De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opgelet, hier is de Versoepelbrigade.

woensdag 3 maart 2021 21:23
Spread the love

Een nieuwe week, een nieuw artikel op DWM waarin iedereen die ook maar iets van kritiek zou hebben op het coronabeleid door de mangel wordt gehaald. Deze keer mocht het verschijnen onder een boekrecensie van de hand van Robrecht Vanderbeeken.[1]

Het boek dat hij recenseert is Ontwaak! Kom uit uw neoliberale sluimer, door E. Engelen.

Onder de subtitel ‘Virologen versus het volk?’ worden in de recensie de reeds van bij Decreus[2] en Vandepitte[3] gehanteerde stellingen min of meer herhaald. Dat collectieve (begrijp: solidaire) actie nodig is en dat al wie kritiek heeft op het beleid een individualist (begrijp: een egoïst) is. Dat zodoende de weg naar een sociaal-darwinisme wordt opgegaan en dat er in het huidige beleid ab-so-lu-ut geen totalitaire tendensen zijn te bespeuren. De argumentatie is zwak. Uiteraard omdat in de eerste plaats wordt ingegaan op het boek zelf of zeg ik beter op de schrijver van dat bewuste boek?

Want jawel, bij herlezing wordt dat alvast duidelijker. Dit is helemaal geen boekrecensie, dit is een uithaal naar een auteur die het aandurft tegen de (in deze materie) vooropgestelde links-orthodoxe leer in te gaan. Want Engelen “verzeilt in een mist van opruiende taal (tegen Rutte), wil graag in die emo-stoet vooraan lopen,” en “zit oppokend te woelen in corona-debatjes”.

Vanderbeeken heeft zichzelf alvast goed ingebunkerd. Neemt zogezegd niet deel aan dergelijke debatjes, maar gebruikt wel onophoudelijk taal die denigrerend werkt ten opzichte van de anders denkende(n). Het woord ‘versoepelbrigade’ is daar zo een van.

Volgens Vanderbeeken schiet Engelen zichzelf met dit boek alvast danig in de voet. En dat is heel goed mogelijk, maar het lijkt mij ook dat Vanderbeeken en bij uitbreiding zowat de hele ‘linkse kaste’ die mee heult met het coronabeleid zelfs geen voeten meer heeft om op te staan.

Zo heeft Vanderbeeken het o.a. over: “de virologen die ons tijdens de coronacrisis helaas moeten blijven bestoken met het slechte nieuws dat ‘het rijk der vrijheid’ nog even op zich zal laten wachten.

Slecht nieuws meneer Vanderbeeken?
Je bedoelt de tegenslagen in het vaccinatiebeleid? De laattijdige leveringen, het opbod van de verschillende fabrikanten, het tekort aan naalden[4], de plotse corona-uitbraken in WZC[5] en de bijgaande overlijdens[6] na vaccinatie, het geknoei met de testen (zie verder) en de ruzies over wie nu met het geld van de testanalyses mag gaan lopen[7]? Of nog de ‘giftige’ mondmaskers, het gebrekkige tracing-systeem en ga zo maar door? En tenslotte, het groeiende ongenoegen van de bevolking, zelfs bij vrij modale (begrijp: niet per se politiek bewuste) mensen op de alsmaar groter wordende machtswellust en het geklungel van zowel de televisievirologen als politici?

Want aan de cijfers zal het alvast niet liggen. Maar hoeveel mensen er vandaag dagelijks sterven in België en hoeveel daarvan nu juist te linken zijn aan corona, dat bespreekt Vanderbeeken niet. Noch de sociaaleconomische en culturele gevolgen van het aanhoudende restrictiebeleid. Het is taboe. Zoals alles wat de zaken in een ruimer daglicht zou kunnen plaatsen.

