De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open VLD Oostende nieuwjaarde
Tijdingen, Open VLD Oostende -

Open VLD Oostende nieuwjaarde

maandag 24 januari 2011 15:02
Spread the love

Op vrijdagavond 21 januari 2011 (daags vóór de stedelijke begrotingszitting) organiseerde Open VLD Oostende haar nieuwjaarsreceptie, in Agua del Mar (Kursaal).
Voorzitter Ruben Pannecoucke heette allen hartelijk welkom. Hij haalde marketing goeroe Seth Godin aan die tijdens een beangstigend meerijden met een Indische taxichauffeur vaststelde: als er andere zijn, halen we die in (of willen dat toch); is er niemand anders op de baan, dan lijken we verlamd door de open weg, verlamd door vrijheid. Pannecoucke vraagt zich af of dat ook in ons leven geldt. Maar: de Open VLD moet niet op anderen wachten, of op verkiezingen. We vernieuwen sowieso. Ook in Oostende, waar we uitgaan van eigen sterktes. Het liberalisme is nog steeds het beste antwoord op de vragen van morgen… Hij hoopt dat ook dit jaar de partij groeit.
Minister (Binnenlandse Zaken, federaal) Annemie Turtelboom was gastspreker. Zij vertelde dat ze graag naar Oostende komt. Uiteraard wenste ze het allerbeste voor de aanwezigen dit jaar. In 2011 worden de bouwstenen voor 2012 gelegd (gemeenteraadsverkiezingen). In 2010 was het niet makkelijk – ook persoonlijk raakten haar bijvoorbeeld de explosie in Luik, de trein in Buizingen… Er waren rellen in Brussel, en zij stelde nultolerantie in. Dat werd op veel scepticisme onthaald. Maar het blijkt effect te hebben. Dus moeten politici het lef hebben om bepaalde ideeën effectief te realiseren.
En lef hebben betekent in de huidige politiek ook: compromissen sluiten.
In 2011 ziet Turtelboom dat er terug ambitie nodig is in de politiek. Naar een staatshervorming, maar het land niet splitsen. Dus is er meer economische groei nodig.
In Oostende is men goed bezig, naar aanloop naar 2012 reeds. Zij raadt aan: “gebruik ons” (de federale parlementairen), voor een extra duwtje, voor extra input voor het partijprogramma,… De gemeenteraadsverkiezingen zijn immers heel belangrijk.
Er moet een beter Oostende komen, voor allen die hier wonen. Dàt is waarom we aan politiek doen.
En dan werden Roger Vanderstraeten en het oudste lid, Marcellina Vandaele (94 jaar) in de bloemen gezet.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!