De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

mond gesnoerd
Juni 2019: mijn afstudeerproject tekenkunst... Precies of men wilde mij wat zeggen... Precies of onbewust… wist ik het al...
Ilse Defauw

“Ik ben een mens van vlees en bloed die zelfstandig durft en wil denken”

maandag 17 augustus 2020 14:27
Spread the love

 

Ingeborg Bosh heeft een uitermate interessante theorie ontwikkeld over de werking van het menselijk brein, gebaseerd op de verbluffende inzichten die de vooruitstrevende Alice Miller reeds had in haar tijd. Waarom begin ik in godsnaam hierover? Nu, ik heb haar boeken jarenlang met grote gulzigheid verslonden, ten tijde van mijn jarenlange mentale gevangenis in de troebele relatie die ik had met mijn ouders.

En wat ik lees in haar boeken, maakt momenteel een zodanig diepe indruk op mij, omdat het gaat over hoe het menselijke brein werkt in angstmodus en dat is exact wat er momenteel op grote schaal gebeurt, met alle desastreuze gevolgen vandien.

Ik lijk opnieuw dit pad te bewandelen, met dat grote verschil dat het nu niet meer gaat om de vrije keuze hoe je als individu omgaat met je relatie tot je ouders, maar veeleer om het feit dat een overheid een ganse bevolking zeer zwaar onderdrukt en van haar vrijheid berooft, in tegenstelling tot wat ik vroeger ervaarde in mijn relatie met mijn ouders.

Nu handelen ‘experts’ en politici vanuit het limbisch brein: angstgevoelens of gevoelens van onmacht, onzekerheid, … die rechtstreeks de amygdala binnendringen en de neocortex afsluiten. Iedere voor zichzelf denkende arts, psycholoog en psychiater kan deze theorie bevestigen. Men gaat zelfs nog verder: iedere kritische stem wordt – in het beste geval – niet gehoord of zelfs gecensureerd.

Eerst en vooral ben ik een mens van vlees en bloed met een lichaam, met een kloppend hart en gevoelens. Ik kan niet meer naar festivals gaan. Dat deze niet doorgaan, vind ik jammer, maar ik heb begrip gezien de huidige omstandigheden. Echter, naar de kunstacademie gaan verloopt nu zeer geforceerd: alle spontaniteit valt weg: de maatregelen zijn zodanig ingeburgerd dat de warme en spontane sfeer ver te zoeken is.

Ook weiger ik om alleen voor het beeldhouwen aan mijn beeldhouwwerk te zitten of alleen op afstand voor mijn schildersezel met een mondmasker mijn tekenwerk te volbrengen: in deze omstandigheden is het niet alleen zinloos, maar ook destructief.

Dansen is al helemaal taboe geworden en not done. Dit allemaal blijkt het nieuwe normaal: alle menselijkheid en betrokkenheid is echter ver te zoeken. Voornamelijk omdat bijv. de grote bijeenkomsten voor BLM hebben aangetoond dat massa-opkomsten de verspreiding van het virus niet in de hand hebben gewerkt.

En nu moet men in open lucht zelfs op de meest rustige plaatsen een mondmasker dragen. Ben je niet akkoord, krijg je een gasboete. En daar gooit men gretig de emotionele chantage bovenop ‘dat je egoïstisch bent en niet aan je medemens denkt’ en zelfs de verwensing dat je maar eens op intensive care komt te liggen. De polarisatie tussen mensen is enorm aangewakkerd.

Alle spontane, natuurlijke sociale contacten zijn intussen zo goed als onmogelijk gemaakt. Alles wat mensen samenbrengt en net een mens tot mens maakt, wordt verworpen en zelfs zwaar afgestraft: ik denk aan de sociale contacten in de cafeetjes, het nachtleven in de steden, jonge mensen die graag samenkomen en uitgaan (ja, ook ik ben 16 jaar geweest), … Om nog maar te zwijgen van hoe de culturele en artistieke sector die de das wordt omgedaan.

