De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open Brief aan Patrick Janssens
Antwerpen -

Open Brief aan Patrick Janssens

donderdag 18 augustus 2011 12:32
Spread the love

Net voor u op vakantie vertrok vond u het nodig de (meestal Afrikaanse) cafés op het De Coninckplein een veeg uit de pan te geven door op ATV te verklaren dat hun sluiting een “normale” evolutie is. U klopte zich op de borst, want dit was het goede resultaat van het wegdrijven van drugshandel door uw beleid [1]:

Ik sluit niet uit dat er een aantal mensen minder naar Antwerpen-Noord komen. Als het de mensen zijn die van plan waren om daar drugs te komen kopen of daar overlast te veroorzaken vind ik dat een goede zaak voor Antwerpen-Noord dat die mensen niet langer komen. Dat er zaken overgegeven worden, cafés dichtgaan, cafés opengaan, dat is denk ik de normale evolutie. Ik zie in ieder geval in Antwerpen-Noord in een aantal winkelstraten goeie zaken bijkomen. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Het is zeker geen verhaal dat perfect is, maar ik zie op dit moment geen enkele reden om de maatregelen die we genomen hebben terug te draaien.

Enkele dagen geleden sprak uw coalitiepartner Bart De Wever in dezelfde zin [2]:

Er wordt veel te laks opgetreden. De gemeentelijke administratieve boetes hebben duidelijk weinig effect, de overtreders lopen binnen de kortste keren toch weer vrolijk rond. De interventies moeten opgeschroefd worden naar het niveau van de grove borstel op het De Coninckplein.

Het De Coninckplein toont echter een andere werkelijkheid…

1. Drugshandel is niet weg op het De Coninckplein.

Nog dagelijks stellen we vast dat er drugshandel plaats grijpt, zij het meer verdoken, op zijn minst door een vijftal dealers. Enkelen hebben hun terrein verplaatst naar de omgevende straten, zoals Handelsstraat en Korte Zavelstraat. Niet verwonderlijk dat bewoners en handelaars op het De Coninckplein er van uit gaan dat u bewust een aantal drugshandelaars vrij spel laat, zodat samenlevingsproblemen blijven voort woekeren.

Trouwens, wat houdt de strijd tegen drugshandel in? Blijkbaar het met veel bravoure en met ronkende verklaringen aanpakken van de zichtbare gebruikers, runners en dealers, voor het electoraal imago van een “flinke” burgemeester. Free Clinic klaagde onlangs aan dat door uw maatregelen de verslaafden moeilijker te bereiken zijn. Ze pleitten al langer, als experten in de problematiek, voor een openbare gebruikersruimte, dat met succes in het buitenland toegepast wordt. Niets daarvan in de “overlastmaatregelen 2060”! De aanpak van het groot geldgewin, de echte criminelen achter de schermen? Evenmin in de “overlastmaatregelen 2060”!

2. Wel treft u de meest kwetsbaren, de kleine zelfstandige café-uitbaters.

U spreekt van een “normale evolutie” dat cafés dichtgaan, en u suggereert dat dit komt omdat minder drugskopers en overlastveroorzakers naar Antwerpen-Noord komen. Hier gaat u kort door de bocht. Cafés zouden in financiële problemen geraken omdat hun drugsklanten door u weggejaagd worden? Denkt u nu echt dat cafés hun zakencijfer halen door verslaafden die amper hun geld bijeen krijgen voor hun drugs? Natuurlijk niet. Zij die “laat in de nacht in de straat verdwalen, wiens ziel door de klank van de stad amoureus gemaakt werd” blijven weg door de verplichte sluitingstijd van 1u, vooral in de weekends. De cafés hebben zelf problemen met drugshandel!

In het proces-verbaal, het verslag van de hoorzitting en uw beslissing van tijdelijke sluiting van Mama Leki staat geen enkel feit van betrokkenheid van de uitbater bij drugshandel. Integendeel, een huiszoeking bij de uitbater bracht niets op. Toch wordt de zelfstandige cafébaas afgerekend op wat anderen met drugs doen.

