De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Theo Francken, staatssecretaris Asiel en Migratie

Open brief aan Theo Francken, staatssecretaris Asiel en Migratie

dinsdag 8 november 2016 14:58
Spread the loveHongaarse grens

Beste Theo Francken,

Uw vluchtelingenbeleid en dat van Europa is immoreel.

Zeggen dat uw beleid en dat van Europa immoreel is, is zo maar geen gratuit verwijt of een scheldwoord. Het is een zeer spijtige vaststelling die ik met argumenten zal toelichten.
Stel even dat er bomaanslagen zijn in Brussel. Vlaanderen wordt gevraagd om mee tegen de terroristen te vechten en stuurt politie naar Brussel. Tezelfdertijd zou u de grenzen van Vlaanderen sluiten voor de mensen die van de plaats van de ramp wegvluchten. Vlaanderen zou niet helpen, en zeker die weggevluchte mensen niet opvangen, aangezien die ook naar bijvoorbeeld Wallonië kunnen vluchten….. In zo’n scenario zouden de media en de volksvertegenwoordiging evenals vele burgers nogal te keer gaan en dit onmenselijk, immoreel en schuldig verzuim noemen.
Dat is nochtans wat Europa doet en waarvan de Belgische regering en vooral u Theo Francken, hevige verdedigers van zijn.

Want wat gebeurt er in de feiten. Nemen we even het voorbeeld van Irak en Syrië waar op dit ogenblik het grootst aantal vluchtelingen vandaan komt. Tientallen militaire groepen vechten tegen IS of tegen mekaar. Een Westerse alliantie, waaronder België, bombardeert in die twee landen. De burgerbevolking leeft hierdoor reeds jaren in een onmenselijke situatie en angst, honger en ellende zijn hun deel.Het gevolg is dat mensen vluchten.
Volgens mijn normen en waarden en ook volgens het internationaal recht hebben deze mensen het recht om te vluchten naar een veilige bestemming.
Tot hier zal je het zeker eens zijn met mij. Maar als de vluchtelingen dan kiezen voor een echt veilig land in Europa, bijvoorbeeld België, dan zeggen Theo Francken en Europa: NEEN!
De grenzen van Europa worden afgesloten en er worden miljoenen uitgegeven, niet aan hulp aan vluchtelingen maar aan grensbewaking opdat er toch maar geen vluchteling zou binnenkomen. Tezelfdertijd wordt de opvang van vluchtelingen in België afgebouwd, duizenden plaatsen verdwijnen en opvangcentra worden gesloten. Nochtans zijn miljoenen mensen op de vlucht en leven in erbarmelijke omstandigheden. Velen sterven op de middellandse zee, dit jaar al meer dan 4 000 personen. Dat zijn er alleen dit jaar, al 1.000 meer dan met de ramp op de WTC torens in New York.

Het niet opvangen van vluchtelingen is niet alleen immoreel maar volgens mij ook een misdrijf van schuldig verzuim.

Onze wetgeving bepaalt dat men schuldig is als men verzuimt hulp te verlenen aan een persoon in groot gevaar. Deze strafbepaling zet het morele gebod tot hulpvaardigheid aan mensen in nood om in een afdwingbare juridische plicht om aldus solidariteit en bewustwording tussen de mensen te bekomen. Er is geen enkele aanvaardbare reden om vluchtelingen niet op te vangen. Of toch: egoïsme en onmenselijkheid en vooral eigen politiek belang in plaats van het algemeen belang. Steeds opnieuw haalt u Theo Francken, samen met vele Europese politici, dezelfde drogredenen aan om geen menselijk en rechtvaardig beleid te moeten voeren.
Sorry maar het is steeds dezelfde, afgezaagde en irrelevante uitleg: “We moeten denken aan het algemeen belang – we kunnen geen 60 miljoen vluchtelingen opvangen in Europa, zeker niet in België – we zijn niet het OCMW van de wereld…..” Iedereen weet dat dit alleen maar een rookgordijn is.
Het is niet omdat deze stellingen waar zijn, dat ze relevant en zinvol zijn. Zo zou men nog duizend andere irrelevante stellingen kunnen aanhalen en mythes de wereld insturen. Men zou met evenveel stelligheid kunnen beweren dat België toch niet de ganse Afrikaanse bevolking van 1,2 miljard inwoners kan helpen. Dat is waar maar moeten we daarom geen hulp bieden?
Of ook, dat we toch niet alle inwoners van België werkloosheidsvergoeding kunnen betalen als morgen iedereen zonder werk valt. Dat is waar maar moeten we daarom de werkloosheidsvergoeding afschaffen?
Dit is geen correcte en zindelijke discussie; dit zijn dooddoeners.

Volgens mij is de enige juiste houding de volgende: “ Er zijn mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, honger en andere onmenselijke ellende die soms zelfs mee veroorzaakt wordt door de rijkere landen. Wel die mensen op de vlucht moeten opgevangen en geholpen worden. Punt.”

We moeten deze mensen helpen, al was het maar dat ook wij zo willen behandeld worden als wij morgen zouden moeten vluchten.
Hoe men die hulp en opvang regelt, hoe de verdeling gebeurt over de veilige en rijke landen, daar kan men nadien over discussiëren. Eerst helpt men onmiddellijk mensen op de vlucht. Nu blijft men jaren discussiëren of we wel vluchtelingen zullen opvangen en wie dat zal doen en omdat men daar niet uitgeraakt sluit men de grenzen en vangt men geen vluchtelingen op. Men laat ze liever creperen op zee, in jungles of andere vluchtelingenkampen en schuift de verantwoordelijkheid naar de omliggende arme buurlanden. Dit is immoreel.

Natuurlijk weten alle normale politici dat dit onmenselijk is maar toch blijven ze mythes en drogredenen verder verkondigen. Ze doen dat ofwel om racistische redenen ofwel omwille van eigen partijpolitiek belang. Het ergste is dat bepaalde politici dit immoreel gedrag blijven uitleggen als een goede daad die de bevolking beschermt en die ingegeven is voor het algemeen belang….

Zelfs nu u de kans hebt een gezin officieel met een visum te laten overkomen, weigert u hen de toegang tot België. Uw boodschap aan dit gezin en aan alle vluchtelingen is: “Zorg dat er één persoon van uw gezin met een smokkelaar in België geraakt en dan kan die asiel en gezinshereniging aanvragen. Langs de officiële weg met een visum weiger ik vluchtelingen .” Ja Theo Francken, ook dit vind ik immoreel.
Ten slotte nog dit. Europa moet de oorzaken van deze vluchtelingenstromen aanpakken, en België moet hierin het voortouw nemen. Pas dan zullen de vluchtelingenstromen verdwijnen en zullen we ons niet meer hoeven in te zetten voor de gevolgen daarvan.
Dat kan maar met een ander beleid. Een beleid dat zorgt voor een rechtvaardige en duurzame – economische – en sociale ontwikkeling in de wereld en voor een volledige ontwapening. In afwachting daarvan moeten we wel vluchtelingen helpen en opvangen.
Wel Theo Francken, ik blijf geloven dat een andere en rechtvaardige wereld mogelijk is.
Spijtig genoeg niet met het beleid dat u en uw regering en Europa voeren, gesteund door de parlementsleden van alle meerderheidspartijen.
Aan u en andere politici om ons en alle vluchtelingen, een boodschap van hoop te geven.

Pol Van Camp
verontruste wereldburger

 

take down
the paywall
steun ons nu!