Alleen en helaas ook voor Vanderbeeken komen hoe langer hoe meer onderzoeksrapporten naar boven die het volledige beleid grondig onderuithalen. Zo is er een recente studie van prof. Chr. De Brouwer (ULB) die de oversterfte ten gevolge van corona in een niet mis te verstaan perspectief plaats. U leest er alles over hier.[8]

Of nog iets dieper in de materie?
Het Nederlands Huisartsen Genootschap[9] analyseerde een artikel uit the Lancet[10] waarvan de resultaten verbijsterend zouden moeten zijn, ware het niet dat de tegenstanders van het coronabeleid dit feitelijk al bijna een jaar lang van de daken schreeuwen, maar waar de Vanderbeekens onder ons geen oren naar hebben. We lezen toch even samen:

In de laatste richtlijn voor de antigeensneltest van het NHG is in een grafiek (hierboven als afbeelding) te zien dat een PCR-test slechts in uiterst zeldzame gevallen een infectie detecteert voordat de geteste persoon besmettelijk zou zijn. Exponentieel veel vaker betekent een positieve PCR-testuitslag echter dat er een in het verleden doorgemaakte infectie is gedetecteerd. Niet meer dan dat.

Aangezien mensen zonder ziekteverschijnselen geen anderen besmetten, duidt het artikel in The Lancet dus ook volkomen terecht dat het PCR-testbeleid moet stoppen.”

Ik herhaal het Nederlands Huisartsen Genootschap:
In de laatste richtlijn voor de antigeensneltest van het NHG is in een grafiek (hierboven als afbeelding) te zien dat een PCR-test slechts in uiterst zeldzame gevallen een infectie detecteert voordat de geteste persoon besmettelijk zou zijn. Exponentieel veel vaker betekent een positieve PCR-testuitslag echter dat er een in het verleden doorgemaakte infectie is gedetecteerd. Niet meer dan dat.

Aangezien mensen zonder ziekteverschijnselen geen anderen besmetten, duidt het artikel in The Lancet dus ook volkomen terecht dat het PCR-testbeleid moet stoppen.”

Conclusie speciaal voor de lockdownlovers en bij uitbreiding de vaccinbelievers hier op deze website en elders:

 

PCR-testresultaten kunnen niet gebruikt worden om een preventiebeleid op te baseren wanneer ook gezonde mensen getest worden!


En nog iets anders voor Verbeeken & Co.

België heeft + 50.000 ziekenhuisbedden[11]. Momenteel liggen er ongeveer 2.000 mensen corona-gerelateerd in de ziekenhuizen en onze zorginstellingen kunnen het niet aan? Ja, als we het mogen geloven staat de zorgcapaciteit zowaar op instorten en moet – volkomen logisch – de samenleving al maanden aan een stuk op slot?
Is er geen enkele grijze hersencel in het brein van de desbetreffende auteurs, denk ik dan, om te concluderen dat indien er een zorgprobleem mocht zijn, dat men die problemen dan oplost waar ze zich stellen? Namelijk in de ziekenhuizen, in de WZC, of waar er ook maar een tekort aan zorgcapaciteit zou wezen.

Maar neen. Volgens de ‘sociale’ logica van de recensent (tevens vakbondsafgevaardigde – auwch) moet de gehele samenleving op slot.  Met uitzondering van bepaalde productielijnen in het arbeidscircuit. Wat uitermate cynisch is natuurlijk, want mensen mogen zich wel nog doodwerken, maar geen ontspanningsleven meer hebben.
Deze gedachtegang is volgens mij niet alleen een prelude op nog meer besparingen, want eens de pandemie endemisch is geworden (wat ze ondertussen al bijna is), zal gezegd worden dat we in het heetst van de strijd ook zoveel bedden niet nodig hebben gehad. En dat men het tenslotte ook met nog wat minder mensen in de zorg afkan. Maar het is wat mij betreft bovenal van een wel zeer dubieuze om niet te zeggen perverse aard. Misschien kom ik daar later op terug.

