De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

[opinie] Het boerkaverbod baadt in hypocrisie
Opinie, Boerkaverbod -

[opinie] Het boerkaverbod baadt in hypocrisie

vrijdag 4 juni 2010 12:20
Spread the love

Onmiskenbaar wordt de verdediging van het “boerkaverbod”, what’s in a name, haast eenzijdig ingekleurd met anti-islam-argumenten en vlijtig gebruikt om het barbaarse, verachterlijke en gevaarlijke van deze godsdienst aan te tonen.

Onze wetgevers hebben het daarnaast ook niet verbloemd dat ze de boerka en niqab viseerden. Zij hadden dus wel duidelijk een bepaalde groep in het achterhoofd terwijl ze trachtten in zo algemeen mogelijke termen deze wet te schrijven. Dat nijgt naar racisme en discriminatie.

Daarnaast is er de paternalistische houding om deze maatregel als emancipatorisch te verdedigen. De emancipatie van de moslimvrouwen dan, wel te verstaan.

Het gaat er niet meer om om mensen de middelen aan te reiken zichzelf te emanciperen. We doen dat nu even per dictaat. Want we willen het zelfbeschikkingsrecht van de moslimvrouwen toch verdedigen?! Ach ja, en hen beschermen.

selectiviteit

Charedisch joodse vrouwen dienen steeds een rok of jurk, en na hun huwelijk een pruik of hoofddoek te dragen. Zij mogen daar nog voor blijven kiezen. De bruiden van Christus mogen er nog voor blijven kiezen een kap en een habijt te dragen.

We kunnen blijven doorgaan met een opsomming van wie wat nog wel kan in de publieke ruimte. De boerka of niqab dat een even religieus symbool is, wordt geviseerd. Want deze zijn mensonterend en verachterlijk en dus ook de betrokken religie en moeten uit het zicht verdwijnen.

Dat is de tendens van de argumentatie. Het gaat in se niet meer over de vraag of een bedekt gelaat in de publieke ruimte al dan niet kan? Of dat een bedreiging van de openbare orde is?

De moslimvrouwen die dergelijks dragen zijn in een enge leefwereld opgesloten en daardoor moeilijk te bereiken. Tja, Charedische jodinnen ook. Van kinds af aan groeien zij op in volstrekt afgeschermde scholen, zonder in contact te komen met leeftijdgenootjes die die religieuze stroming niet aanhangen.

Er zijn eveneens christelijke stromingen die ook het isolement ten overstaan van de verdorven buitenwereld verkiezen. Ik heb het dan niet over kloosterorden.

Al deze andere religieuze groepen hun geestbeperkende, even indoctrinerende ruimte wordt echter wel gerespecteerd en getolereerd. Ze is althans geen reden om ook daar bijvoorbeeld de vrouwen “te gaan helpen” met hun emancipatie. Dit omdat er toevallig geen lap stof voor hun gezicht hangt.

Omtrent de geestelijke vrijheid binnen die groepen is men niet zo bekommerd, dan.

Ter zijde: ik vind bijvoorbeeld de zelfpijniging en de opgelegde fysieke boetedoening van een Opus Deï-adept van een even aanstootgevende orde dan een boerka of niqab, maar dat is een persoonlijke appreciatie.

Hoewel die ook geestelijk onder druk gezet wordt en het zich binnenskamers afspeelt, zal dat dan wel een volledig vrije keuze zijn. We gaan er ons in ieder geval niet mee moeien.

enkele kenmerkende argumenten pro

Ergens op deze webstek las ik volgend argument omtrent het boerkaverbod: “Dat de boerka niet moet worden verboden omdat het de onderdrukking van boerka-dragende vrouwen niet zal uitroeien, is een kromme redenering. Met datzelfde argument kan met het verbod op racistische schrijfsels, op Mein Kampf of op kinderporno als zinloos bestempelen.”

Verder ook nog: “Achter die lap stof zit trouwens veel meer dan het negeren van vrouwenrechten; achter die lap stof zit een ultraconservatief en uiterst-rechts waardensysteem, waarbij ook homorechten, arbeidersrechten, vakbondsrechten, sociale rechten en democratische rechten worden genegeerd.”

