De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open VLD? Niet te geloven!

Open VLD? Niet te geloven!

dinsdag 11 februari 2014 21:19
Spread the love

Het is belangrijk dat verworven rechten behouden blijven!

Dat zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) in een krantenartikel in de de krant ‘de tijd’ van 11 februari 2014 n.a.v. het onderscheid tussen de pensioenplannen van arbeiders en bedienden.

We kunnen de regels toch niet veranderen in het midden van het spel! Dat zei ook voormalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne in een krantenartikel in de krant ‘De Morgen’ van 2012 in een reactie op de aftrek van woonleningen.

‘Het is belangrijk dat verworven rechten behouden blijven”

Ik keer even terug naar 2011. Meer specifiek naar 29 november 2011, dag waarop mijn echtgenote een aanvraag indient tot het bekomen van een loopbaanonderbreking 50/100. Op basis van de op dat moment voor handen zijnde spelregels en onder die voorwaarden wordt dan ook de aanvraag ingediend. Op dat moment is er nog geen sprake van een regering. De formatie wordt uiteindelijk pas op 6 december 2011 afgerond met de eedaflegging van de regering-Di Rupo.

We kunnen de regels toch niet veranderen in het midden van het spel!

Eens de regering in de startschoenen gaat het snel. Vincent Van Quickenborne neemt rond 20 december de beslissing om deze regeling van loopbaanonderbreking in het nieuwe pensioenplan te reduceren tot een gelijkschakeling met 50% van het full-time loon.

Het staat de regering uiteraard vrij bepaalde beslissingen te nemen waartoe zij althans in hun denkwereld gemachtigd zijn door de bevolking. Alleen neemt Vincent Van Quickenborne deze maatregel retro-actief met ingang van 28 november 2011, ruim een maand terug in de tijd, de tijd toen hij nog niet eens minister was.

Het is zo dat de pensioenshervorming en de hervormingen van de gelijkgestelde periodes op een sneltempo zijn goedgekeurd, dit omdat het hier ging om hoogdringende maatregelen.

Ik laat minister Van Quickenborne weten dat hij hier wel heel kort door de bocht gaat en in de feiten de spelregels eenzijdig wijzigt nog tijdens het spel en probeer hem duidelijk te maken dat hij in pakweg Café de kroon voor dit soort gedrag al snel met het asfalt aan de buitendeur zou zijn in aanraking gekomen. Maar niets kan hem stoppen. Waarschijnlijk euforisch omwille van zijn nieuwe bevoegdheid zet hij er de bijl in, in niets tegenhouden door zijn coalitiepartners.

Hierop spreek ik Bruno Tobback aan in de hoop dat deze socialist Van Quicenborne nog op andere gedachten kan brengen maar ook de socialisten zien er geen graten in.

Bruno Tobback antwoord mij het volgende:

Graag beantwoord ik natuurlijk ook uw concrete vragen.

Het is zo dat de pensioenshervorming en de hervormingen van de gelijkgestelde periodes op een sneltempo zijn goedgekeurd, dit omdat het hier ging om hoogdringende maatregelen. Ondertussen bekijkt de regering een aantal aanpassing die een geleidelijker verloop mogelijk maken.

Ik kan u ten stelligste aanraden om contact op te nemen met de verschillende overheidsdiensten om ook uw situatie aan te kaarten. Dit kan bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor Pensioenen op de website http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/Pages/default.aspx of op het gratis telefoonnummer 0800 502 46. Deze overheidsdienst kan de concrete vragen over uw dossier beantwoorden. Als u aangesloten bent bij een vakbond, kan die u ook vooruit helpen.
 

Met vriendelijke groeten,

Bruno Tobback

Ook van de socialisten weten we intussen wat hun prestaties geweest zijn en elke arbeider die zich vanaf heden bediende mag noemen moet er zich van bewust zijn dat de socialisten geen duimbreed meer vechten voor de arbeiders wat deze laatsten in wezen nog steeds zijn.

Dat men in deze, zoals door de vakbonden aangehaald, contractbreuk heeft gepleegd  zal deze mensen worst wezen. Ook de hoogdringendheid van deze maatregel is wat mij betreft nooit aangetoond. Schaamte is hen blijkbaar niet bekend. Dat men hiermee de toekomst van mensen hypothekeerd is het minste van hun zorgen.

Walging voor de politieke klasse, een afkeer van de zichzelf decorerende captains of industry, genoeg van het confederale gezwets en angst voor de toekomst van mijn kinderen dragen er toe bij dat het vertrouwen in deze schaamteloze bende meer dan ooit zoek is. En dat zullen ze als het van mij afhangt geweten  hebben.

take down
the paywall
steun ons nu!