De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

[Opinie] Er hapert wat aan de attitude van Marc Wellens
Jongeren, Stampmedia, Opinie, Marc Wellens, Beschutte werkplaats -

[Opinie] Er hapert wat aan de attitude van Marc Wellens

donderdag 3 juni 2010 13:52
Spread the love

Je bent jong en je wil wat. Ben je al een tijdje tevergeefs op zoek naar een job? Marc Wellens (CD&V) heeft de oplossing: gaan werken in een beschutte werkplaats. Dat stelde de gedeputeerde voor Sociale Economie van de provincie Antwerpen onlangs voor. Volgens hem zouden jongeren hierdoor wel de ‘juiste’ werkattitude krijgen. Een dergelijke regeling zou volgens Wellens een beter alternatief zijn dan de sociale werkplaatsen waar een te losse sfeer heerst.

Marc Wellen

Marc Wellens

Langdurig werkloze jongeren? Daar kan volgens Wellens maar één oorzaak voor zijn: het zijn lamzakken die weigeren een vinger uit te steken. Is deze stelling onderhand niet wat afgezaagd? Zou het misschien, eventueel, mogelijk zijn dat het voor jongeren echt moeilijk is om aan werk te komen? Dat ze wel moeite doen? Wellens stelt alvast dat het werken in een beschutte werkplaats de werkattitude verbetert. Hoe dan? Misschien omdat het zo’n ongelooflijke boost voor het zelfvertrouwen van de jongeren zou zijn?

Sociale werkplaatsen ontwikkelen werkgelegenheid in een beschermde omgeving voor mensen die erg moeilijk aan de bak geraken. Maar deze werkplaatsen zouden volgens Wellens geen goede oplossing zijn, Omdat “de werksfeer er heel anders is dan in bedrijven en omdat ze geen schakel zijn in de economische ketting.” Volgens Wellens kan daarentegen de beschutte werkplaats wel een lanceringsplatform zijn voor de carrière van jongeren.

Ik dacht dat beschutte werkplaatsen plekken zijn waar werkwillende mensen met een arbeidshandicap terecht kunnen om er te werken met goede zorg? Meneer Wellens, bent u dan niet bang dat die verdorven jeugd van tegenwoordig deze goede zorgen in de weg zullen staan? Ergens lijkt het me toch raadzaam specifieke zorgen op specifieke noden af te stemmen. Als de sociale werkplaatsen niet aan uw normen voldoen kan u misschien kijken hoe deze ondersteunt kunnen worden. Of nog beter, kan u misschien eens onderzoeken hoe u jongeren rechtstreeks kan ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Of is dat een te vergezocht plan?

Ik stel alvast voor dat politici die tergend en langdurig jongeren bekritiseren – onder strikte begeleiding – een paar jaartjes meedraaien in het jeugdwelzijnswerk. Dat lijkt me goed voor hun attitude!

© 2010 – StampMedia – Karen De Bruyn

===

Sociale Werkplaatsen zijn erkende initiatieven die een bedrijfsactiviteit ontwikkelen met werkgelegenheid voor zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden in een beschermde werkomgeving.

Sociale Werkplaatsen creëren werkgelegenheid waarbij productiviteit gepaard gaat met aandacht voor de specifieke noden van de werknemers. Zij werken op twee terreinen: in een bedrijfseconomische realiteit en als tewerkstellingsproject. De achterliggende motivering is dat arbeid wordt beschouwd als motor van de reïntegratie van de doelgroep in de samenleving. Het aanbieden van ‘arbeid op maat’ binnen een productieproces is een kernopdracht van Sociale Werkplaatsen. Hierin onderscheiden deze zich van reguliere bedrijven.

De tewerkstelling van deze doelgroepwerknemers wordt gesubsidieerd via loonsubsidies en omkaderingssubsidies

===

take down
the paywall
steun ons nu!