De aanpak door de handelaars in de Handelsstraat van drugdealers, werd door Gazet van Antwerpen opgeklopt tot een ware veldslag, en de handelaars werden daags nadien ontvangen door vervangend burgemeester Guy Lauwers. Is dat uw signaal aan de getroffen cafés op het De Coninckplein? Moeten zij drughandelaars aanpakken om niet zelf door subjectieve proces-verbalen zonder enige bewijslast gesanctioneerd te worden?

3. Zelfde vaststellingen voor lawaai-overlast.

Als klanten buiten een sigaret roken en te lawaaierig zijn, sanctioneert u de uitbater, niet de lawaaimakers. Het regent dan ook gemakkelijke GASancties. Het verhelpt niets, omdat de veroorzakers van overlast niet worden aangepakt.

Bovendien zijn deze PV’s excuses voor de sluiting om 1u. Een kromme redenering. Een café-uitbater is niet bevoegd om op de straat politieman te gaan spelen, noch heeft hij/zij daar de tijd voor.

4. Geen begeleiding. Geen empowerment. Geen overleg.

In uw overlastmaatregelen voor 2060 spreekt u van begeleidingsmaatregelen. Daar hebben we tot hiertoe niets van gemerkt wat betreft de handelsactiviteiten. Dit werd o.m. aangekaart in een gesprek op 12 mei met Tom Meeuws, bedrijfsdirecteur “Samen Leven”, met Mama Leki, één van de getroffen café-uitbaters. We vroegen alternatieve maatregelen i.p.v. GASancties die geen zoden aan de dijk brengen. “Dat is een interessante denkpiste”, kregen we tot als antwoord. Het denkwerk was dus zelfs nog niet gebeurd! Ondanks herinneringen, tot vandaag nog geen antwoord ontvangen over deze “interessante denkpiste”.

Vele van de betrokken allochtone handelaars, zo niet allen, hebben hun zaak opgezet om uit de armoede, werkloosheid en discriminatie te geraken. Ze hebben beperkte middelen en moeten roeien met de riemen die ze hebben om stap voor stap hun zaak draaiend te houden. Door hun openingsuren hebben ze weinig vormingsmogelijkheden. Hoe kunt u het als socialistisch burgemeester met uw socialistische collega “economie” verdedigen dat er geen beleid is om deze zelfstandigen te ondersteunen hun activiteit te ontplooien en het hoofd te bieden aan samenlevingsproblemen?

Het gebrek aan empowerment, uw repressief beleid, heeft een zeer kwalijke kant: door het bemoeilijken van handelsactiviteiten, door het broodroven, duwt u deze handelaars die uit armoede willen geraken net in de handen van criminelen.

Geen van de betrokken handelaars heeft enig verzoek ontvangen voor een overleg over de samenlevingsproblemen op het De Coninckplein, noch over de heraanleg van het plein. Boven hun hoofden worden maatregelen beslist, die hen in erge mate raken. ’t Stad is toch van iedereen? “Samen Leven” is samenwerken!

5. Aanslepende klachten over politie.

Uw beleid en maatregelen zijn gebaseerd op vaststellingen van de politie. Bij de handelaars van het De Coninckplein en omgeving deden we een rondvraag over nut en taken van een handelaarsvereniging, over hun problemen en verwachtingen. De aanpak van de discriminerende bevooroordeelde houding van de politie-in-de-straat stak er met kop en schouders bovenuit. U en korpschef Baelemans hebben de mond vol dat racisme binnen het korps bestreden wordt, zelfs onbestaande is. Onder meer uw eigen (geheim) intern rapport, uitgebracht door De Morgen op 23 april, bevestigde echter dat er nog veel werk aan de winkel is.

