De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Geert Vanistendael

Open brief aan Geert Vanistendael

woensdag 12 juli 2023 11:27
Spread the love

Geachte Geert,

Je verwijzing naar een jong politicus (BRUZZ interview 11.7.2023) die het had over het niet-Belgisch karakter van het straatbeeld in Molenbeekse wijken, is misschien wel meer gedateerd dan de onbezonnenheid die je toeschrijft aan een jeugdige uitspraak.

Ik ben het moslim vrienden verschuldigd om deze uitspraak van de Voorzitter van Vooruit niet zo maar weg te wuiven als moslim-onvriendelijk. Het is met name geen uitspraak van een conservatief politicus die andere dan de eigen zogenaamd westerse conservatieve waarden verwerpelijk, want tegenstrijdig vindt.

De bezorgdheid over onze samenleving hier en in de wereld vereist een verbindend discours. Alle belangen en alle interesses dienen regelmatig vergeleken met het algemeen belang. Iedereen moet een gevoel kunnen ontwikkelen er bij te horen en deel te nemen aan de openbare besluitvorming. Naast vermeende en effectieve onveiligheid in de samenleving, hebben we ook vermeende en echte discriminatie. Misschien is de eerste problematiek universeel verbonden met leeftijd en/of geslacht, maar zeker bij de allochtone jeugd ligt de tweede problematiek uitermate gevoelig.

Als humanist van middelbare leeftijd besef ik aan den lijve hoe de samenleving in Vlaanderen is geëvolueerd van een Rooms-Katholieke hegemonie naar een pluralisme dat elkeen individueel vrije kansen op ontwikkeling wil bieden. In wederzijds respect.
Ook vandaag tellen ons land en onze buurlanden kerken, priorijen en Katholieke scholen van het gerehabiliteerde Priestergenootschap St Pius X die omwille van hun uitdrukkelijk conservatief karakter onverdraagzaam en daarom niet-Belgisch aandoen.

In de gedualiseerde publieke opinie vandaag lijkt het me noodzakelijk dat regelmatig wordt aangegeven dat elke overtuiging of levensbeschouwing conservatieve en progressieve tendensen kent die elk ongetwijfeld hun reden van bestaan hebben. Ver weg van populismen die onkruid willen wieden bij de buur, alvorens het eigen hofke te soigneren.

Uitspraken als die van Conner Rousseau over Molenbeek wegzetten als onbezonnen, heeft er in de publieke opinie decennialang toe geleid dat progressieve Moslims wel eens geneigd zijn om bij verkiezingen conservatief te stemmen omdat conservatieve partijen niet-westerse religieuze tekens willen weren. Die partijen doen dat evenwel niet omwille van de mogelijks inhalige impact van religiositeit an sich binnen de gemeenschap, maar wel omwille van de niet-volkseigen kenmerken die ze daarmee in de aandacht willen brengen.
Terwijl de beslissing tot het dragen van religieuze tekens door de buitenwereld enkel op kritiek zou moeten stuiten indien die tekens onverdraagzaamheid veronderstellen of onder groepsdruk worden boven gehaald. Conservatisme verdient beter dan zich aan die populistische praktijken te bezondigen die trouwens diametraal tegenover de belangen van de eigen behoudsgezinde gelovige fracties staan.

Mag ik u een goede gezondheid toewensen.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Bracquené

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!