De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OPEN BRIEF VAN BELGISCHE JOURNALISTENVERENIGINGEN IN VERBAND MET SITUATIE MEDIA IN GAZA

OPEN BRIEF VAN BELGISCHE JOURNALISTENVERENIGINGEN IN VERBAND MET SITUATIE MEDIA IN GAZA

woensdag 19 mei 2021 13:13
Spread the love

OPEN BRIEF AAN DE REGERINGEN VAN HET LAND: STOP ISRAELISCHE AGRESSIE TEGEN (ONDER MEER) NIEUWSMEDIA EN JOURNALISTEN IN GAZA

17 mei 2021

Geachte heer Eerste minister,

Sinds enkele dagen maakt de Israëlische overheid zich schuldig aan ongeziene brutale aanvallen op nieuwsmedia en journalisten in de Palestijnse gebieden. Het kader daarvoor is het voortwoekerende Israëlisch-Palestijnse conflict, dat sinds enkele weken weer in alle hevigheid opflakkert. De AVBB roept zowel de federale Belgische regering als de deelstaatoverheden op om verregaande maatregelen te treffen tegen Israël voor deze flagrante schendingen van de persvrijheid.
Op 11 en 12 mei bestookten Israëlische legervliegtuigen twee gebouwen in Gaza-stad, die samen veertien internationale en plaatselijke nieuwsmedia huisvesten. Onder hen de krant Palestine Daily News en de panarabische zender Al-Araby. Het ging om een doelgerichte operatie: de Israëlische autoriteiten waren zich perfect bewust van de aanwezigheid van zoveel redacties ter plaatse. Dat enkele nieuwsmedia met de Palestijnse verzetsbeweging Hamas zijn gelieerd, verantwoordt geenszins deze blinde, nietsontziende vernietigingsoperatie.
Op 15 mei vernietigden Israëlische raketten opnieuw een pand waarin enkele nieuwsmedia waren gevestigd. Deze keer waren het Amerikaanse persagentschap AP en de Qatarese nieuwszender Al-Jazeera aan de beurt. En opnieuw verwees Israël naar de aanwezigheid van Hamas-diensten in het gebouw, ook al verklaarde AP meteen daarvoor geen enkele aanwijzing te hebben. De journalisten van AP kregen amper tien minuten de tijd om het gebouw te verlaten en ontsnapten slechts ternauwernood aan de raketinslagen.
Deze aanslagen treffen de betrokken 23 nieuwsmedia en journalisten extreem hard. Maar tevens gaat het om een fundamentele aanval op de persvrijheid en het recht op informatie: betrouwbaar nieuws uit de regio zal immers nauwelijks of niet nog doorstromen naar de lokale bevolking en het mondiale publiek.
Bovendien meldt onze zusterorganisatie Palestinian Journalists Syndicate de arrestatie van tientallen Palestijnse journalisten in het land. Sommigen ondergingen daarbij ook fysiek geweld.
Intussen is Israël voor buitenlandse journalisten verre van toegankelijk. Alle grensovergangen zijn dicht, en als het dan toch lukt om het land binnen te mogen, is volledige vaccinatie of quarantaine verplicht.
Met aandrang herinneren we aan Resolutie 1738 van de VN-Veiligheidsraad, die Staten verplicht om in conflictsituaties journalisten en ondersteunende mediawerkers te beschermen – wat het tegendeel is van wat hier gebeurt.
Samen met onze Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en andere persvrijheidorganisaties, verzoeken we de Belgische en deelstaatoverheden dan ook om snel en fors te reageren op deze ongeziene aanvallen op nieuwsmedia, journalisten en de persvrijheid.
Dat kan via initiatieven of steunbetuigingen op VN-niveau (de VN-Veiligheidsraad en het VN-Strafhof), maar moet ook eigen bilaterale diplomatieke démarches inhouden.
Concreet dringen we aan op:
1) de onmiddellijke stopzetting van de Israëlische agressie tegen (onder meer) nieuwsmedia en journalisten;
2) de onmiddellijke en volledige schadeloosstelling door Israël van alle getroffen nieuwsmedia en journalisten;
3) kwalificering van (onder meer) deze aanvallen op nieuwsmedia als ‘oorlogsmisdaden’ en verzoek aan het Internationaal Strafhof om deze als zodanig te berechten;
4) onmiddellijke invoering van een vlot toelatingsregime voor journalisten van buiten Israël en maximale bewegingsvrijheid voor hen.
Disclaimer: met dit statement wil de AVBB zich geenszins mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De Israëlische aanslag op de persvrijheid en het recht op informatie is evenwel dermate groot dat wegkijken geen optie is.

Namens AVBB – VVJ/AJP
Kris Van Haver (co-voorzitter)
Gérard Gaudin (co-président)
Martine Simonis (secrétaire générale)
Pol Deltour (algemeen secretaris)

AVBB – Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België
VVJ – Vlaamse Vereniging van Journalisten
AJP – Association des Journalistes Professionnels

Zennestraat 21 – 1000 Brussel
www.journalist.be
info@journalist.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!