En: “Voor linkse moslims zijn vrouwenrechten een onderdeel van een veel ruimere strijd, die ook vakbondsrechten, sociale rechten en democratische rechten omvat. Helaas kunnen de linkse en progressieve moslims veel te weinig op steun rekenen van Europees links.”

gebrek aan respect voor mensenrechten

Een boerka dragen is in mijn ogen niet van de orde als een misdrijf als rascisme of pedofilie plegen. Ik ben ooit ook geneukt door mijn vader en als ik mocht kiezen tussen dat feit of dat ie een boerka zou dragen, dan liever dat tweede. Ik schrijf het zelfs met gevoel voor humor.

Nog een anekdote. 22 mei was ik op de Gay Pride in Bratislava. Een evenement dat gewelddadig verstoort werd door extreem rechts. Er waren ook nogal wat katholieke tegenbetogers. Het werd de organisatoren van de Pride van overheidswege onmogelijk gemaakt een parade te organiseren en de bescherming werd bewust gehouden op het volstrekte minimum. Vandaar de ontsporing van het tegenprotest.

De burgemeester van Bratislava is een christendemocraat.

Nog een anekdote van maandag jongstleden. Ik was aanwezig tijdens de manifestaties tegen het Israëlisch geweld gepleegd op de Freedom Flotilla. Ik kreeg van 2 diep verontwaardigde, maar uiterst hip geklede domme gansjes, niet in boerka, de opmerking dat een holebi-vlag niet gepast was tijdens de manifestatie, het was immers niet de Gay Pride!

Ze waren waarschijnlijk in al hun verontwaardiging trots op zichzelf omdat ze een associatie konden maken en de goede zeden aan het beschermen waren. Nu ja, een vredesvlag heeft wat kleuren gemeen met die van de Gay Pride en staat mischien zelfs wat nichterig tussen al die Palestijnse vlaggen en die van de linkse partijen.

onredelijkheid en onverdraagzaamheid bestrijden 

Het is inderdaad waar dat achter die lap stof een religieuze overtuiging schuilgaat. Ik deel ook de mening dat men in haast elke religie conservativiteit, onverdraagzaamheid en onredelijkheid terugvindt, zo ook bij de islam.

Gelovigen houden er naar niet-gelovige normen al wel eens bekrompen, foute of fantastische meningen op na. Hoewel, ik ken ook atheïstische fascisten en tolerante gelovigen.

Wat moet bekampt worden, is de onverdraagzaamheid, de haat. We doen dat door dialoog. Met andere woorden bestrijden we onredelijkheid met rede.

Dat is ons met de katholieken hier ten lande al goed gelukt. Ongeacht de uitspraken van Leonard die homosexualiteit iets als anorexia vindt, bijvoorbeeld. Of sommige uitspraken van de paus.

Als haat ontspoort in discriminatie of geweld dan dient het strafrecht hier een gepaste mouw aan te passen. Al lijkt de bascule soms niet al te goed te werken.

Ik ben er niet voor dat een niet gewelddadige uiting van religiositeit gecriminaliseerd wordt. Een persoon kan uit oprechte devotie beslissen zoiets te dragen, net zoals een habijt.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Brice Hortefeux zouden in Frankrijk 26% van de draagsters bekeerlingen zijn. Die zijn dikwijls extra gemotiveerd. Maar gemakkelijkheidshalve gaat iedereen er blijkbaar zomaar vanuit dat iemand die een boerka draagt daar sowieso toe gedwongen is.

criminaliseer het slachtoffer

Nu, al die vrouwen die effectief onder dwang de boerka dragen omdat ze hun bevallige uiterlijk niet mogen laten aanschouwen door de buitenwereld, die hun bewegingsperimeter zal door deze maatregel niet echt vergroot zijn. Integendeel.

Of is door deze wet, bij hen die deze vrouwen dwingen, plots een knop omgezet waardoor ze dat nu ineens, als bij wonder wel okee vinden? Neen, men heeft hier dan het slachtoffer gecriminaliseerd, geïsoleerd en nog verder in de armen van haar onderdrukker gedreven, met alle gevolgen vandien.

