De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Koert Debeuf en Ico Maly

Open brief aan Koert Debeuf en Ico Maly

dinsdag 20 november 2018 00:20
Spread the love

Over Koert Debeuf kan ik kort zijn.

Hij heeft gelijk.

Koert Debeuf heeft gelijk. (alleen weet hij zelf niet waarom!)

“De islam is niet het probleem. Het is islamofobie.”  zegt hij.

K. Debeuf haalt helaas een en ander door elkaar.

Het is islamofobie die moet stoppen. Ja! Juist!

Diegenen die islamofobie staan te roepen moeten eens ophouden.

Islamofobie moet ook NIET als iets strafbaars gezien worden.

Het zijn de roepers van islamofobie die laster verkopen over Westerlingen in het algemeen. En DAT is al strafbaar.

Fauzaya Talhaoui en Bert Anciaux, beiden Spa hebben al in 2013 een voorstel ingediend om islamofobie via de voorbijgestreefde discriminatiewet strafbaar te stellen.

Islamofobie is voor hen “ongegronde vijandigheid tegenover de islam”.

Ze sommen acht criteria op om islamofobie te herkennen.

Bv. de islam zien als een statisch gesloten blok, dat niet in staat is om zich aan te passen;

of als inferieur aan het Westen, als barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch;

of de islam definiëren als gewelddadig, bedreigend, steun verlenend aan terrorisme, actief betrokken in een “botsing der beschavingen”;

of de islam zien als een politieke ideologie, die politiek en militair de baas wil spelen.

Wie een aantal van deze visies aanhangt, is volgens de indieners islamofoob

“Dergelijke denkbeelden, hier gedefinieerd als islamofoob, zetten aan tot discriminatie en racisme en vereisen een strakke afkeuring en gerechtelijke vervolging”, zo stellen ze.

Als moslim ben ik volgens hen duidelijk islamofoob en zou ik vervolgd moeten worden. Ik ben benieuwd wat een rechter zou zeggen als hij een moslim islamofoob zou moeten verklaren?

Ook Erdogan deelde die mening en ging nog verder door te zeggen:

‘Net als het Zionisme, antisemitisme en fascisme wordt het onvermijdelijk dat islamofobie opgevat moet worden als een misdaad tegen de mensheid,’

En dus wordt er aan islamofobie al een hele tijd de connotatie racisme gehangen en meer recent kolonialisme en wordt kritiek geven op islam en moslims her en der zelfs strafbaar.

Islamofobie is een ziekte waar politieke moslims aan lijden maar waar ze anderen van beschuldigen. Het is een strategie

Tot die anderen inderdaad islamofoob worden en om dan kunnen ze zeggen: Zie je wel!

Als men hen niet kan doen ophouden met verwijten te maken, die door links nog eens gesteund worden, komt er mogelijk oorlog van op lange termijn..

En links en de politieke islamisten die islamofobie, racisme en discriminatie blijven roepen…. Dat is pas de hedendaagse anti-verlichtingstraditie in vol ornaat!

https://www.knack.be/nieuws/zwijgen-is-geen-optie/koert-debeuf-het-grootste-gevaar-voor-europa-is-niet-de-islam-maar-islamofobie/article-normal-1395259.html?utm_source=Newsletter-19/11/2018&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN?utm_source=Newsletter-19/11/2018&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN&cookie_check=1542648409

Aan Ico Maly.

Tja waar zou ik beginnen?
Een collega van Jan Blommaert, die iedereen die zijn mening niet deelt een trol noemt.

Kif Kif dat je ogen opent voor racisme ze sluit.  (vroeger)

Kif Kif open je wereld (vandaag)

Gekoppeld aan CIE UGent

CIE  ( vroeger) HET CENTRUM VOOR ISLAM IN EUROPA  wordt in 2008 ECICV

of Het Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen dat op zijn beurt in 2011 MANA vzw werd.

CIE (vandaag) Communicatie Informatie en Educatie.

Het is 1 groot forum voor de islamisten.

1 grote promotie voor de islamisering van Europa.

Over Rechts…

Volgens Ico Maly in zijn Nieuw Rechts…. al die mensen, partijen en groeperingen delen de strijd tegen gelijkheid, vrijheid en universele mensenrechten. Tegen de waarden van de verlichting. 

Pardon?  Wij, moderne en zelfdenkende moslims streven naar verlichting. We worden tegengewerkt. Achter de schermen door de islamisten. Openlijk door goedwillende linkse, al dan niet marxistische, onvoorwaardelijke medestanders van ‘de’ moslims waar wij, excentriekelingen, ons beter zouden aan conformeren om de meerderheid niet tegen het hoofd te stoten en daar bijgevolg beledigingen en zelfs bedreigingen voor ontvangen.

Doe zoals de anderen en je wordt aanvaard.

Kritische moslims zijn hypocrieten, afvalligen, zionisten, en uiterst rechtse rakkers in disguise.

Natuurlijk ga je dan geen verlichting zien verschijnen.

Als andersdenkende moslim heb je iedereen tegen. Iedereen.

Je hebt geen vrijheid van godsdienst, geen vrijheid van mening, geen mensenrechten.

Na het pact (‘A Common Word”) dat de Europese Volkspartij in 2010 ondertekende met de Islamisten over religieuze samenwerking is het nu de Marrakesh-verklaring die moet doorgeslikt worden door de Europeanen.

Kijk hoe het werkt…

Europa zegt op een affiche:

“We must work together to manage immigration”

En dat is vanuit het voornemen om goed te doen voor al de mensen die op de vlucht zijn.

Nee, zegt ENAR (European Network Against Racism) het is een xenofobisch en islamofobisch narratief !

De affiche toont aan hoe “normaal” xenofobie en islamofobie zijn geworden volgens hen.

De affiche is racistisch! ze moet weg.

En ze kregen gelijk!

Maar Ico Maly heeft dus geen boodschap aan de mening van Prof. Elchardus over migratiepacten.

Natuurlijk hoef je het niet met iedereen eens te zijn en iedereen ook niet met jouw mening. Zolang we elkaar maar blijven respecteren. Maar dat respect voor elkaars meningsverschillen is al lang zoek.

En omdat je tegenwoordig niet meer van mening kan en mag verschillen krijgen we een opgedeelde maatschappij.

Hoe word je fundamentalist of extremist in ideeën?

4 belangrijke factoren spelen een rol

1) Een gebrek aan zelfstudie en blootstelling aan rechtsscholen die het allemaal al voor jou hebben uitgedokterd. Blind volgen. Groepsdenken.

2) gebrek aan standvastigheid in het eigen standpunt.

Men zou van atheïsten of van breeddenkende gelovigen kunnen verwachten dat ze tolerant zijn naar andersdenkenden.

Helaas is dat vaak niet het geval en worden ze zelfs hardliners van de eigen visie.

Op termijn worden ze zelf diegenen waar ze voordien iets tegen hadden: Hardcore fundamentalisten.

3) veralgemeningen in het beoordelen van anderen en zelf denken in absolute waarheden.

4) In de zekerheid verkeren dat jouw visie, jouw geloof, de enige juiste is op deze wereldbol.

Heel kort door de bocht: Linkse onvoorwaardelijke steun aan internationale en idealistische multiculturele visies werken averechts, ave-Rechts!

Links en zijn media snoeren iedereen de mond die ook maar een vinger durft opsteken. 

Het is om niet goed van te worden. We zullen de gevolgen helaas pas later ondervinden. 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!