De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan lidverenigingen van Bond Beter Leefmilieu

Open brief aan lidverenigingen van Bond Beter Leefmilieu

woensdag 5 januari 2022 11:05
Spread the love

Beste milieu/klimaatvereniging,

Op de site van Bond BeterLeefmilieu staat aangegeven dat u als lidvereniging
bent aangesloten bij BBL.
Prachtig dat u, samen met vele andere verenigingen, een deel van het klimaat- of milieuonrecht
probeert recht te zetten! Alleen samen kunnen we onze planeet nog redden.
Wij van PlastiekBestrijding Vlaanderen zijn dan wel geen lid van BBL (we mógen geen lid worden),
maar we zetten ons vooral in tegen de plastictsunami die onze maatschappij, onze planeet en onze oceanen overspoelt en onleefbaar maakt.

Eén voorbeeld is Project Duurzaam Carnaval:
Jaarlijks belanden in Vlaamse gemeenten miljoenen stuks plastic zwerfvuil in het milieu, in afvoerputjes, in beken, rivieren en dus in zee.
Onze bewijzen van 10 jaar ‘riooljournalistiek’ zijn onweerlegbaar: Vlaams carnaval is een bron van miljoenen stuks plastic zwerfvuil, elk jaar opnieuw.

Net nu we een bondgenoot dachten te vinden in BBL (dat toch ook strijdt tegen wegwerpplastic),
blijkt dat BBL er een dubbele klimaatmoraal op na houdt:
Het ‘recht op volwaardige informatie’ waar BBL mee schermt, geldt niet voor informatie van BBL zelf.
Sommige dingen mag u niet weten. Dat bepaalt BBL voor u.

Zo stopt BBL al een jaar lang onze bewijzen, video’s, vragen -en daarna ook beschuldigingen- in de doofpot,
en saboteert daarmee de transitie naar fossielvrije evenementen.
BBL doet aan greenwashing voor haar eigen pilootgemeenten Hasselt en Lanaken:
Het pretendeert dat die gemeenten ‘de nek uitsteken voor een duurzaam klimaatbeleid’
terwijl ze bewust en structureel blijven vervuilen met honderdduizenden stuks zwerfvuil en plastic.
Jaar na jaar na jaar.
En dat mag u niet weten.

BBL-directeur Jacobs meent onze bewijzen van moedwillige vervuiling in zijn pilootgemeenten in de doofpot te mogen stoppen,
en werkt op die manier ons Project Duurzaam Carnaval actief tegen.
Een structureel probleem dat zó simpel is op te lossen, wordt verzwegen en dus in stand gehouden door Beter Leefmilieu.
Ongehoord toch, een koepel-ngo die een duurzaam project opzettelijk boycot
door bewijzen te censureren voor leden, lidverenigingen (zoals u), en voor heel Vlaanderen?

BBL past haar eigen statuten, haar eigen waarden en normen willekeurig toe,
en bepaalt welke klimaatfeiten taboe zijn. Dat is een bedenkelijke evolutie.
Dat is klimaatdictatuur.
‘Volwaardige informatie’ en ‘participatie van burgers en milieuverenigingen’ geldt blijkbaar niet bij kritische vragen.
Zelfs leden en lidverenigingen  wordt door het blokkeren van kritiek en bewijzen informatie onthouden,
de rest van Vlaanderen al helemaal.
BBL filtert klimaatinformatie naar eigen willekeur, en dat is in tegenstelling met haar eigen waarden hieronder.
De manier waarop BBL dat doet (schelden, dreigen, machtsmisbuik door onze subsidies aan te vechten, blokkeren, intimideren, gebieden te zwijgen …)
zijn onwaarschijnlijk laag-bij-de-gronds, een ‘democratische’ organisatie onwaardig, en een flagrante schending van haar eigen morele normen.

Omdat volwaardige informatie belangrijk is (zoals BBL zelf voorop stelt) wilden we u dat toch graag laten weten.

Hieronder in het blauw haar statuten die Beter Leefmilieu schendt en negeert:

Afbeelding

U, maar ook de rest van Vlaanderen, heeft recht op de juiste klimaatinformatie.
Dat zegt BBL zelf.
Daarom stonden wij net voor nieuwjaar bij Bond Beter Leefmilieu aan de deur in Brussel,
om het klimaatonrecht van uw koepelorganisatie aan te klagen.
Daar zegt BBL niks over. Zie de video hieronder.

Iedereen mag/moet weten dat BBL bewijzen in de doofpot stopt, liever dan ze aan te wenden
om deze plastictsunami op te lossen.
Iedereen mag weten dat BBL haar pilootgemeenten Hasselt en Lanaken uit de wind zet, en hun structurele vervuiling greenwasht.
Iedereen mag weten dat BBL ons beveelt hierover op te houden.
En iedereen mag weten dat BBL de klimaatdiscussie op oneerlijke wijze beïnvloedt.

Een beter klimaat begint bij volwaardige informatie. Dat zegt BBL terecht.
Daarom vertellen wij u wat BBL verzwijgt:

Facebook: https://www.facebook.com/tooneerdekens/posts/5015208948502441
Twitter: https://twitter.com/tooneerdekens/status/1478412748296003590
YouTube: https://youtu.be/vUKzG_oaUCg

Met duurzame groeten,
Toon Eerdekens
voor PlastiekBestrijdingVlaanderen vzw

Als u volwaardige klimaatinformatie wil, kan u beter niet alleen op de informatie van BBL vertrouwen.
Volg ons gerust op Twitter of FB voor meer informatie over de dubbele klimaatmoraal van BBL: PlastiekBestrijding of Toon Eerdekens.
Ons mag u tegenspreken of verbeteren!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!