Het heeft dan veel weg van slachtoffers van vrouwenhandel die gedwongen in de prostitutie werken, die gestraft zouden worden omdat ze zichzelf prostitueren terwijl hun pooiers vrijuit gaan.

Daarnaast wordt het probleem van de dwang, om nog even in de metafoor te blijven, verplaatst van de raamprostitutie naar de verborgen achterkamertjes. Iets wat men bij mensenhandel tracht te vermijden en waarom men dat probleem anders aanpakt dan met bijvoorbeeld een algeheel prostitutieverbod.

Men heeft bij de conceptie van het boerkaverbod dus geen moment aan het welzijn van die vrouwen gedacht, ondanks wat men zo fervent communiceert.

Wat er dus fout is met deze wet is de bewering dat men mensen wil beschermen en hun verdrukking tegengaan en dat men dit doet door ze te criminaliseren. En dus gaat de vergelijking met het verbod op kinderporno etc. niet op. Of het verbod op kinderporno zou het kind moeten criminaliseren. Wat toch niet het geval is, dacht ik?

Ik geloof ook niet dat het slachtoffer van discriminatie, een racistische aanval of partnergeweld een boete moet betalen of gevangenisstraf riskeert? Waarom viseert men dan wel strafrechtelijk iemand waarvan iedereen om ter luidst loopt te roepen dat ze slachtoffer is?

symbolische strijd

Uit behoorlijk wat argumentatie pro boerkaverbod, maak ik op dat dit verbod gezien wordt als een strijdmiddel tegen het conservatisme, de onverdraagzaamheid en de uiterst rechtse signatuur van een bepaald soort islam.

Net zoals hierbij de boerka gezien wordt als symbool van vrouwenonderdrukking, is het verbod een symbool in de strijd tegen dat soort islam. Wat met de vrouw onder het kledingstuk?

Zeggen dat het verbod meer dan een symbool is, is niet echt hard te maken gezien het aantal boerkadraagsters. Een ruime schatting van het Centre d’Action Laïque spreekt van een 270 tal vrouwen in gans België.

Het gaat hem dus niet over die vrouwen. Men maakt deze vrouwen tot symbool van het soort islam dat men vreest en wilt ze uit het straatbeeld verwijderen. Alsof die islam daarmee zou verdwijnen. Het wordt vergoeilijkt met het argument dat het de onderdrukking van de vrouw bestrijdt.

Zoiets kan je met de beste wil van de wereld niet ernstig nemen.

stemmingmakerij

Het conservatisme en reactionaire wat men de islam verwijt, het behoudsgezind rechts rukt inderdaad op in onze contreien. Dat is echter niet iets dat men deze 270 vrouwen kan verwijten.

Misschien moet men minder gaan voor misplaatste angst en wel degelijk eens de werkelijke oorzaken van maatschappelijke knelpunten aanpakken. Blijven pushen voor dialoog, in plaats van zich bezig te houden met stemmingmakerij.

Uiteraard verdienen onze broeders EN zusters in al die landen ginds, maar ook hier, die strijden voor ontvoogding, gelijke rechten, democratie etc. onze steun. Uiteraard zijn er omstandigheden waarin het dragen van een boerka of niqab echt niet kan. En ik wil ook dat onderdrukking en onverdraagzaamheid verdwijnt en bestreden wordt. Maar dan niet met dergelijke dubieuze middelen.

Dit boerkaverbod is hypocriet, discriminerend, racistisch en een aanfluiting van de rechten van de vrouw, die respectloos als middel wordt misbruikt voor een gans andere agenda dan het zogezegd vrijwaren van haar integriteit.

wat de kern van de zaak zou moeten zijn

Is de openbare veiligheid in het gedrang bij het dragen van een boerka of niqab? Worden die vrouwen die onder groepsdruk een boerka dragen met dit verbod geholpen?

Mijn subjectieve antwoord is negatief.

take down
the paywall
steun ons nu!