De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

OPEN BRIEF AAN DE HEER HERMAN VAN ROMPUY, PRESIDENT VAN EUROPA
Europese president Herman Van Rompuy, Roemenië,genocide -

OPEN BRIEF AAN DE HEER HERMAN VAN ROMPUY, PRESIDENT VAN EUROPA

dinsdag 17 september 2013 10:45
Spread the love
Simone Maes

Geachte heer President,
Geachte heer Van Rompuy,

Vele mensen in Europa zijn diep verontwaardigd over wat er momenteel aan de gang is in Roemenië.

Zoals u wellicht al vernomen hebt is er momenteel een echte genocide aan de gang : duizenden straathonden worden op een afschuwelijk wrede manier omgebracht. Dit ten gevolge van een niet-beleid : men heeft in dit land niets ondernomen om de straathonden binnen te perken te houden : geen enkele ethisch verantwoorde beslissing is ooit genomen. Men lost het probleem momenteel op op de meest barbaarse manier die men kan bedenken.

De vraag die iedereen zich momenteel stelt is : hoe kan dit nu gebeuren zonder dat Europa tussenkomt……

Zulke afschuwelijke praktijken – uitgevoerd door een Europees land – zouden toch op zijn minst moeten afgekeurd worden….

De Europeanen wensen niet weg te kijken van dit afschuwelijk drama; integendeel : velen zijn momenteel bezig zich te organiseren om hun afkeuring aan de wereld kundig te maken.

Zou ik u mogen vragen, geachte heer president, of u iets zou kunnen ondernemen ten aanzien van Roemenië om dit drama onmiddellijk te laten stoppen.

Ikzelf -en met mij ontzettend veel andere Europeanen-, hopen op een positief antwoord en verblijven,
met de meeste hoogachting.

Simone Maes

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!