De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opheffing van het Bankgeheim? Laat me niet lachen!!!

Opheffing van het Bankgeheim? Laat me niet lachen!!!

vrijdag 4 maart 2011 09:50
Spread the love

De Kamercommissie Financiën en Begroting heeft woensdagavond 2 maart 2011 het akkoord goedgekeurd dat de vijf partijen van de uittredende meerderheid waren overeengekomen over de opheffing van het bankgeheim en de daaraan gekoppelde minnelijke schikking. De partijen PS, MR, CDH, Open Vld en CD&V stemden voor, sp.a, N-VA en Vlaams Belang stemden tegen, terwijl Ecolo-Groen! zich onthield.

Als voorwaarde om het bankgeheim op te heffen, stelt het compromis dat er aanwijzingen van belastingontduiking moeten zijn. Het akkoord bepaalt ook dat de gewestelijke directeur bevoegd is opdracht te geven om het bankgeheim op te heffen.

In de verste verte niet!

Gisteren werd op het VRT nieuws aangekondigd dat het bankgeheim in ons land zou opgeheven worden. Niets is echter minder waar. Je kan zelfs amper spreken over een versoepeling. Als dit het resultaat is van het plan om de fraude, die in ruime zin in België geschat wordt op 30 miljard, aan te pakken, dan stel ik mij enorm veel vragen. Ik stel mij vooral de vraag waar het rechtvaardigheidsgevoel van onze politici en poltieke partijen zit.

Dit is geen echte stap voorwaarts, zoals we gisteren enkele politici hebben horen zeggen. Dit is wat Didier Reynders, Minister van Financiën, al altijd gewild heeft. Een kleine aanpassing en laat ons er de komende 25 jaar over zwijgen. Opdracht volbracht, leve de fraudeurs!!!

Onderhandelen over je eigen boete

Het akkoord voorziet ook in het verder uitbreiden van de regeling ‘minnelijke schikking’. Als je dus toch tegen de lamp zou lopen, dan kan je het gerust met de fiscus op een akkoordje gooien over de boete die je zal willen betalen. Het zou nogal een soep worden als morgen elke Belg die een verkeersovertreding begaat zelf zou mogen onderhandelen over de boete die hij moet betalen. Nog leuker zou het  worden als elke burger in ons lang zelf mag gaan bepalen hoeveel belastingen hij nog wil betalen.

De schaamte voorbij

De hypocrisie bij veel van onze politici is bijzonder groot. Allemaal hoor je ze zeggen dat het welzijn van de burger voorop staat. Wel, ik twijfel hier sterk aan. Gelukkig heeft Dirk Van der Maelen (sp.a) nog tegen gestemd. De houding en het stemgedrag in de Kamercommissie van de PS, Ecolo en Groen! zijn mij een raadsel.

Vooral de PS, die in het verleden meermaals hun voorkeur hebben geuit voor een volledige afschaffing van bankgeheim, maakt nu wel een zeer eigenaardige bocht door voor dit akkoord te stemmen. Maar ook Ecolo en Groen gaan niet vrijuit door zich te onthouden. Ook dit is geen ernstig signaal dat je voorstander bent van een volledige afschaffing van het bankgeheim. De schaamte is hier totaal voorbij!!!

Een volledige afschaffing is wel degelijk nodig.

Wil je de fiscale fraude grondig en gemeend aanpakken, dan is de volledige afschaffing van het bankgeheim of discretieplicht gewoon een must. Het is pas als de fiscus automatisch op de hoogte wordt gebracht van alle inkomensvormen van zijn burgers dat je zicht krijgt op fraude.

Indien alle gegevens bij de fiscus automatisch worden doorgegeven kan een register of vermogenskadaster worden aangelegd. De volledige afschaffing van het bankgeheim en het opstellen van een vermogenskadaster zijn van fundementeel belang in de strijd tegen fraude. Het wordt hoog tijd dat raude op een even strenge wijze wordt aangepakt als vandaag de dag de werkzoekenden worden gecontroleeerd.

Aan fraude moet een einde gemaakt worden! Zo wordt het mogelijk de belasting op beroepsinkomsten te verminderen. Zo wordt het mogelijk de vermogensinkomsten in hun geheel te bekijken en eerlijk te belasten.

Daarom moet er verder gestreden worden om volgende eisen waar te maken:

• Het bankgeheim moet ogenblikkelijk uit de wet verdwijnen;
• De fiscus moet toegang krijgen tot de bankgegevens die “automatisch” worden aangeleverd door de banken;
• Er moeten zware sancties en controles op belastingontduiking komen;
• België moet informatie uitwisselen met buitenlandse administraties over het vermogen dat men in het buitenland aanhoudt;
• Elk jaar moet een lijst opgesteld worden met de namen van de begunstigden van interesten, dividenden, meerwaarden en andere financiële inkomsten;
• Alle vertrek van kapitaal uit België moet gemeld worden, met identificatie van de opdrachtgever

De Fortuinjagers : http://www.youtube.com/watch?v=U3qgBRr8rqE

Dominic Van Oosterwyck, Gepassioneerd premiejager.

take down
the paywall
steun ons nu!