…
Content heeft een coöperatieve structuur waarin klanten, leveranciers en
uitbaters samen investeren en beslissen over de toekomst van het bedrijf. Je
kan aandeelhouder worden voor 100 euro hetgeen je een stem geeft in de
algemene vergadering. In geval van winst wordt een dividend van maximum 6
procent op het ingelegd kapitaal uitgekeerd en krijg je een ristorno op de
verrichte aankopen.

De voedingsproducten die de coöperatieve The Food Hub op het Benedenplein in
Leuven aanbiedt zijn afkomstig van boeren die op regeneratieve (meer dan
enkel biologisch) wijze aan landbouw doen en van ondernemers die zich
inzetten voor milieu- en socio-economische doelen. Ook hier kunnen klanten,
werknemers en producenten aandeelhouder worden. De waarde van een aandeel is
150 euro. Dit geeft recht op deelname aan de stemmingen in de algemene
vergadering. Ook deelname aan de raad van bestuur behoort tot de
mogelijkheden. Ook The Food Hub stelt in geval van winst dividenden in het
vooruitzicht.

Het Wereldcafé baat sinds 2013 een horecazaak uit aan het Joris
Helleputteplein. Men vindt er vooral producten die het resultaat zijn van
eerlijke handel met bedrijven uit het zuiden evenals activiteiten zoals
vormende lezingen, boekvoorstellingen, films, schrijfacties Amnesty… Van
de Wereldcafé.coop hier kan eenieder aandeelhouder worden. Een aandeel kost
100 euro per stuk wat één stem oplevert in de jaarlijkse algemene
vergadering. Winsten net als fooien belanden hier echter niet in de zakken
van de aandeelhouders, maar worden geherinvesteerd in sociale economie
bedrijven, hier zowel als in de derde wereld.

ECoOB cvba is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie die investeert
in hernieuwbare energieproductie en energiebesparende initiatieven. In 2019
werd ECoOB samen met Ecopower door de stad Leuven aangesteld als de
burgercoöperaties waarin Leuvenaars aandelen kunnen kopen ter financiering
van zonnepanelen op daken van elf stadsgebouwen. Burgers kunnen coöperant
worden van ECoOB middels het aankopen van aandelen (met een maximum van 20
per persoon). Eén aandeel kost 250 euro. Indien de winst het toelaat wordt
een jaarlijks dividend uitgekeerd van maximaal 6 procent.

De vzw Leuven 2030, die door middel van een brede samenwerking van Leuven
een klimaatneutrale stad wil maken, is wel geen coöperatieve maar je kan er
eveneens (voor een bedrag van 15 euro per jaar) als individu lid van worden.
Dit lidgeld geeft stemrecht op de jaarlijkse algemene vergadering, korting
op lezingen en filmen, recht op deelname aan Netwerk 2030 (driemaal per
jaar) en de maandelijkse nieuwsbrief. Ook middenveldorganisaties, bedrijven,
kennisinstellingen en overheden kunnen lid worden. Opgericht in 2013 telt de
vzw vandaag de dag reeds meer dan 600 leden.

Het boek “DE LEUVENSE WERELDVERBETERAARS” handelt over van onderuit
gegroeide wereldverbeterende initiatieven in het Leuvense die de samenleving
duurzamer, socialer, rechtvaardiger… maken. Aan bod komen meer dan 200
dergelijke burgerinitiatieven in alle domeinen van de samenleving. Het boek
kost 12,50 euro en telt 230 bladzijden. Als je een exemplaar wil ontvangen
dien je dit bedrag te storten op mijn rekening BE65 7855 2875 6196. Wie in
Leuven woont krijgt het onmiddellijk gratis thuis geleverd! Voor
verzendingen daarbuiten betaal je 2,50 euro extra. Vermeld bij de storting
je adres.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!