De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief van deelfietsoperatoren en mobiliteitsorganisaties: waarom deelfietsen ook nu beschikbaar moeten blijven
Open brief - deelfietsoperatoren, mobiliteitsorganisaties

Open brief van deelfietsoperatoren en mobiliteitsorganisaties: waarom deelfietsen ook nu beschikbaar moeten blijven

Deelfietsoperatoren en mobiliteitsorganisaties reageren bezorgd op de gids "VEILIG AAN HET WERK - Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", bekendgemaakt door de Groep van 10.

vrijdag 24 april 2020 13:25
Spread the love

 

Woensdag werd gecommuniceerd dat vakbonden en werkgevers een kader voor een stapsgewijze economische heropstart hebben uitgewerkt. Ze scharen zich achter een gids met maatregelen om de economie herop te starten in gezonde en veilige omstandigheden. We zijn uiteraard blij dat vakbonden en werkgevers werken aan richtlijnen om die overgang verantwoord te laten verlopen.

We stellen ons echter vragen bij het advies rond het gebruik van deelfietsen. De gids met maatregelen stelt dat het gebruik van deelfietsen wordt afgeraden. Een advies waar wij, deelfietsoperatoren en mobiliteitsorganisaties, ons om verschillende redenen sterk willen tegen verzetten.

Allereerst zien we deelfietsen als een vorm van openbaar vervoer. Ook het Vlaams decreet Basisbereikbaarheid definieert deelfietsen als een onderdeel van het openbaar vervoer. “We weten uit onze cijfers dat 93% van de Blue-bikeklanten onze deelfietsen gebruikt in combinatie met de trein. Mensen die zich met het openbaar vervoer verplaatsen hebben met andere woorden nood aan een Blue-bike om die last mile van hun verplaatsing vlot te overbruggen.”, aldus Bram Dousselaere, directeur van Blue-bike. Het advies gaat voorbij aan het feit dat ieders mobiliteitssituatie verschillend is, en heel wat mensen rekenen op een deelfiets om op het werk te raken.

Van de Velo-abonnees gebruiken bijna 40.000 mensen Velo voor hun woon-werkverkeer, en dat meestal in combinatie met een andere vorm van openbaar vervoer. Het zorgpersoneel van ZNA, GZA en het Zorgbedrijf Antwerpen maakt overigens sinds het uitbreken van de crisis permanent gebruik van Velo-Antwerpen om zich naar hun werkplek te begeven. Op deze manier kunnen ze zich tijdig en veilig verplaatsen.

Het is bovendien vreemd dat er een advies komt tegen het gebruik van deelfietsen op een moment dat de fiets net ruimte-efficiënt blijkt om aan de voorwaarden van social distancing te kunnen voldoen. Zo maakte Milaan deze week bekend dat de stad de zachte weggebruiker meer plaats zal geven, om te voorkomen dat de verkeersdrukte in de stad na corona enorm zou toenemen. Ook de steden Gent en Brussel voerden extra fietsstraten in om de fietsers meer plaats te geven. In Nederland wordt er door verschillende aanbieders van openbaar vervoer, steden en bedrijven gekeken hoe deelfietsen tijdelijk (deels) de functie van metro, tram en bus kunnen overnemen, omdat deelfietsen beter passen in een anderhalvemetersamenleving. Ook het Fietsberaad, het Vlaamse kenniscentrum voor fietsbeleid, adviseerde al  over de oplossingen die er zijn om het fietsverkeer meer ruimte te geven. En ook de Fietsersbond deed een oproep naar waar er meer ruimte voor de fiets moet komen.

Bovendien moeten we verder durven kijken en ons de vraag stellen welke mobiliteit we in de toekomst willen. Willen we iedereen terug in de auto na de crisis? We zien een maatschappelijke nood aan verbondenheid, vrijheid, ruimte en rust. We zijn er van overtuigd dat de fiets meer dan ooit een centrale rol zal spelen in de mobiliteit van de toekomst. Net nu geven we best het juiste signaal aan alle burgers.

We zijn niet roekeloos: we weten dat het bij deelfietsen belangrijk is om verantwoord om te gaan met de vooropgestelde hygiënische maatregelen om zo de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dat geldt overigens voor alle plaatsen waar mensen komen: supermarkten, parken, openbaar vervoer,… en dat is bij deelfietsen dus niet anders. Maar met respect voor de eerder gecommuniceerde maatregelen (zoals het wassen van handen en social distancing) zijn deelfietsen een waardevolle en essentiële mobiliteitsoplossing bij een heropstart van het economisch leven. Ook de deelfietsoperatoren bekijken of er bij een heropstart bijkomende maatregelen mogelijk zijn. Blue-bike onderzoekt de mogelijkheid om handgels aan te bieden op hun ontleenlocaties.

We hopen oprecht dat dit advies herbekeken wordt en aangepast wordt aan de huidige realiteit. In die realiteit springt niet iedereen in zijn of haar auto, en blijft er nood aan verplaatsingen met het openbaar vervoer en deelfietsen. In die realiteit eist de (deel)fiets ook vandaag zijn verdiende plaats op.

 

Bezorgde groeten,

 

Bram Dousselaere, directeur Blue-mobility

Jim Briels, CEO Cloudbike

Alexander De Bièvre, CEO Mobit

Jeroen Kah, country manager Donkey Republic

Pierre de Schaetzen, CEO Billy Bike

Jeffrey Matthijs, directeur Autodelen.net

Bernard Govaert, directeur Netwerk Duurzame Mobiliteit

Mikaël Van Eeckhoudt, directeur Fietsersbond
Rafael Loeys, Velo-Antwerpen

Tom D’Hollander, Mobipunt vzw

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!