De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

[opinie] Blokkeer het ABVV? Gelijk hebben ze!
Vakbonden, Facebookgroep, Het kapitaal, Neoliberalisme, Socialenetwerksites, Vakbondsacties -

[opinie] Blokkeer het ABVV? Gelijk hebben ze!

dinsdag 8 maart 2011 18:23
Spread the love

In alle ernst en zonder er een politieke kwestie van te maken: “Alle macht aan het kapitaal, en daarmee basta!” Dit is een opinie om ‘au fond’ het verlichte Faceboekevent “Blokkeren van de uitgang van het ABVV” te ondersteunen.

Maatschappijvriendelijk acties

Alle vormen van actie horen slechts een soortgelijk effect te hebben als dat wat men ondervindt bij het consumeren van een favoriet dessert (zich verschaft in de favoriete handelszaak) op de leden van een maatschappij in zijn geheel. Dat hoort iedereen te weten.

Gelukkig zijn er nog mensen die beseffen dat dit niet mogelijk is.

Men dient zich ervan te vergewissen, wat onze productie- en consumptiemaatschappij betreft, dat elke actie – al is ze minimaal – reeds schadelijk is vanwege het negatieve effect op de accumulatie van kaptiaal en dus een negatief effect heeft op diens macht.

Weg met valse rechten!

Idealieter kan slechts een ongeremde en ongecontroleerde macht van kapitaal hier het geschiktste antwoord op bieden. Vandaar is feitelijk dringende afbouw van alle zogenaamd door “strijd” verworven “rechten” noodzakelijk.

Deze horen enkel legitiem te zijn indien ze bij wijze van ‘geste’ – onder voorbehoud en volledig herroepbaar – zonder externe druk, uit eigen beweging en geheel vrijwillig verleend worden door de economische elite.

Enkel zij – ze hebben het uiteindelijk toch gemaakt in het leven – hebben een juist inzicht in wat noodzakelijk is opdat iedereen een ‘leefbaar’, misschien zelfs ‘gelukkig’, bestaan kan leiden.

Pro-vakbond? Okee, maar dan wel in Doel.

Je mag dan pro-vakbond zijn, zoals de oprichters van het Facebookevent “Blokkeren van de uitgang van het ABVV“, de waarheid schuilt in hun conclusie: “de vakbonden hebben belachelijke werkwijzes.”

Deze organisaties dienen vooral de wil te respecteren van eenieder die geen nut ziet in strijd voor verandering, of voor verbetering en behoud van “rechten”, en niemand te hinderen.

Wat het voorval op de Antwerpse Meir betreft: misschien kan men als overgangsmaatregel naar de verwezenlijking van de utopische, conflictvrije, kapitalistische staat van overheidswege het dorp Doel – dat toch maar staat te verkommeren – voorbehouden voor alle toekomstige acties in de regio?

Dit op straffe van boete en/of gevangenis, totdat alle, voor velen toch – zeg nu zelf – vervelende en hinderlijke, “rechten” volledig zijn teruggedraaid?

take down
the paywall
steun ons nu!