De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

het moslim broederschap in de wereld

OPGELET ! Vraag de ongelovigen niet om hulp maar stel uw eisen als ‘welwillende’ moslimgemeenschap??

dinsdag 27 januari 2015 14:15
Spread the love

Als moslim word ik niet goed van de “wensen” van de Belgische moslims zoals ze zichzelf graag noemen. 

http://embem.be/2015/01/27/belgische-moslims-samen-tegen-radicalisering-en-voor-burgerschap/

Op EmBem, Empowering Belgian Muslims staat te lezen:

Wij, Belgen van moslimovertuiging, actoren uit het verenigingsleven, opvoeders, artiesten, leerkrachten, religieuze leiders, imams, moskeevertegenwoordigers of -verenigingen, vertegenwoordigers van lokale islamitische gemeenschappen………

Dan volgen hun wensen (zeg maar gerust hun EISEN): 

– de islamitische godsdienst zijn volledige plaats te geven binnen ons institutioneel landschap, met inachtneming van het grondwettelijk kader van scheiding tussen politiek en religie, door zo gauw mogelijk de projecten ter ontplooiing van de islam in België te verwezenlijken (institutionalisering van de islam, massale inzet van aalmoezeniers (let op de woordkeuze!), de opleiding van verantwoordelijken gespecialiseerd in het beheer van religieuze zaken, uitzendingen door derden toekennen op TV en radio, ondersteuning voor islamitische verenigingen …);

M.a.w. GEEF ONS MEER SUBSIDIES!, ISLAM ALS INSTITUUT, BETAAL VOOR DE OPLEIDING VAN ONZE IMAMS, GEEF ONS MEER ZENDTIJD OM ONZE BOODSCHAP TE VERSPREIDEN, LAAT DE OPROEP TOT HET GEBED 5 KEER DOOR DE STRATEN GALMEN….ENZ.

KORTOM AANVAARDT DE ISLAM ZOALS HIJ IS ZONDER MOEILIJK TE DOEN. (OF WIJ GAAN MOEILIJK DOEN??) 

– een efficiëntere bestrijding van discriminatie ten opzichte van moslims alsook islamofobe discours dat tot sociale en maatschappelijke spanningen leiden een halt toe te roepen; en onvoorwaardelijk vechten tegen vooroordelen waaronder moslims lijden, ondermeer in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;

M.a.w. BESTRIJDT DE ISLAMOFOBIE, MAAK ZE STRAFBAAR, BESTRIJDT ELK VOOROORDEEL TEGEN DE ISLAM EN DE MOSLIMS !, PAS UW ONDERWIJS EN DE ARBEIDSMARKT AAN TEN BATE VAN DE MOSLIMGEMEENSCHAP.

– een waardige praktijk van de islam garanderen in ons land om moslimburgers toe te laten hun geloof te beleven in harmonie met andere overtuigingen en, met respect voor de wet, de neutraliteit van de staat;

M.a.w. ZORG ER VOOR DAT ONGELOVIGEN, JODEN, CHRISTENEN EN NIET-CONFORME MOSLIMS ONS GEEN DUIMBREED MEER IN DE WEG KUNNEN LEGGEN EN LEG HET VAST IN WETTEKSTEN.

– streven naar een echte samenwerking tussen de leiders van lokale islamitische gemeenschappen, de politie en preventieve diensten om acties te ondersteunen ter bescherming en bewaking van anti-terroristische operaties zonder op korte termijn over te gaan naar inefficiënte veiligheidsmaatregelen;

M.a.w. ZORG ER VOOR DAT DE POLITIE INSTAAT VOOR DE BEWAKING VAN MOSKEEËN EN VOOR HET BESCHERMEN VAN DE MOSLIMGEMEENSCHAP IN HET ALGEMEEN TEGEN ‘ONVRIENDELIJKE’ KRACHTEN.

– onmiddellijk de oorzaken aanpakken van sociale en economische ongelijkheid in het land om alle jongeren toekomstperspectieven te bieden;

M.a.w. POSITIEVE DISCRIMINATIE NU! WIJ VERDIENEN DAT! 

– om een werkelijk nationale collectieve geschiedenis te ontwikkelen waar de islamitische component zich in terugvindt door het parcours van Belgische moslim “helden” kenbaar te maken opdat de jongeren zich ermee zouden kunnen identificeren;

M.a.w. MOETEN DE BELGEN DAT DOEN? KUNNEN ZE DAT ZELF NIET?

– breken met de stilte en de straffeloosheid betreffende vele internationale conflicten

M.a.w. VOORAL DE PALESTIJNSE KWESTIE, NIET BOKO HARAM OF AL SHABAB OF ISIS.

– monitoren en effectief de verspreiding van hate speech stoppen – van alle haat – via het internet en de sociale netwerken.

M.a.w. STOP ZELF EENS MET ANDEREN TE BESCHULDIGEN VAN ISLAMOFOBIE, DISCRIMINATIE, RACISME ENZ. TERWIJL JULLIE HIER MEER VRIJHEDEN HEBBEN DAN WAAR OOK TER WERELD.  

ALS HET ZO VOORGAAT ZITTEN WE BINNENKORT MET EGYPTISCHE OF ZELFS SYRISCHE TOESTANDEN.

IN SYRIË ZIJN IN 2008 DE EERSTE EISEN GESTELD, IN 2011 WAS HET GEDULD OP EN ZIE HET RESULTAAT.

LUISTER EENS NAAR DE EGYPTISCHE PRESIDENT IN PLAATS VAN NAAR DE ISLAMITISCHE GELEERDEN DIE HET NOORDEN AL LANG ZIJN VERLOREN.

VAN EEN, VOOR JULLIE EXCENTRIEKE, BELGISCHE MOSLIM MAAR DIE NIETTEMIN VOOR AL DE MOSLIMS HET BESTE WIL EN DAT IS REDELIJKHEID EN GEEN DOGMATISME!

Spreek mij alstublieft tegen als ik iets verkeerd gezegd heb. Ik ben vragende partij. 

DIALOGEER ! KOM TOT EEN OVEREENKOMST MAAR STOP MET EISEN TE STELLEN EN HOU OP MET ONTEVREDEN TE ZIJN OVER WAT GOD JULLIE HEEFT GEGEVEN !

WANT DE MENS IS ZEER ONDANKBAAR EN JULLIE ZIJN ONDANKBAREN. 

______________________________________________________________

En jouw Heer is de Behoefteloze, de Bezitter van Barmhartigheid.

Als Hij wil, dan vaagt Hij jullie weg en stelt Hij na jullie als opvolgers aan wie Hij wil, zoals Hij jullie heeft voortgebracht uit het nageslacht van een ander volk.

Koran 6/133

De tijd zal komen – spreekt de HEER – dat ik de besnedenen straf: Egypte, Juda, Edom, Ammon, Moab en al die woestijnbewoners met hun kaalgeschoren slapen. Want al die volken zijn net als Israël onbesneden van hart.

Jeremia 9/24-25

take down
the paywall
steun ons nu!