Verder durft de auteur beweren dat de waarheidsaanpak van de medische wetenschap geen geloofsleer inhoudt. Alsof de medische wetenschappen niet gespeend zijn van geloofsovertuigingen? Nochtans gebruiken ze dagelijks modellen die hypothesen naar voren schuiven waar geen zinnig mens ook maar iets aan heeft. Maar wie durft te beweren dat de modellen feitelijk gehanteerd worden om de angstprikkels bij de mensen te activeren is allicht een complotgekkie.

Last but not least minimaliseert Vanderbeeken dergelijke discussie tot “een coronadebatje dat we allemaal kennen maar beter wat aan ons voorbij laten gaan.” Ziezo, kous is af.
Toch niet.

De rancune tegen het coronabeleid = de rancune van het nationaalsocialisme?
Interessant wordt het immers wanneer Vanderbeeken de auteur van het boek beschuldigt ‘de rancune tegen het coronabeleid’ te willen recycleren.

Interessant, want rancune wijst op een dieper liggend probleem dat betrekkelijk wat tijd heeft gehad om te kunnen gisten. Tijd waar Vanderbeken in al zijn kortzichtigheid niet verder op ingaat behalve dat het het individualisme klem zou zetten.

Nu twijfel ik niet alleen of rancune zomaar het individualisme klem zet, maar ik ken tot nog toe slechts één werk dat echt dieper ingaat op de rancune. Het is van de hand van de Nederlandse auteur Menno Ter Braak en is geschreven in 1937. Titel: ‘Het nationaalsocialisme als rancuneleer[12]
(Ik heb daarvan ooit getracht een voor vandaag iets leesbaardere versie van te maken. U vindt ze hier[13])
Daaruit volgend citaat:

De rancune behoort tot de meest essentiële verschijnselen van onze cultuur. Zij is er onverbrekelijk aan verbonden; zij is alomtegenwoordig, en het was een ‘perspectivische vergissing’ van de negentiende eeuw, dat zij slechts aan de ‘algemene ontwikkeling’ aandacht schonk en de minstens even belangrijke ontwikkeling van het ressentiment (die daarmee gepaard ging) nauwelijks de moeite waard vond. Want naarmate het bezit van cultuur meer en meer als een recht wordt gevoeld, wordt de afstand die er bestaat tussen dat recht en het weinige bezit ervan in de praktijk, meer beseft als een onrecht. Een onrecht, waarvan men het vermogen niet heeft om de wortels ervan op te sporen, omdat men evenmin weet waar dat recht op cultuur eigenlijk vandaan komt. De mislukkeling, de mens van het ressentiment, weet alleen dat hij het bezit van de ander niet kan verdragen; hij wrokt, omdat hij in de wrok de lust beleeft van de permanente ontevredenheid; hij koestert de wraakgedachte en het is typerend voor zijn wraakzucht dat de ontlading daarvan hem meestal geen verlichting brengt. Men kan dus de rancune niet als een uitzonderingstoestand beschouwen in een cultuur die de tendens vertoont om aan alle mensen gelijke rechten te verlenen.”

Verder: “Wie dus over mislukkelingen en rancune wil handelen, zal zich eerst rekenschap geven van de alomtegenwoordigheid van het gelijkheidsideaal en als een gevolg daarvan, de alomtegenwoordigheid van de rancune.

De gelijkheid door de ‘volksgemeenschap’ is een leuze van het ressentiment dat in theorie voor geen enkele ongelijkheid meer halt maakt, maar daarom des te meer dient om de bestaande ongelijkheden in de praktijk te verbloemen.  

In dit opzicht doet het nationaalsocialisme dus niets anders dan wat het liberalisme, het socialisme en de democratie ook deden: het richt zich tegen de ongelijkheid, maar dan zonder de begeleidende ongelijkheidsfrasen, én het proclameert de ‘hogere gelijkheid’, waar het zich overigens geen andere dan belachelijke voorstellingen van kan maken. Dit ligt in de aard van de zaak, want de gelijkheid is nog evenzeer als in de tijd van de verlichting een fictie.