Hoe kunt u in dergelijke omstandigheden blind voortgaan op PV’s van politie? Waar is de kwaliteitscontrole, waar is de steekproefsgewijze raadpleging door een onafhankelijk kwaliteitsorgaan over het opstellen van de PV’s? Betrokkenen vinden vaak zelf niet de weg naar ombudsdiensten, vervallen in onverschilligheid en geven zelfs politie gelijk “om er vanaf te zijn” of “om ermee goed te staan”. Het geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Van een objectieve basis voor GASancties (en de gevolgen) is geen sprake.

6. Administratieve pesterijen.

In een raadpleging van 540 ondernemers door Unizo verklaarde 28% overwogen te hebben om te stoppen wegens de administratieve lasten. Voor allochtonen, die door een zelfstandige activiteit pogen uit de werkloosheid en armoede te geraken, die de omgevingstaal nog niet goed beheersen, is de moeilijkheidsgraad veel hoger. Dagelijks worden we door handelaars op De Coninckplein aangesproken over documenten die ze niet begrijpen, of procedures die ze niet kennen.

Vorige week opende een nieuw Tibetaans café op het De Coninckplein. Op de vraag aan het Bedrijvenloket naar een overzichtelijke checklist van alle aanvragen, toelatingen, verklaringen, aandachtspunten… werd geantwoord dat dit niet bestaat. De politie zou dat wel hebben voor de controles, maar dat was dan weer niet beschikbaar, en de horeca-brochure van 75 bladzijden zou ook niet volledig zijn… Het bedrijvenloket was toch aangekondigd als de UNIEKE plaats voor beginnende handelaars?

Op de dag van de opening deden ze hun aanvraag voor afwijking van het sluitingsuur, zoals dit door andere cafés ook gedaan was. Tot hun verbazing stond op het ontvangstbewijs vermeld dat dit geen voorlopige toelating voor opening was, in tegenstelling met het ontvangstbewijs dat de buren ontvangen hadden. Het reglement was aangepast op 1 maart 2011, antwoordde het Bedrijvenloket. Hun boekhouder was hier niet van op de hoogte (wie wel, voor regels die voortdurend veranderen?). De politie heeft maximum 60 dagen tijd om een controle uit te oefenen en een advies uit te brengen. 60 dagen, dat zijn twee volle maanden, en dit voor een nieuw café die zelfs nog geen PV van overlast kunnen gehad hebben! Om het advies te kunnen bespoedigen, werd verwezen naar de politie in de Handelsstraat. Daar werd echter doodleuk geantwoord dat ze gedurende 60 dagen onverwachts komen controleren of de zaak wel om 1u gesloten is, en dat de uitbater vanaf de 61ste dag een nieuwe aanvraag kan indienen…

Is hier sprake van een communicatieprobleem binnen de stedelijke administratie? Verwondert het u dat café-uitbaters dit beschouwen als pesterijen, om toch vooral het opstarten en het voorbestaan van een zaak te bemoeilijken? Op ATV stelde u het voor dat het normaal is dat de ene zaak sluit en een nieuwe zaak opent, in de praktijk zien we dat ook nieuwe zaken bij voorbaat het leven moeilijk gemaakt worden.

7. Selectieve Discriminatie en “kolonisering”.

Uw beleid viseert uitgesproken de volkse cafés van Afrikaanse origine. Op de nieuwe website van stadsbiblioteek Permeke, dé stedelijke website over activiteiten op en rond het plein, prijken opvallend “links” naar drie uitsluitend “witte” handelsactiviteiten. Geen woord over Afrikaanse, Turkse of Tibetaanse handelsactiviteiten.

Patrick Janssens, we leven in 2011, de periode van kolonisering is achter de rug, maar uw beleid promoveert wel schaamteloos het koloniseren, het “wit” maken van het De Coninckplein.