Al deze ‘maatregelen voor de volksgezondheid’ zijn daarenboven nergens op gestoeld: er is GEEN ENKELE WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE BRON die deze absurditeit kan verantwoorden.

  • Waar is die wetenschappelijke onderbouwing voor deze drastische maatregelen? Ik kan me nog levendig herinneren hoe streng men er tijdens mijn studententijd op toekeek toen ik mijn eindwerk destijds tot een goed einde trachtte te brengen. Mijn lector wees me – terecht –telkens weer op het belang van evidence based onderzoek en een correcte bronvermelding. En nu? Waar blijft dat wetenschappelijk onderzoek? Waar is die wetenschappelijke onderbouwing die deze inhumane maatregelen kunnen staven, in zijn TOTALITEIT? Dwz niet enkel gericht op ‘flatten the curve’ wat betreft coronabesmetingen maar ook ALLE ANDERE GEVOLGEN die deze maatregelen met zich meebrengen: faillissementen, armoede, jongeren en ouderen in isolatie, psychisch en huishoudelijk geweld, toename suïcidaal gedrag, een grote stijging van hongersnood over de ganse wereld (in tegenstelling tot u kan ik deze informatie staven adhv het werk dat hooglerares psychologie Michaela Schippers heeft verricht)
  • Waarom wordt niet alles in zijn proportie bekeken? Waarom wordt in de media alles zeer eenzijdig benaderd? Men hoort – dagelijks nog wel, al maanden aan een stuk! – alleen maar hoeveel besmettingen er zijn en hoeveel ziekenhuisopnames. Zulke manipulatieve brainwashing kan men ook uitoefenen door telkens cijfers in de mensen hun brein te pompen over de dagelijkse diagnoses en overlijdens bij kanker, doden in het verkeer, de griep, … Noem maar op.
  • Daarenboven heeft het overgrote deel van de mensen die corona niet of met veel moeite overleeft een hoge leeftijd bereikt of hebben deze mensen zware comorbiditeiten, met diabetes en obesitas bij uitstek: dit zijn duidelijk welvaartsziekten. Waarom niet inzetten op sensibilisering? Waarom niet inzetten op gezondheidsvoorlichting, op ecologische groenten- en fruitteelt?
  • Waarom worden gezonde mensen opgesloten en beknot in hun vrijheid terwijl het overgrote deel van de bevolking geen grote hinder ondervindt bij besmetting door corona en geen blijvende schadelijke gevolgen heeft? Dit is nog nooit in de geschiedenis gebeurd …! Ik verwijs opnieuw naar de cijfers van statistisch onderzoek van Maurice de Hond, wetenschappelijk onderbouwd
  • Waarom wordt alles voor waar aangenomen zonder nog kritische vragen te stellen?
  • Zijn al die kritische stemmen en vragen daarenboven niet het uitgangspunt tot grondig gefundamenteerd wetenschappelijk onderzoek om als samenleving te kunnen groeien en zijn zij tevens niet de basisvoorwaarden van onze democratie, die nu erg fel op de helling staat?
  • Waar is die democratie? Waar is dat open debat?
  • En waarom doemen telkens die linken met Rusland en communistisch China in mijn gedachten op?
  • Waar is dat recht op vrije meningsuiting?
  • Waar is dat recht op psychische en fysische integriteit? Dat recht dat nu compleet verworpen wordt door een groeiende politiestaat die boetes uitdeelt aan mensen die geen mondmaskers willen dragen in open lucht?

Ik mag dan geen wetenschapper wezen, tevens heb ik geen academische opleiding genoten. Maar wel ben ik een mens van vlees en bloed die zelfstandig durft en wil denken. Ik zal mijn stem altijd laten blijven horen, wat er ook gebeurt.

Ilse Defauw

Een zorgzame verpleegkundige
Maar veeleer een bezorgde burger

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!