De tegenstelling tussen democratie en nationaalsocialisme, of tussen socialisme en nationaalsocialisme is dus slechts een zeer voorlopige tegenstelling, die hoogstens aangeeft dat er verschil is tussen de wijze waarop het ressentiment zich aandient. Dat verschil is van enorm belang, maar het bewijst geenszins, dat democratie en socialisme verstoken zouden zijn van ressentiment!

Men versta dit echter niet verkeerd. Juist door vast te stellen dat liberalisme, socialisme en democratie enerzijds en nationaalsocialisme anderzijds door de gemeenschappelijke factor van het ressentiment worden verbonden, stel ik vast dat de democratie superieur is aan de fascistische en nationaalsocialistische stromingen die uit haar voortkomen. Hoezeer superieur blijkt reeds voldoende uit de koketterie van de dictators met de ‘ware’ democratie die zij zeggen te verdedigen. Dit omdat zij zich niet kunnen veroorloven ronduit tirannen of despoten te zijn. Hun slechte geweten is de democratie. Daarom: laat die democratie ons goed geweten zijn! Maar laten wij haar niet vereenzelvigen met parlementarisme of andere ondergeschikte functies.”

“Wie het nationaalsocialisme wil bestrijden, moet in de democratie en het socialisme dezelfde fraseologie bestrijden die hij ook in het nationaalsocialisme bestrijdt, want: het nationaalsocialisme is de volledige emancipatie van het ressentiment, dat in democratie en het socialisme nog aan bepaalde spelregels was gebonden.”

En daar schort het volgens mij toch in grote mate bij Vanderbeeken & Co.
Maar misschien is het de desbetreffende auteurs niet te doen om de democratie? Het is in elk geval beter een vijand te hebben om te demoniseren dan een vijand om te begrijpen, zo concludeer ik dan maar uit het relaas van Vanderbeeken. Want begrijpen leidt natuurlijk tot begrip en toenadering. Iets waar hij en zijn kameraden zo te lezen niet(s) om geven.


Links, rechts, links rechts
,..
Vanderbeeken: “De aanval van Engelen, alsof ‘de virologen’ de nieuwe handlangers van het grootkapitaal zouden zijn, kan je gemakkelijk doorprikken door naar de VS of de UK te verwijzen waar toch duidelijk bleek dat de corona-ontkenners in het kamp van (extreem)rechts zat, bij het beleid dus, de virologen in de oppositie. Zij werden monddood gemaakt, kregen doodsbedreigingen.”

Het is een type voorbeeld van een domme vergelijking, gewoon omdat ze niet opgaat. Het kleinste kind weet immers dat het politieke ‘democratische’ stelsel zowel in de VS als het VK helemaal anders is dan in België, Nederland of in het gros van de Europese staten. Ik begrijp hieruit dan dat het tweepartijenstelsel, eventueel aangevuld met een (kleine) derde, voor Vanderbeeken mogelijks grenst aan diens intellectuele capaciteiten of beter, juist voldoet aan diens wensbeeld om de wereld te begrijpen en te verdelen in voor of tegen, links of rechts. Maar helaas, de zaken zijn wat complexer natuurlijk. En hij gaat hierbij eveneens gewillig voorbij aan het feit dat het grootkapitaal in beide landen eveneens sterk vertegenwoordigt is in de oppositie. Alsof hij ons wil doen geloven dat de Obama’s, de Clintons of de Bidens arme dutsen zijn en geen innige banden hebben met het grootkapitaal. Ha!

Maar dichter bij huis, mocht de auteur zich eens werkelijk onder de mensen begeven en luisteren naar zij die vanuit diverse hoeken gefundeerde kritiek hebben op dat coronabeleid, dan zou hij kunnen vaststellen dat zijn infantiele links/rechtsvisie ondertussen reeds enige tijd heeft afgedaan of minstens niet altijd steek houdt. Het is inderdaad een gemiste kans. Voor Vanderbeeken welteverstaan.

