De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open Brief van BTB: Deliveroo verspreidt fake news
Open brief - BTB

Open Brief van BTB: Deliveroo verspreidt fake news

Sinds het arbeidsauditoraat de gerechtelijke procedure tegen Deliveroo opstartte, tracht deze laatste de politiek aan hun zijde te krijgen. Met een veel verspreide communicatie wil Deliveroo (plots) het debat openen in de hoop medestand te krijgen. Hun versie van de feiten is echter anders dan wat BTB in realiteit ziet.

vrijdag 7 februari 2020 21:56
Spread the love

De Deliveroo-koeriers zijn ontevreden: geen ondersteuning, geen bescherming

Mensen melden zich aan om te werken voor Deliveroo, maar zijn even snel weer weg. Deliveroo meent ten onrechte heel wat jobs te hebben gecreëerd of nog te creëren. Van volwaardige jobs is helemaal geen sprake. Integendeel, de constructie van Deliveroo zorgt er net voor dat volwaardige jobs sneuvelen en meer mensen in precaire situaties terecht komen. Het is dan ook niet te verwonderen dat koeriers zo snel vertrekken. De arbeidsomstandigheden zijn allesbehalve rooskleurig.

Een mogelijkheid voor koeriers om dat aan te kaarten, is er niet. Elk overleg wordt in de kiem gesmoord. Ook met vakbonden. Hoewel Deliveroo bij hoog en laag beweert dat de meerderheid van de koeriers tevreden is, werd op geen enkel moment een correcte bevraging van een gepaste groep koeriers doorgevoerd. Uit de eigen bevraging die BTB deed, blijkt dat het merendeel van koeriers eerder zeer ontevreden is. De klachten bevinden zich op verschillende niveaus. Gebrek aan ondersteuning en bescherming zijn daar slechts enkele van.

Foutieve informatie

Deliveroo maakt koeriers allerlei zaken wijs die niet met de realiteit stroken. Dit zorgt vaak voor zeer negatieve gevolgen. Zo schreeuwen zij van de daken dat de koeriers verzekerd zijn. Wanneer een koerier een arbeidsongeval overkomt, blijkt hij slechts voor een fractie verzekerd te zijn in tegenstelling tot een echte werknemer.

Schade aan zijn materiaal wordt zelfs niet vergoed. Ook meent Deliveroo dat haar koeriers onder deelplatformeconomie vallen. Indien de wetgeving erop wordt nagelezen, is het zeer twijfelachtig dat Deliveroo en de koeriers onder die definitie vallen. BTB meent dat de fiscale vrijstelling waarmee Deliveroo dweept ernstig in vraag kan worden gesteld. Net zoals andere zaken die Deliveroo verkondigt.

Winst boven alles

Momenteel meent Deliveroo dat de koeriers onder een zelfstandigenstatuut of onder deeleconomie werken, omdat dit de enige mogelijkheid zou zijn om de gevraagde flexibiliteit te verschaffen. Dat is echter incorrect. De gehele opzet is voornamelijk ingegeven vanuit een zeer doorgedreven kostenbesparend oogpunt én verschaft daarenboven geen echte flexibiliteit.

Deliveroo richt de werkzaamheden zo in dat de koeriers maar enkele ritten per uur kunnen doen en verlaagt de vergoeding steeds opnieuw. Daarenboven kan een Deliveroo-koerier op voorhand niet meer zien wat het bezorgadres is waarnaar vervoerd zal moeten worden. Men krijgt enkel het restaurant te zien, pas bij aanvaarding wordt het adres van de klant weergegeven. Flexibiliteit voor Deliveroo, niet voor de koeriers.

Deliveroo meent niet alleen koeriers te helpen. Zij zouden ook restauranthouders ondersteunen. Wij zien duidelijk een ander verhaal. Deliveroo is vooral geïnteresseerd in data en ontwikkeling van algoritmes. Winst staat centraal. Ten koste van koeriers, restauranthouders en alle anderen die hun pad kruisen.

Overleg om eigen vel te redden

BTB stelt vast dat de vraag tot overleg van Deliveroo enkel en alleen ingegeven is om haar bestaande constructie in voege te houden. Meer nog: Deliveroo wenst nu zelfs een derde statuut te creëren – naast dat van werknemer en zelfstandige – dat totaal geen bescherming biedt aan de koeriers die het werk voor Deliveroo uitvoeren. Hierbij wil men niet in overleg treden met de betrokken actoren, zijnde de koeriers zelf en de vakbonden waarbij zij aangesloten zijn. Een derde statuut is er echter niet nodig.

In de Arbeidsrelatieswet staat dat de koeriers werknemers zijn. Deliveroo oefent duidelijk werkgeversgezag uit. Bij de minste ‘opstand’ worden de koeriers bestraft. Zo kon een fietskoerier plotseling niet meer inloggen in het systeem nadat hij bepaalde zaken had aangekaart. De gegeven reden betrof toevallig een ‘technisch defect’, maar wel enkel bij die betrokken koerier.

Deliveroo kent de gevolgen van een herkwalificatie. In de rondgestuurde communicatie stellen zij zelf dat zij werkgerelateerde voordelen zullen moeten aanbieden. Zij menen echter ten onrechte dat zij geen flexibiliteit meer zouden kunnen aanbieden.

Het juridisch kader biedt vandaag verschillende mogelijkheden om flexibel te werken onder het statuut van werknemer. Opnieuw bezondigt Deliveroo zich aan leugens om haar eigen kostenbesparende operatie te beschermen. Een herkwalificatie van de arbeidsrelatie zou absoluut geen nefaste gevolgen hebben voor klanten en restaurants, maar zou de koeriers wel van de benodigde bescherming voorzien.

Deliveroo dient – net zoals andere werkgevers – de fiscale en sociaalrechtelijke plichten van het statuut van werknemer na te leven. BTB zal haar – inmiddels al jarenlange – strijd tegen de schijnzelfstandigheid waarmee Deliveroo haar werkzaamheden inricht, blijven voeren. Ook in de procedure die momenteel hangende is.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!