8. Sociale Verdringing.

Tenslotte, uw opmerking over de “goede zaken die er bijkomen in Antwerpen-Noord”. Op de extra gemeenteraad over de Turnhoutsebaan verklaarde u zonder blikken of blozen dat u regelmatig binnenstapt bij handelaars op de Turnhoutsebaan, de “kwaliteitsvolle” zaken welteverstaan. Wat is een “goede zaak”, wat is “kwaliteit”, die begrippen houden in dat er “mindere” zaken zijn, handelaars zonder “kwaliteit”.

‘t Stad is van iedereen, toch? Ook van beginnende zelfstandigen, die amper kapitaal hebben, amper kunnen overleven, die op eigen krachten proberen uit werkloosheid en armoede te geraken, tegen alle vormen van discriminatie in, toch? En van hun klanten, die misschien de middelen niet hebben om u in een “kwaliteitszaak” te ontmoeten. Voor u zijn volkse cafés geen “kwaliteitszaken”, en die kunnen best verdwijnen zowel op het De Coninckplein, Handelsstraat als Turnhoutsebaan.

Wie kan intrekken in de nieuwe woongelegenheden die Vespa opgetrokken heeft op het De Coninckplein? Niet de huidige bewoners. Wel meer kapitaalkrachtige bewoners. Renovatie zou sociaal kunnen zijn, niet als het leidt tot een vorming van buurtterroristen die “hun” normen en levenswijze opdringen aan de bestaande bewoners en handelaars. Het De Coninckplein is geen villawijk waar zelfs het geluid van een grasmachine geluidsoverlast is.

~~~
Patrick Janssens, u hebt gekozen voor de repressieve aanpak als flinke burgemeester. Uw verklaringen op ATV zijn eens te meer hard aangekomen bij de zaken die moeten sluiten door uw beleid, en zelfs voor degenen die moeten openen. De getroffen handelaars hebben betoogd aan het stadhuis, ze zijn met een petitie rond gegaan, hebben hun “broodroof” aangeklaagd in de pers. U hebt ze telkens in de kou laten staan.

Tom Meeuws had in het gesprek van 12 mei toegezegd in de loop van juni de cafés te bezoeken, de handelaars wachten nog steeds op de bedrijfsdirecteur “Samen Leven”, de dienst die verantwoordelijk is voor zovele onterechte GASancties en voor de uitvoering van uw repressief beleid. Toen hij enkele dagen na uw vernederende woorden op ATV op het De Coninckplein optrad als drummer, zaten we met vijf café-uitbaters te wachten op het terras van OZ Murphy’s om hem te spreken. Hij liep voorbij het terras en zei dat hij er binnen 10 minuten zou staan. In plaats daarvan ging hij collega’s bezoeken die in één van de nieuwe woonsten hun intrek hadden genomen. Een duidelijker boodschap aan de aanwezige café-houders kon Tom Meeuws moeilijker geven: “u bent hier niet langer gewenst”.

De handelaars willen dat u zelf kennis komt nemen van de toestand in de VOLKSE cafés, niet op de door u geselecteerde “kwaliteitszaken”. Daarom nodigen we u dringend uit, voor er nog meer slachtoffers bij de kleine zelfstandigen van het De Coninckplein vallen, om eindelijk naar deze mensen te komen LUISTEREN. Ze eisen dat ze hun zaken op voor hun commercieel rendabele uren kunnen openen. Sluiten om 1u is méér dan broodroof, het is een doodssteek geworden. Zij eisen van u dat u constructief buurtoverleg organiseert, tegen de buurtterroristen, die in naam van “overlastklachten” de ene klacht na de andere formuleren.

We kijken uit naar een bericht van u om ter plaatse kennis te nemen van de toestand van de handelaars van De Coninckplein,

Beleefde groet,
Mark De Quidt.

Verwijzingen:

[1] uw interview op ATV 18/07/2011 http://www.atv.be/item/reactie-burgemeester-janssens
[2] Bart De Wever in De Morgen 12/08/11 http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1303860/2011/08/12/Seefhoek-neemt-recht-in-eigen-handen.dhtml

take down
the paywall
steun ons nu!