En dat wordt ook duidelijk aan het einde wanneer hij Engelen en bij uitbreiding andere linkse pamfletschrijvers hekelt omwille van hun gebrek aan oplossingsgericht denkwerk. alsof het zijne hier van uitblinkt. “Daar moeten we simpelweg veel onverdraagzamer voor worden,” klinkt het. Het staat er echt! Deze oproep tot onverdraagzaamheid. Goed, het is binnen eigen rangen, dat maakt het een historisch gegeven, denk ik dan. Waarbij ik mij meteen het boek van Anna Larina Boecharina herinner: ‘De revolutie ging in het rood gekleed’ (Ned. vert. 1993, Arbeiderspers (Privé-domein), Amsterdam). In elk geval, Vanderbeeken heeft zich inderdaad volop kunnen richten op zijn ‘wapenbroeder’.

Of je het boek Ontwaak! per se moet lezen laat ik in het midden. Het mag echter duidelijk zijn dat de visie van Vanderbeeken over het coronabeleid evenmin naar oplossingen leidt. Tenzij je kiest voor permanente vaccinatiekuren (de zoveelste variant achterna), een leven van lockdown naar lockdown (bij het minste virale vlaagje) onder een ‘gezondheidssurveillancestaat’[14]. En voor wie zich niet wil conformeren is er nog altijd het beproefde Apartheidssysteem. Ziedaar de zelfverklaarde sociaal-voelende cultuurminnaar.

Toemaat
Nog een Toemaatje (bron Financial Times, from data by John Hopkins CSSE, the Covid Tracking Project, WHO, UK Government, Swedisch Public Health Agency)
In deze grafiek kan je goed zien dat de strenge aanpak in het VK tot in Zweden heeft geholpen!!

 

 

[1] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/02/28/recensie-nog-niet-wakker-genoeg/

[2] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/01/29/waarom-coronasceptici-ongelijk-hebben/

[3] https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/02/15/covid-19-zullen-vaccintwijfel-en-marktfalen-ons-de-das-om-doen/

[4] https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-ja-er-dreigt-een-tekort-aan-de-juiste-vaccinspuiten-en-injectienaalden/article-longread-1688287.html

[5] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/26/corona-uitbraak-in-woonzorgcentrum-zele-na-vaccinatie-waarschij/

https://www.tvl.be/nieuws/corona-uitbraak-in-achels-woonzorgcentrum-enkele-dagen-na-eerste-vaccinatie

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210119_98403685

[6] https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210223_94635168

[7] https://www.hln.be/binnenland/hln-onderzoek-de-verborgen-labo-oorlog-strijd-om-geld-en-territorium-zorgde-ervoor-dat-ons-land-de-braziliaanse-coronavariant-te-laat-ontdekte~a162e505/

[8] https://www.researchgate.net/publication/349695165_Pre-print_version_21_Standardisation_de_la_mortalite_en_Belgique_2020

[9] https://nooit.nl/the-lancet-blaast-het-pcr-testbeleid-omver-in-anderhalf-a4tje/?fbclid=IwAR1zxdqvHI20davvuC7WFcpyxDPR7FANJfgTE9GRBF2eWcduzkRqixIFU4g

[10] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00425-6/fulltext?fbclid=IwAR3jQiaSRcKnOPeo9w2pyhbR0eU2voE1bj_yBu6NN1FORnM837seRpQPmgw

[11] https://www.gezondbelgie.be/nl/blikvanger-gezondheidszorg/algemene-ziekenhuizen/organisatie-van-het-ziekenhuislandschap/indeling-van-ziekenhuisactiviteiten/evolutie-van-het-aantal-erkende-ziekenhuisbedden

[12] https://mennoterbraak.nl/tekst/braa002nati01_01/braa002nati01_01_0001.php

[13] https://www.dewereldmorgen.be/community/menno-ter-braak-en-het-nationaalsocialisme-als-rancuneleer/

[14] https://www.apache.be/2021/03/03/digitaal-paspoort-is-verdoken-vaccinatieplicht/

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!